Kamu Dünyasına Dair

Bekçilik Başvurusu: Şartları, Evrakları ve Tüm Bilmeniz Gerekenler

Toplumun can ve mal güvenliğini sağlamak adına görevlendirilmiş olan bekçiler, görevli oldukları bölgedeki insanların kendilerini tehdit altında hissetmelerine sebep olabilecek bir olay karşısında müdahale etme yetkisine sahiptirler.

Bekçiler:

 • Gece boyunca mahalleri bekleyerek sokakların daha güvenli olmasını sağlarlar.
 • Gece mahallede yangın çıkması halinde itfaiyeyi bilgilendirmek,
 • Yine gece sokak arasında çıkan bir kavga için polisin konuyla ilgili haberdar olmasını sağlamak bekçilerin görevleri arasındadır.

İstanbul’un büyük şehir olması ve nüfusun yoğun olması sebebiyle suç oranı da yüksektir. Dolayısıyla İstanbul’da polislere yardımcı olmaları için bekçilere ihtiyaç vardır. Öte yanda bekçilere köylerde de ihtiyaç olduğu söylenebilir. Köylerde köy bekçileri, kır bekçileri ve koruyucular da jandarmaya yardımcı olmak amacıyla görev yaparlar. Bekçiler, köy halkının gece ya da gündüz güvenliğini sağlamak ve güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı savunmak ile görevli kişilerdir. Görev alanı köy olan bekçiler muhtarın emri altında çalışırlar.

Son zamanlarda yaşanan olaylar doğrultusunda bazı bölgelerde güvenlik zafiyetinin yaşandığının düşünülmesi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bekçi alımları yapılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda 2018 yılında 17.000 çarşı ve mahalle bekçisi alımı hedeflenmiştir. Bekçi alımıyla alakalı hedeflenen bu rakamların üzerinde birçok başvuru gerçekleşmesi üzerine adaylar eleme sürecine dair bazı düzenlemeler de yapıldı. Daha önceleri yapılan sözlü sınavın yerine yazılı sınav ve sözlü mülakat olmak üzere iki aşamalı bir eleme süreci getirildi. Adaylara, bekçi alımları için belirlenen 17.000 kişilik kontenjanın 7.000’inin şehirler için olduğu ifade edilirken, çarşı ve mahalle bekçisi başvurusunda bulunacak olan adaylar öncelikle şartları sağlayıp sağlamadıklarından emin olmaları gerektiği iletildi.

Bekçinin Görevleri Nelerdir?

Bekçiler için yarı polis tanımı yapılabilir. Devlet tarafından verilmiş, 772 numaralı Mahalle ve Çarşı Bekçileri ile ilgili yasaya göre bir bölgede hırsızlık, protesto, saldırı gibi olaylarda polis gelene kadar bekçinin müdahale etme yetkisi bulunur. Polisi konuyla ilgili haberdar ettikten sonra bölgede yaşayan halkın güvenliğini sağlamak ve halkı yatıştırmak da bekçilerin görevleri arasındadır. Aynı zaman bekçiler bölgedeki suç mahallindeki kanıtları korumak ve polise göstermekle yükümlüdür.

Öte yandan bekçilerin görevleri şu şekildedir:

 • Yolculuğu esnasında hastalanan, sokaktaki muhtaç kişilere yardım etmek bekçilerin görevleri arasındadır.
 • Herhangi bir semt, yer, yol, sokak, kurum adresi soran kişilere yardımcı olmalıdır.
 • Yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerine haber vererek görevli ekipler gelene kadar önlem almalarını sağlamalıdır.
 • Kuduz bir hayvana denk geldiğinde belediyelere haber vermelidir.
 • Polis ve zabıta geldiğinde görevlerini yapmalarına yardımcı olmalıdır.
 • Bulaşıcı insan ya da hayvan hastalıklarına denk geldiğinde en yakın kolluk kuruluşuna haber vermelidir.
 • Kamu düzenini bozacak şekilde yapılan gösteri ve yürüyüşleri genel kolluk kuvvetlerine haber vermeli ve görevliler gelene kadar önlem almalıdır.
 • Sokak, geçit ve meydanları tıkayıp trafiğin akışını engelleyen kasıtlı olayları ve engelleri tespit ettiğinde müdahale etmeli ve görevlilere haber vermelidir.
 • Mesai saatleri içerisinde gördüğü, şahit olduğu ya da sorun oluşturacağını düşündüğü olayları en yakın kolluk kuruluşuna bildirmelidir.

Bekçi Alımı İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bekçi alımı için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Adayın herhangi bir siyasi parti ile hiçbir şekilde bağlantısı olmamalıdır.
 • T.C. vatandaşı olmalıdır.
 • Herhangi bir suç işlememiş olmalıdır. (Adli sicil kaydı temiz olmalıdır.)
 • 18 yaşını doldurmuş kişiler ve 31 yaşından küçük kişiler başvuru yapmalıdır.
 • Askerliğini yapmış olmalıdır.
 • Memuriyete engel olacak bir durum söz konusu olmamalıdır.
 • Hırsızlık, rüşvet, dolandırıcılık, ağır hapis gibi suçlardan 6 aydan fazla hapis cezasından hükümlü bulunmamalıdır.
 • Silah taşımak ya da kullanmak için bir engeli olmamalıdır.
 • Alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle tedavi görmüş ya da görüyor olmamalıdır.
 • Terör örgütlerinin yasal ya da yasa dışı hiçbir bağlantısıyla ilişiği olmamalıdır.
 • En az ilkokul mezunu olmalıdır.
 • Bekçi adayları için güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapılır. Yapılan bu soruşturmaların sonucunun temiz olması gerekir.

