Kamu Dünyasına Dair

Tüm Detayları İle 2017 Hayvancılık Kredisi

Hayvancılık ya da hayvansal üretim, güçleri ve ürünleri ile insanlar tarafından kullanılabilecek olan evcilleştirilmiş hayvanların üretimi, beslenmesi, bakımı ve yetiştirilmesi kavramlarını kapsayan bir tarım kolu olarak günümüzde de yaygın bir şekilde yapılmaya devam edilir. Hayvancılık; büyükbaş ve küçük baş hayvancılığı, kümes hayvancılığı, su ürünleri yetiştiriciliği, arıcılık ve ipek böcekçiliği olarak farklı kollara ayrılır. Bugün sizlere tüm detayları ile 2017 hayvancılık kredisi kapsamında birçok banka kredisinden bahsedeceğiz. Küçükbaş hayvancılık kredisi şartları ve büyükbaş hayvancılık kredisi şartları gibi konuların detaylarına bir göz atacağız. Bu noktada yazımıza ilk olarak Ziraat Bankası tarafından sunulmuş olan hayvancılık kredisi ile başlayacak ve Ziraat Bankası hayvancılık kredisi şartlarını ele alacağız. Yazımızı da 5 yıl ödemesiz hayvancılık kredisinden bahsederek tamamlayacağız.

Hayvancılık Kredileri

1. Ziraat Bankası

Ziraat Bankası tarafından sunulmuş olan hayvansal üretim kredileri gerçek ya da tüzel kişiliğe sahip olan üreticilerin ihtiyacınız karşılamak üzere sunulmuştur. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kanatlı hayvancılık, arıcılık ve bu tür faaliyetler için bu kredileri kullanmanız mümkün. Hayvansal üretim için ihtiyaç duyulan makine bakım ve onarımı, yakıt, kira, sigorta, ilaç ve yem gibi giderler ile çeşitli üretim konu ve özelliklerinde kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvan alımına ilişkin giderleri Ziraat bankası işletme kredileri ile karşılamanız mümkün.

Diğer yandan süt soğutma tankı, ahır ve ağıl yapımı, arıcılığa ilişkin harcamalar, çeşitli ekipman alımı, işletmenin ihtiyacı kadar rüzgar, güneş ve biogaz yatırımları, yatırım yapılacak olan arsa ya da tarlanın alımı da dahil olmak üzere gerçekleştirilecek olan harcamalar ve üretim konuları ile birlikte küçükbaş ve büyükbaş hayan alımına ilişkin tüm giderler Ziraat Bankası yatırım kredileri kapsamında sizlere sunulur.

Üretim yapmakta olduğunuz konu ve şartların uygun olması halinde, Bakanlar Kurulu Kararında yer alan şartları da sağlarsanız sübvansiyon kredi uygulamalarına dahil olabilir ve düşük faizli kredi fırsatlarından faydalanabilirsiniz.

2. Şekerbank

Şekerbank tarafından büyükbaş ve küçük baş hayvancılık, tavukçuluk, su ürünleri ve arıcılık kapsamında hayvancılık yatırım kredileri sunulur.

Hem besicilik hem de süt hayvancılığı kapsamında küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan çiftçiler, hayvan barınak yapımı, hayvan alımı, kaba yem depoları, yem hazırlama üniteleri, posa, gübre ve silaj çukurlarını yapımı, düve ve buzağı bölümleri, mobil ya da sabit sağlam üniteler, soğutma ve süte depolama tankları gibi yalnızca bu sektöre özel olan yatırım giderlerini,

Tavukçuluk ile uğraşan üreticiler, mevcut tesislerini modernize etme, yeni bir tesis yapma, hali hazırda olan tesisi büyütme, kümes yeni bir kümes binası kurma, yemlik, suluk, yardımcı üniteler, jeneratör, yem ünitesi ve ısıtma gibi giderlerini,

Su ürünleri avcısı ya da yetiştiricisi olan kişiler, makine, donanım, balık havuzu yapımı, jeneratör, balık kafesi, anaç balık, ağ ve tekne gibi sabit yatırım giderlerini,

TAB  yani Türkiye Arı Yetiştiriciliği Merkez Birliği ve bu birliğe bağlı olarak faaliyet göstermekte olan İl Arı Yetiştiriciliği Birliklerine bağlı olan ve arıcılık alanında aktif bir şekilde faaliyet göstermekte olan ya da arıcılık faaliyetleri ile bu tüzel kişiliklere yönelik olarak bal mumu alımı, ana arı, kovan, tamir bakım, ambalaj, petek, şeker, ilaç, çerçeve, maske, vitamin, eldiven tulum ile gezginci arıcılıkta konaklama ve nakliye gibi faaliyetler için ihtiyaç duyulan finansmanlar Şekerbank Hayvancılık Yatırım Kredileri ürünleri sayesinde kullanılabilir.

3. QNB Finansbank

1. Kanatlı Kümes Hayvancılığı Kredisi

Bu kredi ile birlikte yumurta ve beyaz et üretimi yapmakta olan üreticiler, yıl içinde işçilik, yem ve kanatlı kümes hayvanı alım giderlerini nakit sıkıntısına düşmeden karşılayabilir.

Bu kredi, üretimde meydana gelecek olan maliyetlerin %85’ini karşılayacak olup, 1, 3, 6 ve 12 ayda bir ödemelere sahip olup, 24 aya kadar vade fırsatı sunar. Bu kredi için gereken belgeler ise şu şekilde listelenmiş bulunuyor;

 • Çiftçilik Belgesi
 • İşletme Tescil Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Sağlık sertifikası ve çalışma izni
 • Gıda Üretim Sertifikası

Bununla birlikte şube tarafından yapılacak olan değerlendirme sırasında gerekli görülmesi halinde bu belgelere ek olarak teminat ya da belge talep edilmesi mümkün.

