Kamu Dünyasına Dair

Sigortasız Ev Hanımları Nasıl Emekli Olabilir?

Yeni yasa uygulamaları doğrultusunda artık hiç ödenmiş sigortası bulunmayan ev hanımları da emekli olma imkanına sahip. Günümüzde ne yazık ki bu yasadan haberdar olan kadın vatandaşlarımızın sayısı çok az ya da pek çoğu eşinin sigortasından yararlandığı için bu hakkını göz ardı ediyor. Halbuki belirli bir miktar prim yatırmaları karşılığında emeklilikten faydalanabilirler.

Ev Hanımlarına Emeklilik Şartları

Ev hanımlarının isteğe bağlı sigortadan yararlanabilmeleri için bazı kriterleri karşılamaları şarttır. Ev hanımlarının sigorta güvencesi BAĞ-KUR, yani SGK 4B kapsamında değerlendirilir.

Bu şartlar şu şekildedir:

 • Başka bir yerde çalışmıyor olmak
 • 58 yaş şartını sağlıyor olmak
 • 9000 gün prim ödemesi yapmak
 • 3,5 yıllık sigorta girişi bulunan kadınlar için 7200 gün prim ödemesi yapmak
 • Şirket ortaklığı bulunmamak
 • Ziraat Odası gibi çeşitli kurumlara kayıt olmamak

Ev Hanımlarına Emeklilik Başvurusu

Herhangi bir sigorta prim ödemesi bulunmayan ev hanımlarının emeklilik başvurusunda gözetilen ilk husus gelir vergisi mükellefiyetidir. Yani ev hanımları isteğe bağlı sigortadan yararlanmak istediklerinde önce gelir vergisi ödemediklerini bir belge ile kanıtlamalıdır. Ardından da “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi” doldurup kimlik fotokopileriyle başvurularını gerçekleştirebilirler.

Ev Hanımlarına Emeklilik için nereye başvurulur?

İsteğe bağlı emeklilik uygulamasından faydalanmak isteyen ev hanımları gerekli belgeler eşliğinde SGK’ya müracaat etmelidirler. Başvuru tarihini takiben sigorta kapsamına dahil olan ev hanımları ödedikleri prim karşılığında sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. 5 yıl boyunca prim ödemesi yapan ev hanımları öldükleri takdirde geride kalan yakınlarına ölüm aylığı bağlanabilir. 

Ev Hanımlarına Emeklilik Maaşı Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigorta prim tutarı belirlenirken elde edilen kazancın %32’si baz alınır. Kazancın %32’si oranında yapılan prim ödemesinin %20’si malullük ile yaşlılık ve ölüm sigortası, %12’si ise genel sağlık sigortasıdır. Prim tutarları ise her yıl belirli faktörler gözetilerek farklı oranlarda güncellenir. 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ödenecek en düşük prim tutarı 541,20 TL’dir. 

İsteğe Bağlı Emekliliğin Önemi

Herhangi bir işte çalışmayan ev hanımları için fırsat niteliğindeki isteğe bağlı emeklilik uygulamasının özellikle yaşlılık dönemindeki faydası azımsanamayacak ölçüdedir. Bu uygulama neticesinde hiç çalışmamış bir ev hanımının 5400 gün prim ödemesi yaparak emekli olma imkanı mevcuttur. Yani 15 yıl gibi kısa bir süre boyunca prim yatırılması suretiyle rahat bir yaşlılık dönemi geçirilebilir. Zaten ödenen primler emekli aylığı olarak 7 yıl sonunda geri alınacaktır.

İsteğe bağlı emeklilik uygulamasında toplu ödeme yapılması söz konusu değildir. Yalnızca doğum ve yurt dışı ikamet süreleri borçlanılabilir. Doğum borçlanması için de mutlaka sigorta girişinin yapıldığı tarihten sonra doğum yapılması şarttır.

İsteğe Bağlı Sigorta Güvencesini Kapattırma

İsteğe bağlı prim ödemesiyle BAĞ-KUR kapsamındaki hizmetlerden faydalanan sigortalılar, istedikleri takdirde bu güvencelerini sonlandırabilirler. Bunun için SGK’ya yazılı bir dilekçe aracılığıyla bu talebin bildirilmesi gerekir. Dilekçenin kabul edilmesi için mutlaka son sigorta priminin ödenmesi gerekir. Dilekçe kurumun kayıtlarına intikal ettikten sonra incelemeye alınır ve uygun görülmesi halinde sonlandırma işlemi tamamlanır. Ölen sigortalının ise ölüm tarihi itibarıyla isteğe bağlı sigortası sona erer.

