Kamu Dünyasına Dair

2019 Sulama Hibeleri Başvurusu – Destek Nasıl Alınır?

Kırsal kalkınma konusunda ülkemizde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, tarımsal faaliyetlerde modern sulama sistemlerinin üretici tarafından kullanımının benimsenmesi ve yaygınlaşması için verilecek tarımsal sulama desteklerinin uygulama rehberi her yıl Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır.

Sulama sistemleri masraflarının yarısının devlet tarafından karşılanması ile modern sulama yöntemlerine geçilmesi ve su tasarrufunun sağlanmasıyla, üretimin suya bağlı maliyetinin azaltılması bekleniyor.

Sulama Hibesi Başvuru Konuları

 • Damlama veya yüzey altı damlama sulama sistemleri
 • Tamburlu, liner veya center pivot sulama sistemleri (Arazi büyüklüğü 20 dekar ve üstünde olmak kaydıyla.)
 • Güneş enerjisi ile çalışan sulama sistemleri
 • Yağmurlama ve mikro yağmurlama sulama sistemleri

Bu konulardan sadece biri için, parselde toplamı 1 milyon liraya kadar olan mal alımının yüzde 50’si, yani 500 bin TL’ye kadar olan kısmı devlet tarafından karşılanır.

Sulama Hibesi Başvuru Şartları

 • Güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak.
 • Yalnızca yukarıda belirtilen konularda başvuru yapmak.
 • Arazi kendine ait değilse en az 3 yıllık arazi kiralanma şartı.
 • Sulama kooperatiflerinin sözleşmelerinde tarımsal üretim ibaresinin yer alması şartı.
 • Daha önce hibe desteği alanlar son sene destek almamış olmalıdırlar. Eğer önceden parselin bir kısmı için destek alındıysa, bu hibeye kalan kısmı için başvuru yapılabilir.
 • Hibe alacak kişi mal alımı tutarının yarısı, aynı katkı, referans fiyat farkı ve KDV’nin tamamını kendi öder.
 • Başvuru yapan kişi, son 5 senede düşük faizli modern basınçlı kredilerden çekmişse, başvuru yapamaz.
 • Başvurunun kabul edilmesi halinde, başvuran kişi ve İl Müdürlüğü arasında hibe sözleşmesi yapılır. Sözleşmenin akabinde mal alımlarının en fazla altmış gün içerisinde tamamlanmış olması gerekmektedir.

Sondaj Devlet Desteği

Devlet sondaj ve sulama kredileri ile çiftçiler başta olmak üzere tüm vatandaşlara destek verilebilmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen sondaj kredi desteği için, Tarım ve Kredi Kooperatiflerinin kendi şartları dahilinde başvuru yapmak gerekiyor. Devlet ayrıca sondaj desteğini anlaşmalı olduğu bankalar aracılığı ile de vermektedir. Devletin anlaşmalı olduğu bankalar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tır. Sondaj desteği için bu bankaların şubelerine başvuruda bulunmanız gereklidir.

Tarlaya sondaj maliyeti yerin şekline (alüvyon, sert yüzey, yumuşak yüzey vb.), açılacak çapın büyüklüğüne ve bölgesel koşullara göre değişebilir. Tüm koşullar dikkate alındığında ortalama 105 TL ile 230 TL arasında bir fiyat ortaya çıkmaktadır.

Damlama Sulama Desteği

Oldukça masraflı olan damlama sulama sistemi, toprak altına gömülen depoların suyu süzerek toprak üstüne veya toprak altına sulama yapmasıdır. Modern sulama kredisi olarak adlandırılan damlama sulama kredisini Tarım Kredi Kooperatifi ve devletle anlaşmalı olarak Ziraat Bankası vermektedir. Başvuran kişi, damlama sulama kredi talebi için Basınçlı Sulama Sistemi bilgi formlarını doldurur. Bu formlardan birini, krediyi talep ettiği (Ziraat Bankası veya Tarım Kredi Kooperatifi) yere gönderir. Diğerini ise işlemi yapacağı il müdürlüğüne gönderir.

Sondaj ve Damlama Sulama Destek Kredisi Şartları

Bu kredi, damlama sulama tesisi için elektrik temini, derin kuyu teçhizatı ve derin kuyu açılması yani sondaj işlemi ve suyun kaynağından tarlaya taşınması işleri için verilmektedir. Çiftçilerin modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmak için yaptıkları kredi istekleri kabul edilmez.

Bu kredi talebi için gerekli evraklar:

 • Kredi almak isteyen çiftçinin kayıt belgesi
 • Modern basınçlı sulama proje taslağının sunulması
 • Su kaynağının yer üstü mü yer altı mı olduğu belirtilmelidir. (Devlet Su İşlerinden izin alınması gerekli)

Detaylı bilgi ve başvuru için bulunduğunuz ilin Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine başvurabilirsiniz.

Ziraat Bankası Sulama Kredisi Desteği

Tarımsal kalkınma ve çiftçinin refahı için tarım kredileri konusunda adının da verdiği sorumlulukla en büyük yardımı devletin desteğiyle beraber Ziraat Bankası yapmaktadır. Verdiği tarım kredilerinin çoğunluğu %0 faiz oranına sahiptir. Ziraat Bankası üreticilerden bu krediden yararlanabilmeleri için:

 • Çiftçi belgesi,
 • Belli bir odaya kayıt belgesi,
 • Vergi levhası,
 • Kira sözleşmesi
 • Tapu kontratı ister.

Ziraat Bankası sulama kredi desteği hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ!

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.