Kamu Dünyasına Dair

SGK İşe Giriş Nasıl Yapılır?

Çalışma hayatına iş yeri sahibi olarak devam edenler çalışma mevzuatı hakkındaki bilgi eksiklikleri yüzünden zor duruma düşebilmektedir. Bu konuların başında işe alınan elemanın sigorta başlangıç tarihidir. Uygulamada iş yerleri sigorta başlangıcını işçi işe başladıktan sonra yapmaktadır. Ancak yasaya göre bu durum tamamen farklıdır. Deneme süresi adı verilen işçinin sigorta yapılan zamana kadar sosyal güvence koşulları dışında çalıştırıldığı süreç, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tespit edilmesi halinde iş yerine mali sıkıntılar yaşatacaktır.

İşe alınan her yeni çalışan için SGK’ya bildirim verilmesi zorunludur. 5510 sayılı kanun kapsamında bildirimin esasları düzenlenmiştir. Kanuna göre ilk defa işe girecek kişi için işe başlama tarihinden bir gün önce bildirimin verilmesi gerekmektedir. Eğer bugün resmi tatil gününe denk gelir ise izleyen iş günü bildirim yapılabilir. Şirketler cezai yaptırım altına girmemek için SGK işe giriş konusunda titiz davranmalıdırlar.

Gelişen teknolojik koşullar ile paralel olarak zamandan tasarruf edilebilmesi adına Sosyal Güvenlik Kurumu her geçen gün kendini yenilemektir. İşverenler SGK işyeri bildirgesi işlemlerini internete erişebildikleri her yerden yapabilmektedirler.

İşe Giriş Bildirgesi Nedir?

İşe giriş bildirgesi, işe yeni başlayan her bir çalışan için Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmesi gereken belgeye verilen addır. Kanun çerçevesinde verilme süresi ve şekli belirlenmiştir. Çalışanın işe başlamasından bir gün önce verilmesi istisnası iki durumda geçerlidir. Bunlardan birincisi ilk defa sigortalı işçi çalıştıracak işletmeler ile ilgilidir. Bu işletmeler ay içinde bütün çalışanları ile ilgili bildirileri verebilirler. Balıkçılık, inşaat ve tarım iş kollarında işçi çalıştıranlar işçilerin işe başladıkları gün bildirge verebilirler. SGK işe giriş bildirgesi ile hem çalışanların, hem şirketlerin, hem de devletin kendilerine ait hakları denetim altına alınmaktadır.

İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Verilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu, işyerleri için çalıştırdıkları personellerin prim belgelerini internet üzerinden vermelerine olanak veren bir sistem kurmuştur. Şirketler yeni işe alacakları kişiler içinde bu portalı kullanarak SGK giriş işlemlerini rahatlıkla yapabilmektedirler. Üç veya daha fazla işçi çalıştıran işletmeler sgk e-bildirge verme yükümlülüğündedirler.

İşe giriş bildirgesinde sosyal güvenlik numarası alanına çalışacak personelin TC kimlik numarası yazılır. Yabancı uyruklu işçi çalıştırılacaksa kurumun verdiği numara yazılır. Devamında kişinin kimlik bilgileri ekrana gelecektir. Birden fazla şirketi olanlar, işçinin çalışacağı şirketi dikkatli seçmek durumundadırlar. Geri kalan süreçte işe giriş tarihi, sigorta kolu, özürlülük ve hükümlülük durumu, sigortalının adres bilgileri, meslek adı, sigorta kodları ile ilgili bilgiler doldurulur. Sonrasında yönergeler takip edilerek işe giriş bildirgesi onaylanır.

SGK işe giriş işlemleri yapılmış ancak işe gelmeyen kişiler için aynı gün internet kanalıyla bildirimin iptali işlemi gerçekleştirilebilir. Böylece işyeri herhangi bir gecikmeye uğramadan prim ödeme zorunluluğu altına girmez.

İşe Giriş Bildirgesinin Önemi

SGK işe giriş belgelerini doğru zamanda vererek hem cezai yaptırıma uğrama riskinden kurtulmak hem de çalışanların haklarını korumak mümkün. Devlet, işçi hakların korumak adına çıkarttığı kanunlarla sigortasız işçi çalıştıran işletmeleri ağır yaptırımlar ile cezalandırabilir. İş yerinde oluşabilecek herhangi bir kaza durumunda çalışanların sigortalı olması iş yerinin yükümlülüklerini azaltmaktadır. Çalışma ortamlarının güvenliği işçilerin sigortalanması ile arttırılabilir. Sigorta primleri tam ve zamanında bildirilen işçilerin kaygı duymadan çalışmaları iş yerinde motivasyonu artıracaktır. Sosyal güvenlik haklarına önem veren şirketler çalışanlar tarafından tercih edilen kuruluşlardır.

SGK E-Bildirge Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşveren, vekili ya da imza yetkisi olan biri tarafından doldurulan e-bildirge formu ile bağlı bulunan sigorta il müdürlüğüne başvuru yapılarak kullanıcı adı ve şifre alınabilir. SGK’ya iş yeri tescili yapmış kuruluşlar şifrelerini e-devlet üzerinden de alabilmektedirler.

Yasal Süresinde Verilmeyen Bildirgenin Cezası

SGK işçi giriş işlemlerinin zamanında yapılmadığının tespit edilmesi durumunda bilanço esasına göre defter tutan işletmeler için asgari ücretin üç katı, diğer işletmeler için asgari ücretin iki katı, defter tutma yükümlülüğü olmayanlar için ise asgari ücret kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Tekrarlan ihlallerde para cezaları katlanarak uygulanır. SGK işe giriş işlemleri kayıt dışılığın önlenmesi ve şirketlerin iş gücünü daha verimli kullanmaları adına kolaylaşmıştır.

SGK Vizite İşlemleri

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı çalışanların hastalık ya da kaza durumunda rapor almaları halinde iş yerlerinin bunu SGK’ya bildirmesi zorunludur. Beş gün içinde raporun sisteme yüklenmesi zorunludur, aksi halde her bir rapor başına asgari ücretin yarısı kadar ceza kesilmektedir. SGK vizite işlemleri de internet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Kuruluşlar e-şifre SGK edindikleri taktirde rapor girme yanı sıra işçilerin işi bıraktıkları tarihte işte çıkışlarını da gerçekleştirebilmektedirler.

Diğer Uygulamalar İçin de Elektronik Çözümler

İş yerlerinin ihtiyaç duyduğu alternatif uygulamaları da internete taşıyan SGK, pek çok işlemin zaman kaybetmeden yapılabilmesine olanak sağlamıştır. SGK diğer uygulamalar ile işletmeler ihalelere girmek için kullandıkları borcu yoktur yazısını alabilir. Ayrıca işe başlayacak elemanları için SGK işe giriş sorgulama yapabilmektedirler. E SGK şifre alarak kuruluşlar pek çok işlerini kolayca gerçekleştirebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.