Kamu Dünyasına Dair

Trafik Cezası Madde 25, 26, 28, 30

Trafik Cezası Madde 25

Zorunlu tescili bulunan aracı, tescil ettirmeden karayolunda kullanmak / Tescilsiz olup, karayolunda geçici kullanılacak aracı, geçici trafik belgesi ya da geçici tescil plakası almadan trafiğe çıkarmak, bu belgeyi ve plakayı süresi bittiği halde veya başka araçta kullanmak

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 236 lira (%25 indirimli tutarı: 177 TL)

Ceza Puanı Nedir?

 • 10

Trafikten Men Durumu

 • Araçlar

Diğer Hususlar

Trafik zabıtası tarafından, eksiklikleri giderilene kadar araç trafikten men edilir ve geçici belgeler ile plakalar iptal edilir. Tescili yaptırılmayan veya geçici trafik belgesi, geçici tescil plakası alınmadan bu araçların trafiğe çıkmasına izin verilmez.

Trafik Cezası Madde 26/1

Araçta bulundurulması zorunlu olan (çalışma yerini, şeklini ve kapasitesi ile diğer nitelikleri belirleyen sembol, yazı, plaka, renk, şekil ve ışık gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 108 lira (%25 indirimli tutarı: 81 TL)

Ceza Puanı Nedir?

 • 5

Ceza Kimlere Uygulanır?

 • Sürücülere ve araç işletenlerine

Trafikten Men Durumu

 • Eksiklikleri tamamlanıncaya kadar araçlar

Diğer Hususlar

Sürücü araç sahibi değilse, tescil plakasına da ayrıca aynı miktar için ceza tutanağı hazırlanır. Trafikten men edilmesine karar verilen araçlar için, gerekli şartların sağlanması ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla ek-33 düzenlenerek 7 iş gününe kadar izin verilir. Süre sonunda gerekli şartları yerine getirmediği tespit edilen  araçlar trafikten men edilir. Bu araçlar için yeniden izin verilmez ancak bulundukları yerde gerekli şartları yerine getirmeleri halinde trafiğe çıkmalarına müsaade verilir.

Trafik Cezası Madde 26/2

Araç dışında bulundurulması zorunlu olan işaretler dışında araçlara; izin almadan reklam, işaret, yazı, ilan, sembol, bayrak, flama ve resim benzerlerini takmak, yazmak, ışıklı ve sesli donanımları bulundurmak

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 108 lira (%25 indirimli tutarı: 81 TL)

Ceza Puanı Nedir?

 • 5 ceza puanı

Ceza Kimlere Uygulanır?

 • Sürücülere ve araç işletenlerine

Trafikten Men Durumu

 • Araç

Diğer Hususlar

Sürücü aynı zamanda araç sahibi değilse, tescil plakasına da aynı miktar için ayrıca ceza tutanağı tutulur. Yönetmelik ile belirtilen şartlara aykırı olarak takılan veya bulundurulan gereçler ile izin alınmaksızın yazılan yazılar, bütün giderleri ve sorumluluğu işleten kişiye ait olmak üzere söktürülür ya da sildirilir. Bulunan yerde işlem gerçekleştirilemiyorsa, gerekli şartların sağlanması amacıyla ek-33 düzenlenir ve 7 iş gününe kadar izin verilir. Süre sonunda gerekli şartları yerine getirmediği tespit edilen araçlar, gerekli şartlar sağlanana kadar trafikten men edilir.

Trafik Cezası Madde 28

Resmi olmayan araç tescil plakalarının, devletin malı olan araçlara ait plakaların renginde olması

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 236 lira (%25 indirimli tutarı: 177 TL)

Ceza Puanı Nedir?

 • 10

Trafikten Men Durumu

 • Aykırılık giderilene kadar

Diğer Hususlar

Bu maddeye bağlı olarak trafikten men edilen araçlara, gerekli şartların sağlanması halinde ek-33 düzenlenir ve 7 iş gününe kadar izin verilir. Süre sonunda araçların gerekli şartları taşımadığı tespit edildiğinde trafikten men edilir. Bu araçlar için tekrar izin verilmez. Ancak bulundukları yerde gerekli şartları sağlamaları veya eksikliklerini gidermesi halinde trafiğe çıkarılmasına izin verilir.

Trafik Cezası Madde 30/1-a

Lastikleri, servis freni, dış ışık donanımından uzağı ve yakını gösteren ışıklar ile fren, dönüş ve park ışıkları noksan olan, bozuk ya da teknik şartlara uygun olmayan araçları kullanmak

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 108 lira (%25 indirimli tutarı: 81 TL)

Ceza Puanı Nedir?

 • 20

Ceza Kimlere Uygulanır?

 • Sürücülere

Trafikten Men Durumu

 • Araç

Diğer Hususlar

Bu maddede sayılan bozukluklar veya eksikliklerden dolayı trafikten men edilen araçlardan; karayolunda sürülmeye elverişli olanlara, eksiklikleri ve bozukluklarını gidermek üzere ek-33 düzenlenir ve 7 iş gününe kadar izin verilir. Süre sonunda gerekli şartları sağlamadıkları tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlar için tekrar izin verilmez ancak bulundukları yerde gerekli şartları yerine getirmeleri halinde trafiğe çıkmalarına müsaade edilir.

Işık donanımındaki bozukluğu veya eksikliği nedeniyle trafikten men edilen araçlara ise, günün kararması ile günün aydınlanması arasındaki zamanda izin belgesi verilmez.

Trafik Cezası Madde 30/1-b

Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlar ile görüşe engel olacak veya kaza halinde içindekiler için tehlike oluşturabilecek aksesuar, süs, çıkıntı ve eşya olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyici ve çevredekileri rahatsız edici derecede duman veya gürültü çıkan araç kullanmak

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 108 lira (%25 indirimli tutarı: 81 lira)

Ceza Puanı Nedir?

 • 20

Ceza Kimlere Uygulanır?

 • Sürücülere

Trafikten Men Durumu

 • Araç

Diğer Hususlar

Bu maddeye göre trafikten men edilen araçların bozukluk ve eksikliklerini gidermesi için ek-33 düzenlenir ve 7 iş gününe kadar süre verilir. Süre sonunda gerekli şartları yerine getirmeyen araçlar trafikten men edilir. Bu araçlar için tekrar izin verilmez ancak bulunulan yerde gerekli şartları sağlamaları halinde trafiğe çıkarılmasına müsaade edilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.