Kamu Dünyasına Dair

2018 Sertifikalı Çoban, Sürü Yöneticisi Desteği Nasıl Alınır?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kırsal kalkınmayı desteklemek üzere 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. maddesine dayanarak hazırladığı politikalar, pek çok başka kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle devam ediyor. Kırsal kalkınma destekleri, Genç Çiftçileri Destekleme, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Tarımsal Amaçlı Kooperatif, Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi, Hayvancılık Projesi gibi proje bazlı programlar ile, Ardahan-Kars-Artvin Kalkınma Projesi, Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi, Sivas-Erzincan Kalkınma Projesi gibi şehir bazlı programlar yoluyla çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine maddi destek ve eğitim sağlayarak, kırsal kesimdeki yaşam kalitesini yükseltmeyi ve uzun vadede bireyleri kırsal kesimde yaşamaya teşvik etmeyi hedefliyor.

2015 yılında Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği‘ni yayınlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hayvan yetiştiricilerinin çağın gereklilikleri doğrultusunda sağlıklı üretim yapmaları, sağlıklı gıda üretimine katkı sunmaları, yerli hayvanların ve genetik özelliklerinin yerinde korunmasını sağlamaları ve hayvan hastalıklarıyla mücadelenin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için verilecek desteklerin usul ve esaslarını belirlemiştir. 2013 yılından beri uygulanan “sürü yöneticisi istihdam desteği” de bu kapsamda hazırlanmıştır ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19. maddesine dayandırılarak hazırlanan tebliğin 19. maddesinde açıklanmıştır.

Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği Kimlere Verilir?

2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı desteği almak için müracaat eden işletmelerin;

 • Müracaat ettikleri zaman en az 250 anaç küçükbaş hayvan varlığına (keçi ve/veya koyun) sahip olmaları,
 • Sürü yöneticisi çalıştırıyor olmaları,
 • Çalıştırdıkları sürü yöneticisinin başvuru yapılan yıla ait SGK primlerini art arda ve en az 5 ay boyunca toplu ya da taksitler halinde ödemiş olmaları,
 • Sahip oldukları hayvan varlığını Koyun Keçi Kayıt Sistemine (KKKS ya da TÜRKVET) kayıt etmiş olmaları,
 • Kendileri ile ilgili bilgileri girerek Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt etmiş olmaları gerekiyor.

Destekleme talebi kabul edilen işletmelerin listesi, başvurunun gerçekleştiği il/ilçe Tarım Müdürlüklerinde, müdürlükler tarafından duyurulan tarihlerde askıya çıkar. Bu süre zarfında gerçekleşecek olası itirazlar, Tarım Müdürlükleri tarafından değerlendirilir.

 • Çobanların sigorta primlerini tam zamanlı olarak 30 gün üzerinden yatırmayanlar,
 • İşletmede istihdam edildiği halde fiilen sürü yöneticiliği yapmayanlar,
 • Muhtarlar,
 • Devlet memurları,
 • Emekliler,
 • 18 yaşından küçükler,
 • Kamu kurum ve kuruluşları sürü yöneticisi desteklemesinden yararlanamazlar.

Çoban Desteği Ne Kadar?

Sürü yönetimi desteğinden faydalanmak için Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvuruda bulunan işletmeler, sahip oldukları her 250 hayvan için 5 bin TL “Çoban Destekleme” yardımı alabilirler.

Çoban İstihdamı Desteği İçin İşletmelerden İstenen Belgeler

Başvurular işletmenin kayıtlı olduğu il ya da ilçe müdürlüklerine, ilgili seneye ait tebliğin yayınlanmasıyla başlar, ilan edilen tarihte sona erer. 2018 yılına ait başvurular 29 Aralık 2017’de sona ermiştir. İşletme sahipleri başvurularını;

 • Destek talebini beyan ettikleri dilekçe,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • En az 250 anaç küçükbaş hayvandan oluşan sürüye ait TÜRKVET’ten (Veteriner Bilgi Sistemi) alınmış güncel küpe numarası listesi,
 • Çobana ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Çobana ait sertifika belgesinin ve sözleşmesinin il/ilçe müdürlüklerinden onaylı örneği,
 • SGK il/ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesi ile başvuruda bulunabilirler.

Sigortalılık Hizmet Döküm Belgesinin eksik olduğu hallerde işletme sahiplerinin kayıtları yapılır ve eksik belgeyi tamamlamaları için süre verilir. Birden fazla işletmesi olanların, her bir işletmeleri için ayrı başvuruda bulunmaları gerekir.

Adaylar kendilerinden istenen belgelere Hayvancılık İstatistikleri Bilgi Sisteminde (HİBS) bulunan Çoban İstihdam Desteği modülünden erişebilirler.

Sürü Yönetimi Sertifikası Nasıl Alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen 120 saatlik “sürü yönetimi elemanı eğitim programını” başarı ile bitiren işletme sahipleri, onların eşleri veya birinci derece akrabası ya da işletmede istihdam edilen kişi sürü yönetimi sertifika almaya hak kazanır. İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen kurslarda dersler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Birimine bağlı veteriner hekimler tarafından verilir.

Çobanlık Kursu Hangi İllerde Veriliyor?

Her uygulama döneminde değişik illerde düzenlenen kurslar, 2018 yılı için Konya/Ereğli ve Osmaniye/Kadirli’de veriliyor.

Çobanlık Sertifikası Ne İşe Yarar?

Bu sertifika, sahip olan kişilerin merada küçük ve büyükbaş hayvan sürülerini yönetme, beslenme ve bakımını yapma, hayvanların hastalıklarıyla mücadele etme bilgi ve donanımına sahip olduklarını gösterir.

Çoban Sigortası Nasıl Yapılır?

Çobanlar için 2017 yılına ait Sosyal Güvenlik Kurumu primleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında;

 • Sözleşmeli olarak çalıştırılan sürü yöneticileri için; çalıştığı işletme üzerinden ve 4/a’ya göre,
 • İşletme sahibinin birinci dereceden yakını olan sürü yöneticileri için; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tescili yapılmış işletme üzerinden, 4/b kapsamında yatırılır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.