2. Süt Hayvancılığı Kredisi

Büyükbaş hayvancılık ile ilgilenmekte olan kişilerin yem, bakım ve ilaç gibi giderlerini zorluk çekmeden karşılayabilmeleri için sunulmuş olan bu kredi 1, 3 ve 6 ayda bir geri ödeme imkanı sunup, işletme maliyetlerinin %85’ini karşılayarak 24 aya kadar vade sunuyor.  Bu kredi için gereken belgeler ise şu şekilde listelenmiş bulunuyor;

 • Çiftçilik Belgesi
 • İşletme İzin Belgesi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Hayvan Varlığı Listesi
 • Süt Üreticileri Birliği ya da Damızlık Birliği Üyelik Belgesi

Bununla birlikte şube tarafından yapılacak olan değerlendirme sırasında gerekli görülmesi halinde bu belgelere ek olarak teminat ya da belge talep edilmesi mümkün.

4. Türkiye Ekonomi Bankası

1. Süt Hayvancılığı Kredisi

Süt hayvanlarının bakım, ilaç ve yem giderlerini karşılamak üzere sunulan bu kredi ile birlikte banka tarafından Hayvan Hayat Sigortası yapılacak, 18 aya kadar vade seçenekleri, aylık ya da üç aylık eşit taksit ödemeleri ile birlikte sizlere sunulacak.

Bu krediden faydalanmak isteyen kişilerin aşağıda yer alan belgelere ihtiyacı olur.

 • Tapu Fotokopileri
 • İkametgah Senedi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Hayvan Varlığı Listesi
 • Damızlık Birliği Üyelik Belgesi

2. Arıcılık Kredisi

Şeker, nakliye, petek ve kovan gibi ihtiyaçlarınızı 12 aya kadar vade seçenekleri ve vade sonunda yapılacak olan faiz ve ana para ödemeleri ile Türkiye Ekonomi Bankası tarafından sunulmuş olan arıcılık kredisi sayesinde karşılamanız mümkün.

Bu krediden faydalanmak isteyen kişilerin aşağıda yer alan belgelere ihtiyacı olur.

 • Tapu Fotokopileri
 • İkametgah Senedi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Arıcılar Birliğinden alınacak olan arıcı kimlik belgesi

3. Besicilik Kredisi

Büyükbaş hayvanlarının kesimine dek geçen sürede ortaya çıkacak olan giderleri Türkiye Ekonomi Bankası’nın karşıladığı besicilik kredisinde, kesimin ardından elde edeceğiniz kazanç ile geri ödeme yapmanız mümkün. 12 aya kadar vade fırsatları ve nakit akışınıza uygun bir şekilde vadenin sona ermesi ile faiz ve anapara ödemesi yapabilirsiniz.

Bu krediden faydalanmak isteyen kişilerin aşağıda yer alan belgelere ihtiyacı olur.

 • Tapu Fotokopileri
 • İkametgah Senedi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
 • Islah ve Yetiştirici birliklerine üye olunması halinde üyeliğe dair belge
 • İşletme tescil belgesi

4. Tavukçuluk Kredisi

Yumurta ya da beyaz et üretimi yapan üreticilere özel olarak civciv, işçilik ve yem giderleri tavukçuluk kredisi ile karşılanıyor. 12 aya kadar vade fırsatı sunan bu kredi 1, 3 ya da 6 aylık esnek ya da eşit taksitli ödeme imkanları ile sizleri bekliyor.

Bu krediden faydalanmak isteyen kişilerin aşağıda yer alan belgelere ihtiyacı olur.

 • İkametgah Senedi
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 • Gıda Üretim Sertifikası
 • Sağlık Sertifikası
 • Çalışma izni
 • İşletme tescil belgesi

5 Yıl Ödemesiz Hayvancılık Kredisi

Devlet tarafından hayvancılık ve tarım için faizsiz kredi, teşvik ve hibe gibi birçok destek veriliyor. Hayvan satın almak isteyen çiftçilere verilmekte olan 5 yıl ödemesiz hayvancılık kredisi  Çiftçi Kayıt Sisteminde kaydı olan çiftçilere 30.000 TL değerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sunulan bir hibeydi. Bu hibe her yıl verilmeye devam edilecek gibi gözüküyor.

Hayvancılık kredisi nasıl alınır diye merak eden kişilerin yapması gereken şey alacağı hayvanlar için harcayacağı paranın taksitlerini geri ödeyebileceğini ispatlamak olur. Çekilecek olan kredilere karşılık olarak ödeme gücünü gösterebilen çiftçiler mevduat ve katılım bankaları aracılığı ile kredilere ulaşabilir. 5 yıl ödemesiz hayvancılık kredisi detayları ise aşağıda yer alıyor.

Koyun yetiştiriciliği için devlet 30.000 TL tutarında hibe vermekte olup Ziraat Bankası 7 yıl süresince bir defa ödeme yapacağınız bu krediyi sunuyor.

İnek kredisi kapsamında 15’ten az ineğe ya da büyükbaş hayvana sahip olan kişilere devlet 30.000 TL tutarında hibe büyükbaş hayvan hibesi veriyor.

Tavukçuluk kredisi kapsamında kapalı sistem ya da salma tavukçuluk ile geçimini sağlayan kişilere en az 1.000 canlı hayvan alımında geri ödemesiz destek veriliyor.

Arıcılık alanında ise 50 kovandan az arıya sahip olan kişilere 50 kovanlık bir koloni desteği veriyor.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.