Kamu Dünyasına Dair

2018 Genç Çiftçi Projesi

Devletin, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar, çok sayıda yeni uygulamayla hayata geçiriliyor. Çiftçiye mazot desteği, kırmızı ette hayvan başına besi desteği, yerli tohum teşvikleri, gübre takip sistemi gibi pek çok uygulama arasında, genç çiftçi hibe desteği ayrı bir öneme sahip. Temelde kırsal bölgelerdeki kalkınmanın sağlanmasını hedefleyen bu destekle, kendisi ve/veya ailesi kırsal kesimde yaşayan, fakat geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılıktan uzaklaşan gençleri destekleyerek, mevcut tarım arazilerinin korunması ve en verimli şekilde değerlendirilmesi, köyden kente göçlerin tersine çevrilmesi, tarımın geleneksel olarak ama çağdaş yöntemlerle yapılması, maliyetlerin düşürülerek çiftçi ailelerinin kazançlarının artması sağlanabilir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, 5488 sayılı Tarım Kanununun 15 ve 19. maddelerine dayandırdığı teklif üzerine, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”, 16 Şubat 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından yürürlüğe konmuştur.

Genç Çiftçi Projesinin Kapsamı

Karar, genç çiftçilerin tarımsal ve hayvansal faaliyetlerini, girişimciliklerini destekleyerek katma değerli ürünler yetiştirmelerine/üretmelerine olanak sağlamayı, gelirlerini artırmayı ve böylece kırsalda genç nüfusun artmasını sağlamayı hedef alır. Bu hedef doğrultusunda proje sahiplerine 30.000 TL’ye kadar hibe desteği verilmesine yönelik şartlar, kurallar belirlenmiştir. “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”;

 • Yöresel olarak önem arz eden ya da tıbbi olarak değeri olan ürünlerin yetiştirilmesi, depolanması, paketlenmesi, işlenmesi ve satışına,
 • Coğrafi işaretli bitki ve hayvanların yetiştirilmesi ve bunlardan organik gıdalar üretilmesine,
 • Bitkisel üretimde; seracılık, fide, fidan ve süs bitkisi, kültür mantarı üretimine,
 • Hayvansal üretimde; büyük ve küçükbaş hayvanların satın alınması, yetiştirilmesi, tesis yapılması, ipek böceği ve arı yetiştiriciliği ile bunlara ait tesislerin yapımı ve ürünlerinin imalatına yönelik projesi olan genç çiftçileri desteklemek üzere, 2016 ve 2018 yılları arasında, 3 yıllık bir proje olarak planlanmıştır. Türkiye genelinde, nüfusu 20.000’den az olan tüm yerleşim yerlerinde faaliyet gösteren genç çiftçiler bu projeden faydalanabilirler.

Genç Çiftçi Projesi Şartları Nelerdir?

Hayvan yetiştiriciliği, tıbbi, aromatik ya da yöresel, organik bitki ve gıda üretimi kapsamında projesi olan genç çiftçilerin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sağladığı hibe desteğinden faydalanabilmesi için, hibe sözleşmesini imzalamış olmaları gerekir. Program kapsamında hibe desteği almak isteyen genç çiftçilerin;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
 • Kararın duyurulduğu tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 41 yaşından gün almamış olması,
 • Okur-yazar olması,
 • Programa başvuru yaptığı tarihte herhangi bir işte ücretli olarak çalışıyor olmaması,
 • Programa başvuru yaptığı tarihte örgün eğitime devam ediyor olmaması,
 • Programa başvuru yaptığı tarihte vergi mükellefi olmaması,
 • Hayvan yetiştiriciliği ve üretimine yönelik projesi olanların, kararın duyurulduğu tarihte 15 büyük ya da 50 küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmaması,
 • Arıcılıkla ilgili projesi olan genç çiftçilerin, kararın duyurulduğu tarihte 50’den fazla arılı kovan sahibi olmaması,
 • Genç çiftçilerin kendileri ya da aile üyelerinden bir başkasının, önceki dönemde aynı hibeden faydalanmamış olması,
 • Adayın, Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmaması şartlarını taşımaları gerekir.

Genç Çiftçi Başvuruları Ne Zaman ve Nereye Yapılır?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının genç çiftçilere hibe projesinden yararlanmak isteyen adayların önce Bakanlığın internet sitesinde yer alan uygulamayı kullanarak programa ön kayıt yaptırmaları gerekir. “Yeni çiftçi” olarak kayıt oldukları bu uygulamadan erişecekleri formları, kendilerine ait doğru bilgilerle dolduran adaylar, sistemle ilgili gerekli bilgi ve dokümana da yine bu uygulamadan erişebilirler. 2018 yılında son kez verilecek olan hibe desteği için kesin başvurular ise, Bakanlık tarafından duyurulacak olan tarihler arasında (Nisan-Mayıs ayları arasında), genç çiftçilerin ikamet ettikleri ya da ikamet etmeyi taahhüt ettikleri il ya da ilçe tarım müdürlüklerine, şahsen yapılacaktır.

Kesin Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Kendisinin ya da eşinin ücretli çalışmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge
 • Hibe başvuru dilekçesi
 • Proje hakkında gerekli bilgilerin yer aldığı form
 • Taahhütname
 • Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi

Yeni Çiftçi Kaydı Yapmak İçin TIKLAYINIZ!

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.