Kamu Dünyasına Dair

SGK Yapılandırma İşlemi Hakkında Bilgiler

Her şirket ya da kişi dönem dönem mali sıkıntı içine girer. Özellikle şirketleri bu dönemde ödeyemedikleri vergi ve sigorta prim borçları, üstüne eklenen faiz yüküyle birlikte zor duruma sokar. Özellikle nakit hacmi az olan küçük ve orta ölçekli işletmeler daha fazla borç altına girmektedirler. Devlet, bu gibi durumlarda gelir kaybı yaşar ve alacaklarını tahsil etmek amacıyla borç yapılandırılmaları düzenler. Hem devletin bütçesine para girişi sağlanmış olur, hem de borç yükü altına giren kişi ve kuruluşlar yasada ile verilen ödeme kolaylıklarından faydalanabilirler. SGK yapılandırma birkaç senede bir gündeme gelen konulardan biridir. Ülke ekonomisinin büyümesi adına çalışma yaşamının devamlılığının sürdürülmesi amacıyla yapılandırma yoluna gidilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temel prensibi değişen global koşullar paralelinde sürdürülebilir sosyal güvenlik ilkelerini hayata geçirmektir. Hem vatandaşlar hem de ticari işletmeler için gelişmiş bir sosyal güvenli politikası uygulamaktır. Bu politikalardan biri de zor durumda kalmış esnaf ve vatandaşların faydasını gözeterek çalışmalar yapmaktır.

En Son Yapılandırma 2016’da Yapıldı

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna göre SGK alacakları ve gecikme cezaları yapılandırma işlemine tabi tutuldu. SGK yapılandırma 6736 sayılı kanun kapsamında gecikme cezaları silinerek, enflasyon oranında bir fark ana borca yansıtıldı. Peşin ödenen borçlarda ise enflasyon farkının yarısı borç tutarına eklenerek işlem yapıldı. İdari para cezalarında ise gecikme zammı ile birlikte borç miktarının yarısı silinerek yapılandırma yapıldı. Yapılandırma işlemi yapan esnaf haciz ve icra takibi işlemlerinden kurtulmuş, teşviklerden faydalanabilir hale gelmişti. Bu kanun kapsamında 4a, 4b, 4c hizmet kollarından kaynaklanan sigorta prim borçları, isteğe bağlı sigorta prim borçları ile idari para cezası borçları taksitlendirilerek ya da tek seferde indirime tabi tutularak ödenebildi. Uygulanan yapılandırmada borç tutarlarını taksit yaptırmak isteyenler 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit seçeneklerini kullandılar. Taksitler iki ayda bir ödenecek şekilde düzenlendi. İki aylık periyotlar halinde taksit ödemesi yapılma imkanı taksit ödenecek dönemleri iki katına çıkardı. Bu haliyle 6 aylık yapılandırma yapılmış ise taksitler 12 ayda, 9 aylık yapılandırmada 18 ayda, 12 aylık da 25 ayda, 18 aylık da ise 36 ayda tamamlanmış olacak. SGK yapılandırma kapsamında taksit ödemelerinde zorlananlar için ise ek süre tanındı. Ek süre içerisinde geciken taksitlerini ödemeyenlerin yapılandırma işlemleri bozuldu.

Genel Sağlık Sigortası İçin de Yapılandırma İmkanı

2016 yılında genel sağlık sigortası borcu olanlara da yapılandırma imkanı tanınmış, borçların faizi silinerek 12 eşit takside bölünmüştü. Genel sağlık sigortası yapılandırması yapmış vatandaşlar ilk taksit ödemesinden sonra sağlık hizmetlerinden faydalanabilir hale geldiler. Genel sağlık sigortası ile ilgili vatandaşların dikkat etmesi gereken başka bir unsuru ise, çalışmadıkları herhangi bir dönemde genel sağlık sigortası kapsamına alınıp borçlu olabilecekleridir. E-devlet portalından genel sağlık sigortası ile ilgili borç olup olmadığı sorgulanabilir.

Yapılandırma İçin Başvuru Nasıl Yapılıyor?

