Kamu Dünyasına Dair

Sigorta Primleri Ne Kadar? En Düşük Sigorta Primi

Hayatlarını idame ettirebilmek için bir işte çalışarak kazanç elde eden kişiler sigorta prim ücretini devlete ödemek durumundadır. Bazı çalışanların sigorta primleri işverenleri tarafından ödenirken bazı çalışanlar ise prim ödemelerini kendileri yaparlar. Ülkemizde sigorta primleriyle ilgilenen kurum Sosyal Güvenlik Kurumudur. Çalışanlar icra ettikleri iş dolayısıyla dahil oldukları sigorta kapsamına göre ödeme yaparlar. Örneği devlet memurları 4C olarak bilinen Emekli Sandığı kapsamındadırlar ve primleri devlet tarafından ödenir. Dolayısıyla sigorta primlerini kendileri yatırmadıkları için 2018 yılına ait en düşük sigorta priminin ne kadar olduğuyla da ilgilenmezler.

İşçilerin sigorta primi ödemeleri ise 4A kapsamına göre düzenlenmiştir ve ödemelerinin işverenleri tarafından yapılması zorunludur. 4B kapsamında kendi hesabına çalışan çiftçi, esnaf ve avukat gibi kişiler ise ödemeleri bizzat kendileri yaparlar. Bu meslek gruplarındaki kişilerin ödemeleri gereken SGK prim ücreti kazanca bağlı olarak değişiklik gösterir. İşçilerin prim ödemeleri de kendi hesabına çalışanlar gibi elde edilen kazanca göre değişir. En düşük sigorta primi ise, işçilerin alabilecekleri en düşük ücret olan asgari ücret baz alınarak hesaplanır. Öte yandan hem sigorta prim ödemelerini kendileri yatıranlar hem de işçilerinin prim ödemelerini yatırmakla yükümlü işverenler ödemeleri gereken prim miktarının her yıl değiştiğinin bilincinde olarak hareket etmeli, bütçe düzenlemelerini sigorta prim ödemelerini gözeterek yapmalıdır.

Sigorta Primleri

2018 yılında yapılan zamla beraber asgari ücret 1603 TL, asgari brüt ücret ise 2 bin 29 TL olarak oldu. Kişilerin ödemesi gereken sigorta primi asgari ücret üzerinde meydana gelen değişikliklere bağlı olarak farklılık gösterir. Sigorta primi ödemelerinde düzenli ödeme yapan kişilere devlet tarafından %5 oranında bir indirim uygulanmakta olup bu ayrıcalığın sigorta prim ödemelerinin yükünü önemli ölçüde azalttığı görülmektedir. Ödemelerini her ay düzenli yapanlar hem gecikme zammına maruz kalmazlar hem de kendilerine özel olarak yapılan indirimden yararlanırlar.

Sigorta primlerinin ödemeleri için; ilgili ayı takip eden ayın son günü ödeme günü olarak kabul edilir. Örneğin şubat ayı için yatırılacak olan bir primin son günü 31 marttır. Eğer ödeme gününü geçirirseniz prim üzerinden uygulanan gecikme zammına tabi tutulursunuz.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5510 sayılı 82. maddesi kararınca günlük kazanç sınırları tanımlanmış ve “5510 sayılı kanun gereğince alınacak olan prim ve verilecek olan ödeneklerin miktarı esas alınarak günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazancın alt sınırının 7,5 katı kadar olacağı” kanunlar tarafından belirtilmiştir.

Bu belirlemelere göre; 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek SGK prim taban ve tavan miktarları şu şekildedir;

Taban prim için esas alınan kazanç miktarı: 2.029,50 TL

Tavan prim için esas alınan kazanç miktarı: 15.221,25 TL

2018 yılı günlük en düşük brüt kazanç ve günlük en yüksek brüt kazanç ise;

Günlük olarak belirlenen en düşük brüt kazanç: 67,65 TL

Günlük olarak belirlenen en yüksek kazanç ise: 507,37 TL’dir.

2018 İşveren SSK Sigorta Primi Ne Kadardır?