İsteğe bağlı sigorta iptal dilekçesini incelemek için TIKLAYINIZ!

Ev hanımlarının isteğe bağlı sigorta dışında yararlanabilecekleri güvence seçeneklerinden birisi de bireysel emekliliktir. Bireysel emeklilik,  ilgili bir kuruluşa belirli bir miktar prim ödeyerek emekli olmayı sağlayan bir sistemdir. SGK’dan emekli olanlar için ikinci bir emeklilik alternatif olarak da değerlendirilebilir. Ancak hiçbir yerde çalışmayan ve dolayısıyla maddi kazancı olmayan ev hanımlarının emeklilik için ilk tercihi de olabilir.

Neden Bireysel Emeklilik Yapılmalı?

Ev hanımları bireysel emeklilik sisteminden faydalanarak kolaylıkla emekli olabilirler. Sistemin ev hanımlarına sağladığı pek çok avantaj mevcuttur.

Öncelikle bireysel emeklilik sistemi aracılığıyla:

 • Ev hanımlarının birikim yapma imkanı elde ettikleri söylenebilir.
 • Havuzda biriken tutar emeklilik tarihi itibarıyla maaş olarak alınır.
 • Ancak isteyenler sistemde 10 yıl boyunca kaldıkları takdirde birikimlerini toplu ya da taksitli bir şekilde de talep edebilirler.
 • Üstelik birikimlerin ömür boyu veya belirli bir süre boyunca alınması da mümkündür.
 • Katılımcılarına ek gelir sunan bireysel emeklilik sisteminde, tüm katkı payları belirlenen fonlar dahilinde değerlendirilir.

Sisteme ilk girdiği andan itibaren 10 yıl boyunca aktif kalan ve ödemelerini düzenli olarak yapan katılımcılar:

 • 56 yaşını tamamladıkları tarih itibarıyla hatırı sayılır bir miktarda emekli maaşı ile emekliliğe hak kazanırlar.

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı da mevcuttur. Yani belirli bir süre boyunca prim ödemesini gerçekleştirenler devletin sunacağı %25’lik katkı payından faydalanabilirler. Devlet katkısı, aylık brüt asgari ücretin %25’ine tekabül eder.

Bireysel emeklilikten faydalanan güvence sahipleri, 3 yıllık sürenin ardından sistemden ayrılmaları halinde birikmiş devlet katkı payından %85 oranında kesinti yapılır. Eğer sistemden 6. yılın sonunda çıkılırsa, kesinti %65 oranında olur. 10. yılı tamamlayıp sistemden emeklilik yaşını beklemeden ayrılan güvence sahipleri ise devlet katkı payının yalnızca %60’ını talep edebilirler. Emeklilik yaşının beklenmesi halinde ise katkı payının tamamı birikim olarak alınabilir.

Bireysel emeklilik sisteminden yararlanan sigorta sahipleri istedikleri şirkete prim ödemesi yapabilirler. Hatta A şirketine prim ödemeleri devam ederken ödemelerini B şirketine yapmaya devam edebilirler. Üstelik geçiş yapmak için herhangi bir ek ücret ödenmesine gerek yoktur. Fon yönetimi de istenilen  zaman zarfında kontrol edilebilir.

Bireysel emeklilik sistemindeki fonların tamamı vergiden muaftır.

Örneğin:

 • Birikimlerini borsada değerlendirmek isteyenler devlete mutlaka bir miktar vergi ödemekle yükümlüdürler.
 • Ancak bireysel emeklilik sisteminde böyle bir durum söz konusu değildir.

Bireysel emekli sisteminde bulunulan süre boyunca sadece emeklilik için değil yatırım için de iyi tüyolar elde edilebilmesi mümkündür. Çünkü bireysel emeklilik sistemi ile ilgilenen yatırım danışmanları, güncel piyasayı yakından takip ederek ekonominin gidişatı ve hisse senetleri hakkında en doğru bilgileri sunarlar. Ekonomik açıdan sıkıntıya girildiğinde ödemeler durdurulabilir. Ardından ödeme yapılan kurumla tekrar iletişime geçilerek gelir akışına ve yatırım tarzına göre tekrar prim ödemelerine devam edilebilir. Ayrıca prim ödemelerinin tamamı devlet garantisi altındadır. Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarı ve bağımsız denetim firmaları emeklilik şirketlerini ve fonları devamlı gözetim altında tutarlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.