Kamu Dünyasına Dair

Trafik Cezası Madde 20, 21, 22, 23

Trafik Cezası Madde 20/1-a/1

Tescili zorunlu olan ve ilk tescili yapılacak aracın satın alma gümrükten çekme tarihi itibariyle üç ay içerisinde tescili için; hurdaya çıkarılma halinde çıkarılış tarihinden itibaren 1 ay içinde tescilinin silinmesine yönelik olarak; yazılı şekilde ilgili tescil kuruluşuna başvuru yapmamak

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 236 lira (%25 indirimli tutarı: 177 TL)

Ceza Kimlere Uygulanır?

 • Araç sahiplerine

Trafikten Men Durumu

 • Tescil yapılıncaya kadar

Diğer Hususlar

Tescil işlemleri yapılmadan trafiğe çıkarılan araçların, tescilleri yapılana kadar trafikten men edilirler.

Trafik Cezası Madde 20/1-d

Üç işgünü içerisinde; satış ve devri işlemini, siciline işlenmek üzere ilgili trafik tescil kuruluşuyla vergi dairesine bildirmemek, yeni malik adına bir ay süreyle geçerli olacak tescile ilişkin olarak belge düzenlememek, 1512 sayılı Kanunun 112’nci maddesi uyarınca belirlenmiş olan ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığı belirlenen miktar üzerinde ücret almak

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 1835 lira (%25 indirimli tutarı: 1.376,25 TL)

Ceza Kimlere Uygulanır?

 • Noterlere

Diğer Hususlar

5326 sayılı Kabahatler Kanunu 22/2 fıkrası uyarınca ilgili olan kamu kurum ve kuruluşunun en üst amiri tarafından

Trafik Cezası Madde 20/1-d-8

Vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri, icra müdürlükleriyle diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca satışı gerçekleştirilen araçları satın alanların gerekli bilgi ve belgeyi sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan bir ay içinde adlarına tescil belgesi almamak

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 236 lira (%25 indirimli 177 TL)

Ceza Kimlere Uygulanır?

 • Alıcısına

Trafikten Men Durumu

 • Tescili yapılana kadar

Diğer Hususlar

Trafiğe tescil yapılmadan çıkarılan araçlar, tescili yapılana kadar trafikten men edilir.

Trafik Cezası Madde 21

Tescili yapılan araçların tescil plakası ile trafik belgesi almadan karayoluna çıkarmak

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 1003 lira (%25 indirimli tutarı: 752,25 TL)

Ceza Puanı Nedir?

 • 10

Ceza Kimlere Uygulanır?

 • Sürücülere

Belgelerin Geri Alınması Durumu

 • Belgeler geçersiz ise süreksiz olarak, eksik ise de geçici olarak geri alınır.

Trafikten Men Durumu

 • Eksiklikleri giderilinceye kadar men edilir

Diğer Hususlar

Bu maddeye bağlı olarak trafikten men edilen araçların sürülerek götürülmesi için motorlu araç trafik belgesi veya ‘C’ geçici trafik belgesinin alınması, çekici/kurtarıcı aracılığıyla götürülmek istenmesi halinde de ek-33/A düzenlenerek aracın sahibine ya da işleten kişiye teslim edilir.

Trafik Cezası Madde 22

Genel hükümlerden kaynaklı olan sorumlulukları saklı olmak üzere, ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri bilgi paylaşımıyla elektronik ortamda yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süreyle geçerli geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve aracın sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek ya da özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen usüllere ve esaslara aykırı olarak hareket etmesi

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 16.494 lira

Ceza Kimlere Uygulanır?

 • Yetkilendirilmiş gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine

Diğer Hususlar

Tespiti yapılan yerde görevli olan mülki amir tarafından yetki verilmesi halinde trafik tescil birim amiri tarafından da ceza kesilebilir

Trafik Cezası Madde 23

Tescil belgesi, trafik belgesi ya da tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak

2018 Ceza Tutarı Ne Kadar?

 • 108 lira (%25 indirimli tutarı: 81 TL)

Ceza Kimlere Uygulanır?

 • Sürücülere

Diğer Hususlar

Araca ait olan tescil belgesinin, trafik belgesinin ve tescil plakalarının ibraz edilmemesi halinde, eksik olan belgeler ibraz edilerek plakalar araca takılana kadar araç trafikten men edilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.