Hiçbir sigorta prim indiriminden faydalanamayanlar için aylık ödenmesi gereken prim miktarı: 761,06 TL

Prim borçlarının ödemesini düzenli şekilde yapanlar ve 5510 sayılı kanuna göre % 5’lik indirimden faydalananlar: 659,58 TL (Asgari ücret miktarı ile birlikte 559,58 TL)

Prim borçlarının ödemesini aksatmayan ve 5510 sayılı kanunda yer alan % 5 indirim ile, 4447 sayılı kanunun 10. maddesinde yer alan sigorta prim teşvikinden faydalananlar: 345,01 TL (Asgari ücret ile birlikte 559,58 TL)

İsteğe Bağlı Sigorta Ücreti Ne Kadar?

İsteğe bağlı sigorta, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kişilerin kendi sigortalarını kendileri ödeyerek emekli olmaları için gereken prim miktarını doldurmaları şeklinde tanımlanabilir. İsteğe bağlı olarak ödenen sigorta 4B yani BAĞ-KUR kapsamındadır. 2018 yılı için belirlenen sigorta primleri;

İsteğe bağlı olarak belirlenen Bağ-kur primleri: 649,44 TL

Ek-5 tarım sigortası primleri: 583, 48 TL

Ev hanımları için belirlenen isteğe bağlı Bağ-kur prim ücretleri ise; 541,20 TL’dir.

30 Günlük Sigorta Primi Ne Kadar?

4A kapsamında çalışan sigortalı kişiler için 2018’de ödenecek olan SSK primleri işverenin teşvik şartları taşıyıp taşımadığına ve sigorta prim indiriminden faydalanıp faydalanmadığına göre belirlenmektedir. 4A kapsamında çalışan sigortalı için ödenmesi gereken en düşük aylık SGK prim ücretleri şöyledir;

İşveren çalışanının sigorta primlerini düzenli ödemiyorsa ve geçmiş dönemden birikmiş prim borçları da bulunuyorsa indirimsiz olarak ödemesi gereken tutar: 761,06 TL

Eğer işveren çalışanı adına primlerini düzenli şekilde ödüyorsa, geçmiş döneme ait borcu ve son ödeme günü geçmiş prim borçları da yoksa 5510 sayılı kanuna göre % 5’lik indirimden faydalanabilir. Bu durumda çalışanı adına ödemesi gereken sigorta ücreti asgari ücret desteğiyle beraber 559,58 TL olacaktır.

2018 Günlük Sigorta Ücreti Ne Kadardır?

Eğer işveren çalışanının sigorta primlerini düzenli olarak ödemiyorsa ve geçmiş prim borçları da mevcut ise indirimsiz olarak ödeyeceği tutar: 25,36 TL

Eğer işveren çalışanının primlerini düzenli olarak ödüyorsa ve geçmiş döneme ait bir borcu ya da son ödeme günü geçmiş prim borçları yoksa 5510 sayılı kanunda belirtilen %5’lik indirimden faydalanabilir. Bu durumda işverenin ödemesi gereken sigorta ücreti 18,65 TL olacaktır.

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Asgari Ücret yönetmeliğinde yer alan 3. bölüm 8. maddeye göre;

  • Asgari ücret tespit Komisyonu,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı,
  • ÇSGB Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı,
  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),
  • Ekonomik İstatistikler Daire Başkanı ya da yardımcısı,
  • Devlet Planlama Teşkilatı ilgili daire başkanı veya yardımcısı,
  • Hazine müsteşarlığı temsilcisi ve
  • Bünyesinde en fazla işçi barındıran en üst işçi kurumlarındaki farklı iş kollarından 5 temsilci ile bünyesinde en fazla işveren barındıran işveren kuruluşundaki farklı iş kollarından meydana gelen 5 temsilciden oluşan 15 kişilik bir kurul asgari ücretin belirlenmesi için bir araya gelir. Kurulda yapılan görüşmeler neticesinde günlük asgari ücret zammının ne kadar olacağı konusunda mutabakata varılır. Belirlenen bu günlük rakam 30 iş günüyle çarpılarak aylık asgari ücret miktarı ayarlanır. Yapılan bu hesaplama brüt asgari ücret tutarının ortaya çıkmasını sağlar. İşsizlik sigortası fonu, SGK primi, asgari geçim indirimi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi de yapıldıktan sonra net asgari ücret elde edilmiş olur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.