Kamu Dünyasına Dair

KOSGEB 2017 İş Planı Nasıl Hazırlanır? 4 Adet İş Planı Örneği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, yani KOSGEB, yeni girişimcilere ve aktif işletmelere destekler sunmak için bazı kriterlerin yerine getirilmesini beklenir. Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren KOSGEB’in yerine getirilmesini istediği kriterlerden bir tanesi de KOSGEB iş planının hazırlanmış olmasıdır.

KOSGEB İş Planı Nedir?

KOSGEB’in resmi web sitesinde paylaştığı tanımdan yola çıkarak KOSGEB iş planı için; girişimci kişinin işi ile alakalı fikirlerinin, hedeflerinin, planlarının bulunduğu dosya tanımını yapabiliriz. KOSGEB iş planı dosyası ile beraber girişimci ve girişimci adaylarının iş kurma ve aktif işletmelerini geliştirme süreçleri için yol gösterici bir rehber hazırlanmış olur.

KOSGEB iş planı;

 • Girişimcilerin özellikleri ile hedeflerini,
 • Kurulması arzulanan işin temel özellikleri, yasal yapısını, işletmede yer alacak ortaklarını,
 • İşletmenin hedeflediği piyasanın ne gibi özelliklere sahip olduğunu,
 • Hedeflenen potansiyel müşteri grubuna ulaşmak adına hangi tip satış ile pazarlama tekniklerinin uygulanacağını,
 • Hizmet veya ürünlerin üretilmesi ve hazırlanması için hangi süreçlerden geçilmesi gerektiğini,
 • Hakkında başvuru işlemi gerçekleştirilecek olan işletmenin düzgün çalışması için ihtiyaç duyulan teknik sistemlerini,
 • İşletmenin yürümesi adına gerekli olan örgütlenme ve idari süreçlerin nasıl yapıda olduğunu,
 • Aktif ise işletmenin finansal hareketlerinin ne durumda olduğunu,

Gösteren ve bu konularda hem girişimciye hem de yetkililere yeterli seviyede bilgi vermesi amacıyla hazırlanan bir dosyadır. KOSGEB iş planını istenen düzeyde hazırlayabilmek için girişimci konumundaki kişilerin nasıl bir iş modeli hedeflediği ve bu iş modeli ile nerelere ulaşmak istediği hakkında ciddi seviyede fikir sahibi olmaları gerekir. Bu “fikir sahibi olma” sürecinde ise KOSGEB iş planı, girişimciler için çok iyi bir rehber olur ve hangi noktaya nasıl varılacağı konusunda yol gösterici bir nitelik taşır.

Girişimci konumundaki kimse, iş kurma aşamasına gelmeden evvel KOSGEB iş planı dosyasındaki alt başlıklarda istenen bilgileri detaylı bir araştırma ile ele almalı ve hem kendisi hem de işletmesi için en doğru seçenekleri henüz yolun başında değerlendirmeye başlamalıdır. Özetle, KOSGEB’in hazırladığı resmi rapora göre; girişimciler KOSGEB iş planı hazırladıkları esnada desteği aldıktan sonra işletmeleri ile beraber hangi konuma varmak istediğinin farkında olmalıdır.

KOSGEB, iş planının önemini vurgularken girişimcilere en çok şu sözle hitap etmeyi sever:

-Varmak istediği noktayı bilmeyen kişiler, o noktaya nasıl varılacağını tarif edemezler.

KOSGEB İş Planı Dosyası Nasıl Hazırlanır?

KOSGEB iş planı dosyası hazırlamak son derece basittir. İlk olarak KOSGEB’in resmi sitesinde pdf formatında yüklü olan iş planı dosyasını indiriyorsunuz ve bu dosya üzerinde sizden istenen bilgileri ilgili boşluklara teker teker, anlaşılır, net ve doğru bir şekilde giriyorsunuz. Boş iş planı dosyasını bir alt başlıktan edinebilirsiniz.

KOSGEB İş Planı dosyasında sizden istenen bilgiler sırasıyla aşağıdaki gibidir:

