Kamu Dünyasına Dair

Evlilik İzni Kaç Gündür? Düğün İzni – Nikah İzni Ne Kadar Olur?

İş Kanununda ayrıntılarıyla belirtilmiş, çalışma yaşamı kapsamında sahip olduğunuz yasal haklarınızı öğrenmek, hakkınızı talep etme konusunda elinizi güçlendirir. Özel sektör ya da kamu çalışanlarının evlenmeleri durumunda yasal olarak doğacak hakları nelerdir? Evlilik izni kaç gün? Gibi soruların cevaplarını bilmek, işçinin işveren tarafından mağdur edilmesinin önüne geçer. Özel sektör çalışanları için söz konusu izin 3, devlet memurları için ise 7 gündür. Hem özel kurumlarda hem de kamuda çalışanlar evlilik izni boyunca ücretli şekilde iznini kullanır. Maaşlarından kullandıkları izin dolayısıyla herhangi bir kesinti olmaz.

Nikah İzni Kaç Gün?

Çalışanın evlenmesi halinde kullanabileceği mazeret kapsamındaki izin, evlilik akdinin gerçekleştirildiği nikah ve töreni için verilmektedir. Ancak yasal düzenlemede bu izin nikah izni olarak yer almaz. Kişinin evlenmesi halinde kullanacağı izin olarak belirtilir. Söz konusu izin 3 gün süreyle ücretli şekilde verilmektedir.

Özel Sektör Evlilik İzni Kaç Gün?

İşçilere ait tüm yasal haklar 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. İş Kanununun ek maddeleri arasında yer alan “Mazeret İzni” başlığı altında çalışanın evlenmesi halinde kullanacağı izin gün sayısı belirtilmiştir. İlgili madde; “İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir.” hükmünü içerir. Yasaya göre evlilik yapacak olan kişi, 3 gün yasal olarak izinli sayılır ve bu süre boyunca maaşından herhangi bir kesintiye uğramaz.

Kamuda Evlilik İzni Kaç Gün?

Özel sektör ile kamu arasındaki fark evlilik izninde de ortaya çıkmaktadır. Kamu çalışanları evlenmeleri halinde evilik izni olarak 7 gün ücretli şekilde mazeret izni kullanabilirler. Bu uygulama 657 sayılı devlet memurları kanununun 104. maddesi B fıkrasınca düzenlenmiştir. İlgili maddede; memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde yedi gün izin verileceği ifade edilmektedir. Devlet memurları kanununda da İş kanununda olduğu gibi iznin hangi dönemde kullanılacağı belirtilmemiştir ancak mazeret sebebinin oluşması açısından düşünüldüğünde nikahın gerçekleştiği tarihten itibaren kullanılması gerektiği sonucuna varılabilir.

Evlilik İzni Nasıl Kullanılır?

Evlilik hazırlığında olan çalışanın, evlilik izni kullanmak için önceden işverenine tüm izinlerde olduğu gibi bildirim yapması gerekir. Çalışanın yaşadığı il ya da ilçe evlendirme dairelerinden alacağı nikah gününe ilişkin başvuru belgesinin bir örneği ya da evlilik davetiyesi işverene mazeret izin dilekçesine ek olarak sunulmalıdır. Söz konusu dilekçe ekleriyle birlikte kurumun insan kaynakları birimine ya da firmada sorumlu olan kişiye teslim edilir.

Evlilik İzni Dilekçesi Örneği (Kamu)

(Dilekçenin Sunulacağı Kurum Kuruluş / Birim / Bölüm )

…/…/….. tarihinde evlenecek olmam nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104. maddesinin B fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün izin kullanmak istiyorum. Gereğiniz bilgilerinize arz ederim.

Ekler: Nikah davetiyesi ya da nikah günü alındı belgesi

Evlilik İzni Dilekçesi Örneği (Özel Sektör)

(Dilekçenin Sunulacağı Kurum Kuruluş / Birim / Bölüm )

…/…/….. tarihinde evlenecek olmam nedeniyle, 4857 sayılı İş Kanununun 35. maddesi uyarınca 3 (üç) gün izin kullanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ekler: Nikah davetiyesi ya da nikah günü alındı belgesi

Evlilik İzni 3 günden Fazla Kullanılabilir mi?