Bekçilik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bekçilik başvurusu nasıl yapılır sorusunu cevaplamadan önce adayların bazı evraklara ihtiyaçları olduğunu belirtelim. Adaylar öncelikle bekçilik ön başvurusu için gerekli belgeleri toplayıp ilgili kuruma teslim etmeliler.

Bekçilik başvuru evrakları aşağıdaki gibidir:

 • Bekçilik sınav başvuru dilekçesi

Sınav başvuru dilekçesine ulaşmak için  TIKLAYINIZ!

 • İkametgah belgesi
 • Güncel olmak şartıyla dört adet biyometrik fotoğraf
 • T.C. kimlik numarasının açık bir şekilde gözüktüğü bir belgenin aslı ve fotokopisi ( nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport)
 • Diploma ya da diploma yerine verilen geçici belgenin aslı ve fotokopisi
 • Bekçi adayının ve eşinin Yönetmeliğin 5. maddesine engel bir durumunun olmadığını gösteren yazılı bir belge (Bekçilik başvuru dilekçe örneğinin çıktısını alarak doldurabilirsiniz.)

Bekçilik yönetmeliğinin 5. maddesi ile ilgili bekçi başvuru dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

 • Sınav için belirlenmiş ücretin ödendiğini gösteren banka dekontu
 • Askerlik terhisi ile ilgili belge ve fotokopisi
 • Yaş düzeltmesi söz konusu ise bu durumu gösteren bir belge
 • Vazife malulü olanların ve şehitlerin eş veya çocuklarının durumlarını gösterir belgenin ilgili kurumca onaylı örneği
 • Sağlık bilgilendirme formu (Bekçi olmak için başvuran adaylar, sağlık bilgilendirme formunun yanında eğer varsa ilaç raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafsa bunu gösteren belge, eğer daha önceden öğrenci adaylığından ya da personel alımı adaylığından sağlık ile ilgili bir nedenden dolayı elendiyse bunu gösteren belge ve raporları sunmak zorundadır. ) Sağlık bilgilendirme formu başvuru süreci başladığında paylaşılır.

Bekçilik başvurusu nereye yapılır?

Bekçi adaylarından istenen bekçilik başvuru belgeleri, başvuru süreci başladığında eksiksiz olarak Emniyet Müdürlüklerinde kurulan komisyonlara iletilmelidir. Yanlış bilgi beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılır. Belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde getirenler Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınır. Bekçilik başvuru ücreti ise yoktur.

Bekçilik Maaşları Ne Kadardır? Çalışma Saatleri Nasıldır?

Bekçilerin eğitim durumlarına göre değişen maaşlar için yaklaşık olarak bir tutar belirtmek gerekirse;

 • Lise mezunu bekçiler için yaklaşık olarak 3100 TL,
 • Ön lisans mezunu bekçiler için 3119 TL,
 • Üniversite mezunu bekçiler için 3154 TL gibi tutarlardan bahsedilebilir. Maaşların yanı sıra ekstra ödemeler de mevcuttur.

Bekçiler havanın kararmasıyla birlikte nöbete başlarlar. Mevsime göre güneşin doğuşu ve batışı farklı saatlerde gerçekleştiği için bekçilerin çalışma saatlerinde gerekli görüldüğü takdirde düzenleme yapılabilir. Çalışma saatleri için genel bir aralık vermek gerekirse akşam 18:00’da işe başlayan bekçilerin sabah 06:00’a kadar işlerinin başında oldukları söylenebilir. Bunun yanı sıra bazı bölgelerde gündüz mesaileri de mevcuttur. Mesai söz konusu olduğunda bekçilere ek ücret verilir. Haftanın 6 günü çalışan bekçiler 1 gün tatil yaparlar.

Bekçilik Sınavı Nasıl Yapılır?

Bekçilik mesleğinin son zamanlarda ilgi görmesiyle bekçi olmak isteyen kişi sayısı da artmıştır. Bekçi olmak üzere başvuru yapan kişilere öncelikle sınavların çok zor olmadığını söyleyebiliriz. Yazılı ve ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılan bekçilik sınavlarının yazılı kısmında temel derslerden oluşan 50 soru bulunuyor. Sınav için ayrılan süre ise 60 dakika olarak belirlenmiştir. Adayların başarılı olarak değerlendirilmeleri için 100 puan üzerinden en az 50 puan almaları gerekiyor. 

Yazılı sınavın ardından adayları sözlü mülakat aşaması bekliyor. Sözlü mülakat esnasında adayın baskı altında nasıl bir tepki verdiği, sorunları çözme konusunda nasıl bir tavır sergilediği ve konuşma üslubu inceleniyor. Aynı zamanda adayın fiziki durumuna ve vücudunda herhangi bir kalıcı iz, dövme ya da yara olup olmadığına bakılıyor. Sözlü sınav da aynı şekilde 100 puan üzerinden değerlendiriliyor ve adayların başarılı olabilmeleri için 60 puan ve üzerinde bir başarı notu göstermesi gerekiyor. 

Yazılı ve sözlü sınavlardan geçerli puan alan adaylar bekçi olmaya hak kazanabilirler. Adaylar, bekçilik sınavlarına hazırlanabilmeleri için geçmiş dönemde çıkmış soruları inceleyebilir, halihazırda bekçilik mesleğini icra eden kişiler ile iletişim kurabilirler. Dileyenler sınava hazırlanmak için deneme setleri satın alarak sınav sürecinde bu denemeleri çözebilirler. Sınav sürecinin başarıyla sonlanmasının ardından başlayan 1 aylık eğitim süreci 15 günlük eğitim ile başlar, 15 günlük sözlü eğitim ile devam eder. 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.