Kamu Dünyasına Dair

Bekçiler İçin Ön Sağlık Şartları, Kontrolü ve Raporu

Bekçiler İçin Ön Sağlık Şartları, Kontrolü ve Raporu

Yaşanan güvenlik zafiyetleri neticesinde bekçilik mesleğine duyulan ihtiyacın söz konusu olduğunun düşünülmesiyle birlikte İçişleri Bakanlığınca bekçilik alımları yapılmaya başlandı. Yapılan alımlarda toplumun güvenliğinden sorumlu kişiler olarak görülen bekçilerin birçok kritere uygun olması bekleniyor. Kriterleri sağladığını düşünüp başvuru yapan adaylar, gerekli belgeleri toplayıp Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açılmış olan komisyona gittikten sonra doktor ve amirlerden oluşan görevlilerce ön sağlık kontrolüne tabi tutuluyor. Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilen adaylar sağlık raporları incelendikten sonra bekçi olmaya hak kazanarak mülakat aşamasına devam edebilirler. Sağlık koşullarını sağlayamayan adayların ise bir sonraki aşamaya geçmesi mümkün değildir.

Bekçinin Görevleri Nelerdir?

Bekçi görevleri şu şekildedir:

 • Görev yaptığı bölgede insanların can ve mal güvenliğini sağlamak, tehdit oluşturabilecek unsurlara karşı önlem almak ve gerekli gördüğü durumlarda kolluk görevlilerine haber vermek
 • Suç işlendiğini gördüğü takdirde müdahale etmek ve polisler gelene kadar suçlu ile kanıtları elinde tutmak
 • Kamu düzenini bozacak yürüyüş ve mitingler yapılıyorsa kolluk görevlileri gelene kadar tedbir almak
 • Yangın ve su baskını gibi halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan durumlarda halkı bilgilendirmek ve görevliler gelene kadar halkı sakinleştirmek
 • Polis ve zabıtaya görevlerini yaparken yardım etmek
 • Yolculuk yaptığı esnada sokakta rahatsızlanarak yardıma ihtiyaç duyan birini gördüğünde yardım etmek
 • Herhangi bir yer, kurum, yol adresi soran kişilere yardım etmek
 • Trafiğin akışını engelleyen bir durum olduğunda görevlilere haber vermek ve onlar gelene kadar tedbir almak

Bekçilik Başvurusunda İstenen Belgeler Nelerdir?

Bekçilik Başvuru yaparken istenilen belgeler şu şekildedir:

 • Bekçilik sınav başvuru dilekçesi
 • İkametgah belgesi
 • Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf
 • T.C. kimlik numarasının açık ve net bir şekilde gözüktüğü kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Diploma ya da diplomanın yerine geçebilecek bir belgenin aslı ve fotokopisi
 • Bekçilik sınavı için gerekli ücretin bankaya ödendiğine dair banka dekontu
 • Askerlik terhisi ile ilgili belge
 • Bekçi adayının ve eşinin bekçilik ile ilgili bekçilik sağlık raporu yönetmeliğinin 5. maddesine engel bir durumu olmadığını gösteren yazılı belge
 • Şehitlerin ve vazife malulü olanların yakını konumundaki adaylar için bu durumu kanıtlayan belgenin ilgili kurumca onaylı örneği
 • Sağlık bilgilendirme formu
 • Sağlık bilgilendirme formunun yanında adaylar eğer varsa ilaç raporu, durum bildirir sağlık raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlik muafiyetini gösteren rapor sunmak zorundadır. Eğer şu ana kadar yapılan öğrenci adaylığından ya da personel adaylığından sağlık ile ilgili bir durumdan dolayı elenme söz konusu oldu ise bu durumları gösteren belgeler sunulmalıdır. Eksik ya da yanlış belge sunulması halinde adayın başvurusu geçersiz sayılır.

Bekçilik başvuruları açıldıktan sonra gerekli belgelerle birlikte Emniyet Müdürlüğünce açılan komisyona belgeler teslim edilmelidir. Belgelerin teslim edilmesinin ardından sağlık komisyonunun değerlendirme süreci başlar. Ön sağlık komisyonunda adayın fiziki olarak yeterli olup olmadığına bakılır. Aranan özellikleri taşıyıp taşımadığı kontrol edilir ve buna göre adayın bir sonraki aşamaya geçebilmek için uygun olup olmadığına karar verilir.

