Kamu Dünyasına Dair

Nasıl Çarşı ve Mahalle Bekçisi Olunur? [EN KAPSAMLI]

Sorumlu oldukları bölgeyi korumakla yükümlü olan bekçiler geçmişte mahallelerin asayişinin sağlanması konusunda önemli bir role sahipti. Sonradan bu ihtiyacın sonlandığının düşünülmesiyle birlikte kaldırılan bekçilik mesleği 2017 yılı itibarıyla tekrar hayatımıza girdi. Toplumun huzur ve güvenini sağlamakla görevli olan bekçiler, ellerindeki job ve fenerlerle gece boyu görevlerini icra ederler. Öte yandan sorumlu oldukları bölgede gerçekleşen doğum, ölüm gibi olaylarda da mahalle halkına yardımcı olurlar.

Bekçilerin Görevleri ve Sorumlulukları

Yarı polis olarak nitelendirilmeleri mümkün olan bekçiler halkın huzur ve güvenini sağlama görevlerini yerine getirirken 772 numaralı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununa tabidirler. Bu yasaya göre bekçiler; sorumlu oldukları bölgede meydana gelen bir olayda polis gelene kadar olaya müdahale etme ve herhangi bir karışıklıkta ya da protestoda polis gelene kadar halkı sakinleştirmekle yükümlüdür.

Aynı zamanda polislerin olmadığı yerde polisler gelene kadar ihtiyaç durumunda:

 • Kamu düzenini bozanları önleme
 • Suç işlenmesi durumunda suçlulara müdahale etme ve güvenli bölge oluşturmakla da sorumludurlar.
 • Ek olarak suç mahalinde var olan suç aletlerini ve suç kanıtlarını polisler gelene kadar saklamak durumundadırlar.

Şehirlerde olduğu gibi köylerde de çalışma olanağına sahip olan bekçiler, köy bekçileri, korucular ve kır bekçileri gibi çeşitli isimlerle adlandırılırlar. Köy korucuları ve bekçileri, 442 sayılı Köy Kanunun 68. maddesine göre görevlerini icra ederler. Bu yasa kapsamında köy içerisinde can, mal ve ırzın korunmasıyla yükümlüdürler. Ülkemizde yer alan tüm köylerde muhtara bağlı olarak çalışan ve silahlı olarak görev yapan en az bir köy korucusu bulunur.

Bekçi Alımı Şartları Nelerdir?

Bekçi alımı için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • En az ilkokul mezunu olmak
 • Askerlik görevini yerine getirmiş olmak
 • 18 yaşını bitirmiş ve 31 yaşından gün almamış olmak
 • Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak
 • Ağır hapis cezasına çarptırılmamış olmak
 • Memuriyete engel bir hali bulunmamak
 • Gerekli sağlık şartlarını sağlamak
 • Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya engel bir durumu bulunmamak
 • Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak
 • Herhangi bir siyasi parti üyesi olmamak

Bekçi Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır ve Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bekçi alımı için ihtiyaç dahilinde yılın belli dönemlerinde ilan açılır. Bu ilan süresi içerisinde e-devlet sistemine giriş yaparak ön başvurunun gerçekleştirilmesi gerekir. Ardından alıma ilişkin diğer detaylar Polis Akademisi Başkanlığı web sayfası üzerinden takip edilebilir.

Başvuru yapan adayların hangi tarihte ve nerede sınava girecekleri Polis Akademisi Başkanlığının web sitesinden öğrenilebilir.

Polis Akademisi Web Sitesine Gitmek İçin TIKLAYINIZ!

Bunun dışında adaylara herhangi bir şekilde bilgilendirme yapılmaz. İnternet ilanı tebligat yerine geçer ve internet ilanının takip edilmemesi kaynaklı oluşabilecek problemlerden aday sorumludur.

Bekçilik Sınavına Ön Başvuru Yapmak için TIKLAYINIZ!

Başvuruya ek olarak bekçilik için gerekli evraklar aşağıda listelenmiştir:

 • Sınav başvuru dilekçesi
 • T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport gibi bir belgenin aslı ve fotokopisi
 • Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Adayın müracaat ettiği ilde en az 1 yıldır yaşadığını gösterir belge
 • Son 1 yıl içerisinde çektirilmiş 4 adet fotoğraf
 • Kendisi ve evli ise eşinin yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını belirten yazılı beyanları
 • Sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
 • Askerlik terhis belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi
 • Sağlık kurulu tarafından hazırlanan ve adayın bekçilik yapabilmek için gerekli sağlık şartlarını taşıdığını gösteren Sağlık Bilgilendirme Formu

Bekçilik Sınavları Nasıl Olur?

Bekçi olmak için ön sağlık kontrolü, yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarının başarıyla tamamlanması gerekir. Ön sağlık kontrolünden geçen ve bekçilik yapmak için yeterli sağlık şartlarını sağlayan adaylar yazılı sınava başvurma hakkı kazanır. Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür testlerinden oluşan soruları cevaplayan adayların, sözlü mülakata katılabilmeleri için bu yazılı sınavda yüz üzerinden elli puan almaları gerekir. Bununla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda başarı puanı aşağı ve yukarı yönlü olarak değiştirilebilir. Bu yazılı sınavda yanlışlar doğruları götürmez.

Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar ilk olarak fiziki yeterlilik sınavına alınır. Fiziki yeterlilik parkurunda adayın dayanıklılığını ve fiziksel aktivitesini ölçmek için bir parkurda çeşitli engellerle mücadelesi etmesi beklenir. Bu aşamada komisyon tarafından yüz üzerinden altmış puan alan adaylar başarılı olarak nitelendirilir.

Yazılı sınav ve fizik yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar sözlü mülakata katılmaya hak kazanırlar.

Sözlü mülakatta ise:

 • Adaylardan üzerinde genel kültür konularının yazılı olduğu kartlardan birini seçmeleri istenir.
 • Adaylara, kartta çıkan konu hakkında düşünmeleri ve sunum yapmaları için bir süre verilir.

Ardından sözlü mülakat komisyonu tarafından mülakata alınan adaylar:

 • Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
 • Kavrama yeteneği,
 • Özgüven,
 • İfade yeteneği
 • Ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirilir.

Bu kriterlerin her biri yirmi puan değerindedir. Adayın sözlü mülakatta başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden altmış puan alması gereklidir. Sınav esnasında yapılan sunumun yanında komisyon üyeleri tarafından soru da sorulabilir.

Bekçilik örnek mülakat soruları ise aşağıdaki gibidir:

 • Neden bekçi olmak istiyorsun?
 • 15 Temmuz hakkındaki fikirlerin nelerdir?
 • Bir mahallede bekçi olarak nasıl davranmalısın?
 • Seni neden bekçi olarak aramıza alalım?
 • Esnafla iletişimin nasıl olmalı?
 • PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız.
 • Maddi kaygılarla mı bekçi olmak istiyorsun?
 • Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsun?
 • Türkiye’de yer alan adli ve idari kolluk kuvvetleri nelerdir?
 • Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?
 • Dijital delil nedir?
 • Robotların insan hayatına olumsuz etkileri nelerdir?
 • Yunanistan ile Türkiye arasındaki karasuları mil problemi nedir?
 • Balkan Savaşları hakkında bilgi veriniz.
 • Terör örgütleri (DAEŞ, PYD, PKK vs.) nasıl engellenir?
 • Parlamento kararları nelerdir?

Tüm bu sınavlardan başarılı olanlar için yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının %25’i ve ve sözlü mülakatın %50’si alınarak bir esas giriş puanı belirlenir. Bu puana göre sıralanan adaylar, açılan kadro sayısına mesleğe giriş yapar.

Bekçilik Eğitimi Nasıl Olur?

Gerekli şartları sağlayıp sınavlara katılan ve tüm aşamaları başarıyla tamamlayan bekçilik adayları, Polis Moral ve Eğitim Merkezi’nde eğitim almaya başlarlar. 20 iş günü gerçekleşen eğitimde yasal mevzuat ve silah kullanımı konusunda eğitim almaya başlayan bekçiler, ayrıca bu süre içerisinde maaşlarını da almaya başlarlar. Sabah 8:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında gerçekleşen eğitim yatılı olarak yapılmaz. Bekçiler bu süre içerisinde istedikleri bir yerde ikamet edebilir ve sabahları Emniyet müdürlüğü önünden kalkan servisler ya da şahsi araçlarıyla eğitim merkezine gidebilirler. Bu eğitim süresi içerisinde bekçi adaylarına silah, kıyafet, palaska gibi bekçilikte kullanacakları malzemeler de teslim edilir.

Bekçi Çalışma Şartları Nasıldır?

Bekçi çalışma saatleri genel olarak gün batımı ile başlar ve gün doğumuna kadar devam eder. Bununla birlikte güneşin doğuş ve batış saatleri ile görev yapılan şehre göre çalışma saatlerinde değişiklikler söz konusu olabilir. Genel itibarıyla çalışma akşam 18:00’de başlayıp sabah 06:00’ya kadar devam eder. Çalışma saatleri bölgede bulunan mülki idare amiri tarafından belirlenir. Ani ve beklenmedik durumlarda mesai saati kavramı gözetilmeksizin herhangi bir saatte de göreve çağrılabilirler. Fazladan yapılan mesailer için bekçilere fazla mesai ücreti ödenir.

Bekçi izin günleri haftada 1 gecedir. Bekçiler haftada 6 gece çalışır, 1 gece dinlenirler. Bununla birlikte bekçinin çalıştığı ildeki mülki idare amiri tarafından farklı çalışma sistemleri de uygulanabilir.

Bekçi Maaşları Ne Kadardır?

Bekçi olmayı düşünenlerin aklındaki en önemli sorulardan biri de bekçi maaşlarının ne kadar olduğudur. 2018 yılında yapılan zam ile birlikte günümüzde bekçi maaşları 3 bin lira seviyesindedir. Bu tutar bekçinin görev yaptığı il ve ilin terör durumuna göre değişiklik gösterebilir. Bahsedilen tutar mesleğe giriş maaşıdır ve yıllar içinde alınan kıdemle beraber maaşta artış meydana gelir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.