Resmi olarak hem kamu hem de özel sektör çalışanları için belirlenmiş süreler vardır. Özel sektör için geçerli olan süre 3 gün ile sınırlıdır ancak özel kuruluşların pek çoğunda kişiler yıllık izinleri ile resmi olarak hak ettikleri evlilik izinlerini birleştirmektedir. Bu durum tamamen kişisel bir tercih meselesidir. Ancak mazeret izni ile yıllık iznin resmi olarak birleştirilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Yıllık izni bulunmayanlar için şirketlerin kullanacağı inisiyatif doğrultusunda evlilik izinleri 3 günden daha fazla şekilde kullandırılabilir.

Resmi Olarak Düğün İzni Var Mı?

İşçinin evlenmesi halinde 3 gün izin verileceği ifade edilmektedir ancak düğün için ayrı bir izin söz konusu değildir. Çalışan mevcut iznini düğün izni için ya da düğün sonrasında balayı için de kullanabilir. Kanunda iznin ne zaman kullanılacağına ilişkin kesin bir hüküm bulunmaz. Bu nedenle çalışan, iznini düğün ya da düğün sonrasında balayı için de kullanabilir.

Evlilik İzninizin Resmi Tatil Günlerine Denk Gelmesi

Kullanacağınız evlilik izninizin resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde bu günler de evlilik izni içinde sayılır. Bunun nedeni kanunda, kullanacağınız iznin “iş günü” yerine “gün” olarak belirtilmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer 3 iş günü izinli sayılır denilmiş olsaydı, resmi tatillere izninizin denk gelmesi halinde mevcut evlilik izniniz hiçbir şekilde etkilenmeyecek, resmi tatil sonrasında başlayan ilk iş gününden itibaren izniniz devam edecekti.

Örnek vermek gerekirse; 1 Mayıs işçi bayramı tatili üzerinden düşünelim. Sertaç isimli işçi 30 Nisan – 1 Mayıs – 2 Mayıs tarihleri arasında evlilik iznine ayrılmış olsun. Bu durumda evlilik izninin 2. günü olan 1 Mayıs, resmi tatile denk gelmektedir. Bu durumda zaten 1 Mayıs günü resmi tatil olarak kullanılacaktır ancak Sertaç’ın evlilik izni bu tatile denk geldiği için 3 Mayıs’ta iş başı yapması gerekecektir. Eğer kanuni düzenleme iş günü şeklinde olsaydı. Sertaç, 1 Mayıs resmi tatil olduğu için 4 Mayıs’ta iş başı yapacaktı. Ancak özel sektörde kimi firmalar bu tür durumlarda iş günü üzerinden hesaplama yapmaktadır. Bu durum ise tamamen inisiyatif meselesidir ve işveren ile karşılıklı görüşme neticesinde düzenlenebilir. İşverenler bu tür durumlarda genellikle esnek davranırlar.

Evlilik İzni Kaç Kez Kullanılabilir?

Evlilik izni kullanmak konusunda herhangi bir sayı kısıtlaması bulunmamaktadır. Bu durumu düzenleyen bir kanun yer almadığı için kişi her evliliği için dilediği kadar evlilik izni kullanma imkanına sahiptir. Bu konu özel sektör ya da kamu özelinde herhangi bir değişiklik göstermez, ikisinde de aynı şekilde uygulanır.

Evlilik İzni Ücretten Düşülür mü?

Mazeret izinleri düzenlemesinin yer aldığı 4857 sayılı İş Kanununun 46. madde B bendine göre; mazeret izni kapsamında kullanılan izinler (evlilik izni) çalışılmış günler gibi ücretlendirilir ve aylık maaştan herhangi bir kesinti söz konusu olmaz. Kamuda da aynı şekilde uygulanır.

4857 sayılı İş Kanununun tamamını okumak ve incelemek için TIKLAYINIZ!

657 sayılı Devlet Memurları kanununun tamamını okumak ve incelemek için TIKLAYINIZ!

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.