 • İlk sayfada girişimcinin adı ve soyadı ile tarih bilgileri,
 • İkinci sayfadaki “iş planı özeti” bölümünde girişimcinin özellikleri, iş fikrinin kısa tarifi ve genel olarak iş kurma süreci planı,
 • Girişimcinin adresi, telefon numarası, doğum yeri, doğum tarihi, medeni dutumu, son mezun olduğu eğitim kurumu, mezuniyet tarihi, hangi bölümden mezun olduğu, hangi okullarda okuduğu, bildiği yabancı diller ve düzeyleri, bilgisayar kullanma deneyim seviyesi,
 • Girişimcinin çalıştığı işler, bilgi, beceri ve deneyimleri, iş fikrini seçme sebepleri,
 • Girişimcinin kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirmek istediği hedefler,
 • Kurulacak işin sahip olacağı yasal statü,
 • İşin kuruluşundaki ortaklık yapısı ile bu yapının özellikleri,
 • Kurulacak olan işletmede kimlerin ortak olacağı ve bu ortaklar arasındaki pay dağılımının nasıl olacağı,
 • Hangi ortağın işletmeye ne tip bir katkısının olacağı ve ortakların işletmede alacağı görevlerin tanımı,
 • KOSGEB iş planında bahsi geçen işletmenin kurulması adına elzem olan izinler, ruhsatlar ve öteki resmi belgeler,
 • İş fikrinin içinde bulunduğu sektörler ile alt sektörler ve bu sektörlerin özellikleri,
 • Kurulması istenen işletmenin ilişki içinde olacağı düşünülen müşteriler, girdi ve işgücü piyasaları ve bunların temel özellikleri,
 • Ürün veya hizmetin sunum bölgesinin neresi olduğu ve söz konusu bölge içerisindeki hedeflenen potansiyel müşteri kitlesinin talep özellikleri,
 • KOSGEB iş planı hazırlayan girişimcinin hedeflemiş olduğu sunum bölgesindeki rakipler ve bu rakiplerin özellikleri,
 • Satışı gerçekleştirilecek hizmet ya da ürünlerin müşterilere tanıtılması için gerekli olan faktörler,
 • Kurulması istenen işletmenin, aktif ve potansiyel rakipleri karşısında hangi yönlerden güçlü olduğu,
 • İşletmenin rakiplere nazaran zayıf olduğu yönler,
 • Zayıflığı tespit edilen yönler için işletmenin planladığı ve uygulamaya koymayı hedeflediği önlemler,
 • İşletmenin tahmini satış planı,
 • Hizmet ya da ürünlerin satış bedelleri,
 • Ürünlerinizin ve hizmetlerinizin satış fiyatlarını belirlerken kullandığınız işletme politikası,
 • Ürün ve hizmetleri hedef kitlenizdeki müşterilere ulaştırmak için ne tip ulaştırma metotları kullanacağınız,
 • İşletmeniz adına yapmayı planladığınız pazarlama aktivitelerinin planı,
 • Makine ve ekipman gereksinimlerinin yer aldığı tablo,
 • Tabloda yer alan ekipman ve makinelere ihtiyaç duyulmasına sebep olarak gösterebileceğiniz faktörler,
 • Üretim iş akış şeması,
 • İşletmenin ürünleri ve hizmeti adına ihtiyaç duyulan işgücü,
 • İşletmenin yönetim ve örgütlenme planı.

İş planı özeti ise planı inceleyecek olan kişilere inceleme yapmadan önce ön fikir ve genel bilgi vermektir. Gerekli araştırmaların yapılması ve iş planının hazırlanmasının ardından çıkarılan iş planı özeti; iş modelinin kesinleşmiş biçimini, girişimcilerin amaçlarını ve bu amaç için kullanmak istedikleri planı ortaya koyar.

KOSGEB İş Planı Örnekleri

Birçok sektöre göre KOSGEB iş planı örneği pdf ya da KOSGEB iş planı örneği Word dosyası formatında iş planının sahibinin de izin vermesi durumunda internet üzerinden paylaşılıyor. Örneklere göz atmadan önce KOSGEB’in resmi web sitesinde yer verdiği;

İş Planı dosyasının doldurulmamış halini görmek için TIKLAYINIZ!

1. Çay Bahçesi, Cafe ve Pastane İş Planı Örneği

KOSGEB örnek cafe iş planı ve örnek pastane iş planı incelemek isteyenler aşağıda bu iki iş biçimiyle benzer yapıya sahip çay bahçesine ait planı inceleyebilir ve analiz yapabilirler.

İş planı örneğine gitmek için TIKLAYINIZ!

2. Tekstil Sektörü İş Planı Örneği

Tekstil üretimi ve satışı gerçekleştirecek olan işletmeler için;

İş planı hazırlamak istiyorsanız TIKLAYINIZ!

3. Kırtasiye İş Planı Örneği

Kırtasiye ürünlerinin satışı üzerine bir işletme açmak istiyorsanız TIKLAYINIZ!

4. Nalbur Dükkanı İş Planı Örneği

Nalbur ürünlerinin ve inşaat malzemelerinin satılacağı bir işletme için;

KOSGEB başvurusu yapmak ve iş planı incelemek istiyorsanız TIKLAYINIZ!

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.