Kamu Dünyasına Dair

Tüm Yönleri ile SGK Ölüm Yardımı

Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak primleri ödenen ve yönetim kurulu tarafından onaylanıp belirlenen tarifeye göre; vefat eden sigortalı kişinin ailesine SGK ölüm yardımı yapılır. Cenaze ödeneği ve ölüm parası olarak da bilinen SGK ölüm yardımı herkese koşulsuz şartsız verilmez. Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili bakanlık bu yardımın gerçekleşmesi için durum şartlarını tespit eder ve yakınlık derecesine göre yardımın verilip verilmemesi yönünde bir karar alır. Sosyal Güvenlik Kurumlarının il merkez müdürlüklerine ölen sigortalının yakını tarafından bazı belgelerin götürülmesi ve bu belgelerin kurum bünyesindeki yetkililer tarafından değerlendirilmesi neticesinde SGK ölüm yardımının sigortalı yakınına verilmesi yönündeki karar ortaya çıkar.

SGK Ölüm Yardımı Kimlere Verilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun cenaze ödeneğini vermesi için birinci dereceden akraba olma koşulu aranır. Cenaze ödeneğinin verileceği kişilerin ilk sırasında sigortalının eşi vardır. Eğer ki sigortalının eşi yoksa bu durumda hak çocuklarına devredilir. Eğer vefat eden sigortalının çocukları da yoksa bu durumda sırasıyla anne ve baba ile kardeşlere SGK ölüm yardımı iletilir.

Eğer ki ölen sigortalının cenazesi saydığımız birinci dereceden akrabaları tarafından değil de başka gerçek ya da tüzel kişiler tarafından kaldırıldıysa ve bu işlemin belgelenmesi gibi bir durum söz konusuysa ölüm yardımı, cenazeyi kaldıran gerçek ya da tüzel kişilere ödenir.

SGK Ölüm Parası Nedir Nasıl Alınır?

Bir yakını vefat eden ve cenaze işlemleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu cenaze ödeneğinden hak edişini almak isteyen vatandaşların cevabını en çok merak ettiği sorulardan birisi de “SGK ölüm yardımı nasıl alınır?” şeklindedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, cenaze ödeneğinin sunulması için bazı şartlar öne sürer. Cenaze ödeneğinin temin edilebilmesi için gerekli olan şartlar şu şekildedir;

  • İş kazası geçiren ya da herhangi bir meslek hastalığına yakalanan sigortalı kişilerin ölümü,
  • Devamlı iş göremezlik gelirine sahip olan, malullük statüsünde olan ya da yaşlılık aylığı alırken kişinin vefat etmesi,
  • Şahsı adına en az 360 günlük yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primi bildirilmiş haldeyken kişinin vefat etmesi durumlarında ölüm parası verilir.

Eğer ki bir kişinin 360 günlük yaşlılık, malullük ve ölüm primi bildirilmiş ise bu kişinin ölümü sonucunda cenaze ödeneğinden hak sahibi olan vatandaşlara verilecek olan ölüm yardımı için vefat eden vatandaşın vefat tarihinde sigortalı olmasına yönelik herhangi bir şart aranmaz.

SGK’ya Ölüm Yardımı İçin Nasıl Başvuru Yapılır?

Cenaze ödeneğinden faydalanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan vefat eden sigortalının cenaze işlemleri için ölüm yardımı almak için bir başvuru yapılması gerekir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun cenaze işlemleri için vefat eden sigortalının yakınlarına ödenek sunabilmesi için de ölüm tarihinin yer aldığı bir dilekçeyi kurumun il müdürlüklerine ya da sosyal güvenlik merkezlerine götürüp başvuru işlemini gerçekleştirmesi gerekir. Eğer ki vefat eden sigortalı kişinin ölüm tarihi henüz nüfus kütüğüne işlenmemiş ve kayıt altına alınmamış ise dilekçenin yanında sigortalının ölüm tarihini tescilleyen bir dosya olan belgesinin ilgili kurum tarafından düzenlenmesi ve bu belgenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na teslim edilmesi gerekir.

Bunların dışında başvuru sırasında götürülmesi gereken herhangi bir ek belge talep edilmez. Eğer vefat eden sigortalının birinci dereceden yakını değilseniz ve cenazeyi kaldıran gerçek veya tüzel kişi statüsündeyseniz cenaze masraflarının yer aldığı bir belgeyi de kuruma sunabilirsiniz. Yani yetkili makamların usule uygun bir şekilde düzenlediği defin ruhsatı, ölüm tutanağı gibi belgeleri yanınızda dilekçe ile beraber götürmeniz işlemlerin daha hızlı işlemesine ve zaman kaybının ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

Başvuru işlemleri bittikten sonra herhangi bir şekilde ölüm yardımı sorgulama işlemi gerçekleştirilemez. Eğer yardımın akıbeti hakkında belirsiz bir durum söz konusu ise ilgili sosyal güvenlik merkezine giderek ödemenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği hakkında bilgi almanız gerekir.

SGK’nın Ödediği Cenaze Yardımı Ne Kadardır?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hayatını kaybeden sigortalının yakınlarına ödenecek olan cenaze ödeneğinin miktarı her sene, geride bırakılan bir önceki sene için TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanlığı nezdinde açıklanan TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) değişim oranı baz alınarak artırılır. 2017 senesi için söz konusu yardım tutarı 531 Türk Lirası’dır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.