Yapılandırma dönemlerinde çıkan yasalar başvuruların nereye ve nasıl yapılacağını açıkça belirler. Vatandaşlar, genel sağlık sigortasından kaynaklanan yapılandırma işlemleri için Sosyal Sigortalar Kurumu birimlerine başvuru yapmaktadırlar. Şirketler ise gerekli evrakları ile birlikte yapılandırma yapacakları borca ait dairelere başvuru yaptılar. 4a sigorta kolu kapsamındaki borçlar ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait internet sitesi üzerinden yapılabildi. SGK yapılandırma başvuru işlemleri için yasanın çıkmasıyla birlikte başvuru bilgileri ilgili birimlerin internet sitelerinden de duyurulmaktadır. Başvurularda herhangi bir teminat istenmeden yapılandırma işlemi gerçekleştirildi.

SGK Yapılandırma Ödeme Biçimleri

6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların ödenmesi için PTT şubeleri, ATM’ler ve online bankacılık kanalları kullanılabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, e-devlet şifresi ile yapılandırılmış borç taksitlerinin ödenmesi imkanı tanımıştır. SGK yapılandırma ödeme için sisteme giriş yapıldıktan sonra 6736 yapılandırma tahsilatlarına gelinir. Alt birimde yapılandırmaya giren kola göre seçim yapılır. Kredi kartı ile ödeme işlemi gerçekleştirilir.

Yapılandırılan Borçların Sorgulama İşlemleri

Yapılandırılan boçlar e-devlet kanalıyla sorgulanabilmektedir. Şirketler SGK yapılandırma borç sorgulama işlemlerini e-bildirge kapsamında görüntüleyebilirler. E-bildirge uygulamasına giriş yapmak için şirket yetkilisi SGK’dan şifre ve kullanıcı kodu almalıdır. E-bildirge sistemi ile güncel borç tutarlarını rahatlıkla görüntüleyebilen ticari kuruluşlar gecikme ve ceza durumlarından da kurtulmaktadırlar.

E-Bildirge Sistemine Giriş İçin TIKLAYINIZ!

Yapılandırılan Borç Ödenmezse

Yapılandırma işlemleri ilk etapta cazip gelse de, taksitler zamanında ödenmezse yapılandırmanın anlamı ortadan kalkmakta. Bir takvim yılı içerisinde iki taksit tutarının ödenmemesi durumunda silinen faiz ve ceza miktarları tekrar borç tutarına eklenmekte. Taksit tutarının eksik ödendiği durumlarda da yapılandırma bozulmaktadır. Yani bir anlamıyla yapılandırma bozulmakta. Yapılandırma işlemi ile borç tutarlarını düşürüp taksitlendirenler, ödemeleri konusunda sadık olmak zorundalar. Eğer imkan varsa yapılandırılan borcun peşin olarak ödenmesi daha avantajlı bir durum oluşturuyor. SGK yapılandırma kapsamında peşin ödenen borçlardan faiz ve ceza tutarının düşürülmesi avantaj sağlıyor.

Yapılandırma İle Ne Kazanılıyor?

Zaman zaman çıkarılan yasalarla devlete ait alacakların tahsili için ödeme kolaylıkları getirilmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırmaları hem kurum hem de yapılandırma yapanlar açısından çift taraflı bir kazanç sağlamakta. Kurum tahsil edemediği alacaklarını yapılandırmalar sayesinde toplayabilmekte. Sosyal Güvenlik Kurumu mali açıdan rahatlarken, devlet bütçesine para girişi olmakta. Vatandaşlar ödeyemedikleri borçlarını taksitlendirerek ödeme imkanına kavuşmakta. Şirketler ve kuruluşlar için ise ödenmeyen prim borçları, idari cezalar ödenmedikleri süre içerisinde faiz yükünü de beraberinde getirmekte. Borcu olan şirketler ihalelere girememekte. Yapılandırma imkanları ile şirketler borç yükünden kurtarıp, işlerinin devamlılığını sağlayabilmekte. Yapılandırma işlemi yapmış ya da yapılandırma bekleyen vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan duyuruları takip ederek güncel durumlar hakkında bilgi sahibi olabilirler

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.