Kamu Dünyasına Dair

Tüm Detayları ile Sera Kurmak İçin Devlet Desteği

Bozulan iklim dengesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım alanlarının giderek azalmasına sebep oluyor. Nüfusun giderek artması, azalan ve kirlenen doğal kaynaklar, tarım alanlarının yerleşime açılması, üretim maliyetlerinin giderek artmasını ve tarımla uğraşan insan sayısının giderek azalmasını da beraberinde getiriyor. Artan nüfusun artan gıda ihtiyacını karşılayabilmek için, verimli, kaliteli ve sürdürülebilir tarım yapmak eskisinden çok daha önemli. Gelişmiş ülkeler, modern tarım uygulamalarını destekleyerek, yaygınlaşmasını hedefliyor.

Tarımda verimi ve kaliteyi artırmak için uygulanan modern yöntemlerden biri de seracılık. Tüm dünyada, özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde neredeyse bir sanayi haline gelen seracılık ülkemizde de uzun yıllardır uygulanıyor. Tarıma sera desteği başta Antalya olmak üzere Mersin, Adana ve Muğla’da kendini gösterir, ülkemizin kaliteli sebze ve meyve üretiminde ve ihracatında dünyada ilk sıralarda yer almasını sağlar.

Sera Kurmak İçin Devlet Desteği Almanın Şartları

Gelişen tarım teknolojileriyle birlikte seracılık da dünyada bir endüstri haline gelmiş hatta bugün artık susuz tarım için araştırmalar hız kazanmıştır. Gelişmekte olan pek çok ülkenin tarım politikalarında, sera kurulumunda devlet desteği olduğunu görürüz. Ülkemizde ise, çoğu geleneksel olarak tarımla uğraşan aileler tarafından ve eski teknolojilerle yapılmaya çalışılan seracılık, 2011 yılından beri belli bir ivme kazanmış olmakla birlikte, hala olması gereken düzeyde değil. Tarımla uğraşanların sayısını artırmak, iyi tarımı teşvik etmek, seracılığı yaygınlaştırmak için hem eğitim hem de seracılık kredileri, seracılık hibeleri gibi mali desteklerle tarımla uğraşanların sayısı artırılmaya çalışılıyor. Son yıllarda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla sera kurmak için devlet desteği alan işletmelerin sayısı giderek artıyor. Bakanlık dışında Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’nın sağladığı sera kredisi ve hibeler de hem işini sürdürmek isteyen çiftçi aileler hem de tarım alanında faaliyet göstermek isteyen girişimciler için önemli bir destek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 27 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği gereğince, sera kurmak için devlet desteği almanın şartları;

 • Sera kurulacak olan tarım arazisinin en az 1 dekar olması,
 • Arazinin “örtüaltı kayıt sistemine” kayıtlı olması,
 • Üretimde verimlilik için kimyasal gübreleme ve ilaçlama değil, biyolojik ya da biyoteknolojik yöntemler kullanılması,
 • Domates güvesiyle mücadelede kullanılan feromonun her 1 dekar için en fazla 4 adet kullanılması,
 • Sera kredisi için başvuruda bulunan kişinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması.

Sera Kurmak İçin Devlet Desteği Neleri Kapsıyor?

Kurulum Aşaması

Yukarıda sıraladığımız şartlara uygun olarak yetiştiricilik yapanlar, Ziraat Bankası ya da Tarım Kredi Kooperatifleri’nden, %25 ila %50 oranları arasında indirimlerle sera kredisi kullanabilirler. Bunun yanı sıra üreticiler, jeotermal ve güneş enerjisi kullanılan sera projeleri için, bölgelere göre değişen ve %50’lere ulaşan hibe desteğinden de faydalanabilirler. Sera kurmak için devlet desteği, indirimli kredi ve hibelerle sınırlı değil. Alternatif enerji kullanan girişimciler, istenen şartları taşıyor olmaları durumunda, 324 ve 335 sıra sayılı Milli Emlak Tebliğleri gereğince, hazineye ait taşınmazları kullanabilirler.

Üretim Aşaması

Devlet, birim alandan elde edilen ürün miktarını artırmak için olduğu kadar, ürün kalitesini artırmak için de seracılığı destekler. Sera bitkilerini zararlılardan korumak için kullanılan kimyasalların azaltılması, bunlara karşı biylojik ve biyoteknik yöntemlerin kullanılmasını teşvik etmek için;

 • Feromonla birlikte tuzak kullananlara dekar başına 30 TL,
 • Tül kullananlara dekar başına 70 TL,
 • Yararlı böcek kullananlara dekar başına 100 TL,
 • Tül ve feromon ile birlikte tuzak kullananlara dekar başına 100 TL,
 • Feromon ile birlikte tuzak ve böcek kullananlara dekar başına 130 TL,
 • Tül ve böcek kullananlara dekar başına 170 TL,
 • Tül, feromon ve faydalı böcek kullananlara ise dekar başına 200 TL destek sağlar.

Üreticiler, Bakanlar Kurulu kararlarında yer alan şartları sağlamaları halinde, tesis kurulumu ya da satın alınması, depolama, mazot, gübre, sera sigortası, danışmanlık, toprak analizi, Bombus Arısı, eğitim gibi seracılığın her aşamasında yapmaları gereken harcamaları için, Ziraat Bankasının sunduğu değişik oranlardaki destek paketlerinden de yararlanabilirler.

Sera Kurmak İçin Devlet Desteği İle İlgili Tebliğ İçin TIKLAYINIZ! 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.