Ön Sağlık Kontrolü Nasıl Yapılır?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen iki amir sınıfı personel ve bir doktordan oluşan komisyon bekçiler için gerekli şartlara bakmalıdır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen yönetmeliğe göre sağlık komisyonu ön sağlık kontrolünü yapar. Bekçi olmak isteyen adaylar, ön sağlık komisyonuna bazı raporlar teslim etmelidir. Bekçi adaylarının komisyona teslim etmesi gereken raporlar şunlardır:

Bekçi adayları istenen tüm belgeleri topladıktan sonra başvurusunu gerçekleştirilebilir. Başvuru aşamasında sunulan tüm belgeler Sağlık İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Adaylar, bekçilik ön sağlık komisyonunda bekçilik sağlık şartları yönetmeliği doğrultusunda incelenir. Belirlenen komisyon adaylar için “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olur” ya da tam aksi şekilde bir karar verir. Hakkında aday olamaz şeklinde karar verilen adayların yazılı ve sözlü sınav aşamalarına katılım göstermeleri mümkün değildir. Bekçilik ön sağlık kontrolü esnasında elenen adaylar elenme sebeplerini bekçilik sağlık koşullarını inceleyerek öğrenebilirler. Bekçilik sağlık raporu aşamalarında adaylardan istenen bazı belgeler, adayların sağlık durumlarına göre farklılık gösterir. Çeşitli durumlar doğrultusunda farklılık gösteren belgeler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Askerlikten muaf ise muafiyet raporu
 • Düzenli olarak ilaç kullanılıyorsa bu gerekliliğin sebebin açıkça ifade edildiği sağlık raporu
 • Durum bildiren sağlık kurulu raporu
 • Engelli sağlık kurulu raporu
 • Daha önceden öğrencilik adaylığından ya da personel alımı adaylığından herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile elenme söz konusu oldu ise bu durumu gösteren rapor

Bekçi olmak için başvuru yapan tüm adaylar bekçilik sağlık raporu örneği ve diğer tüm istenen belgeleri Emniyet Müdürlüğünün başvuru döneminde açtığı komisyona vermek zorundadır. Yanlış ya da eksik bilgi verilmesi başvurunun kabul edilmemesine yol açabilir.

Bekçilik Başvurusunda İstenen Ön sağlık Şartları Nelerdir?

Adayların öncelikle şeker, tansiyon gibi bekçilik yapmalarına engel teşkil edecek bir hastalığı bulunmamalıdır.

Boy kilo endeksi talep edilen sınırların dışında olmaması gereken adaylarda bunun haricinde;

 • Kekemelik ve benzeri konuşma bozuklukları,
 • Ağız ve diş sağlığı ile alakalı ciddi bir rahatsızlık,
 • Kamburluk ve duruş bozukluğu,
 • Vücudun görünen kısımlarda dövme ya da kalıcı bir iz,
 • Sağ göz 2, sol göz 2 olmak üzere göz kusurunun toplamda 4 derecenin üstünde olmaması şartları aranır.

Bekçi olmak üzere gerekli belgeleri derledikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğüne başvuru yapan ve devamında ön sağlık komisyonundan başarı ile geçen Bekçi adayları yazılı ve sözlü sınavlara tabi tutulurlar. Yazılı sınav 50 soru üzerinden gerçekleştirilir. Sözlü sınavda ise adayın herhangi bir konuşma bozukluğu sorununu yaşayıp yaşamadığına, iletişim becerilerine ve konuşma üslubuna bakılır. Aynı zamanda baskı halinde vereceği tepkiler ölçülür. Yazılı ve sözlü sınavlardan geçer not alamayan adaylar bekçi olmaya hak kazanamazlar. Sınavlarda başarılı olan adayları ise bir eğitim süreci bekliyor. Bir ay sürecek olan eğitim sürecinde adaylar silah kullanmayı, insanlara karşı nasıl davranmaları gerektiğini, kriz anında nasıl çözümler üretmeleri gerektiğini öğrenirler. Eğitim sonunda bekçi olur ve toplumun can ve mal güvenliği korumak için görevlerine başlarlar.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.