Kamu Dünyasına Dair

Emekli Olduktan Sonra Sigortalı Maaş Alarak Çalışanlarda Maaş Kesilir mi?

Uzun bir çalışma yaşantısı sonunda emekli olan pek çok vatandaş gerek emekli maaşları yeterli olmadığı için gerekse çalışma hayatlarına devam etmek istedikleri için aynı işte ya da farklı işlerde çalışmaya devam ediyorlar. Konuya hakim olmayan pek çok vatandaş ise emekli olduktan sonra çalışması halinde emekli maaşı alma hakkını kaybedeceği konusunda endişe duyuyor. Aslında kanunen incelendiği zaman emekli vatandaşların gerekli durumlarda sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmasında bir sakınca söz konusu değildir ve emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlaması halinde emekli maaşı kesilmeyecektir. Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı detaylar bulunuyor. Her ne kadar yürürlükteki Sosyal Güvenlik Mevzuatı’na göre emekli olanların sigortalı olarak çalışması mümkün olsa da bazı detayların gözden kaçırılması halinde birtakım kayıplarla karşı karşıya kalınabilir.

Emekli Olduktan Sonra Çalışanların Maaşları Kesilir mi?

Herhangi bir iş yerinde SSK’lı olarak hizmet akdi ile işverene bağlı bir şekilde çalışan kişiler 5510 sayılı kanunun 4A bendi dahilinde sigortalı sayılır ve emekli olmadıkları durumda belgelerinin türü “1- Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar” şeklinde belirtilir ve bu kapsamda aylık primleri ve hizmet belgeleri Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilir.

Emekli olan kişinin tekrar çalışması halinde ise belgeler “2- Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Olarak Çalışanlar” şeklinde kuruma bildirilmelidir. Fakat buna rağmen iş yeri sahibi ya da muhasebeci, çalışanın halihazırda emekli olduğu detayını gözden kaçırır ve işe giriş bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumuna sunarken “1- Tüm Sigorta Kollarına Tabi Şekilde Çalışanlar” olarak kuruma iletebilir. Dolayısıyla bu tip bir girişin gösterilmesi halinde normal sigortalı olarak sistemde kayıtları oluşturulan emekli vatandaşlarının maaşı sistem tarafından otomatik bir şekilde kesilmiş olur.

Çalışmaya Devam Eden Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılır mı?

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden ya da farklı bir işe geçip çalışma hayatlarını sürdüren vatandaşlar için en önemli meselelerden birisi de emekli maaşından kesinti yapılıp yapılmayacağıdır. 2016 senesinin Şubat ayına kadar iş yeri açan veya herhangi bir şirkete ortak olan kişilerin emekli maaşlarından yüzde 10 seviyesinde Sosyal Güvenlik Destekleme Primi adında kesinti yapılıyordu. Fakat torba yasa kapsamında birtakım değişiklikler ve düzenlemeler hayata geçirildi. Bu sayede kendi adına çalışan emekli vatandaşların maaşlarından yüzde 10 oranında kesilen Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

4A mensubu olarak SSK’lı bir şekilde herhangi bir iş yerinde emekli olmasına rağmen çalışan kişilerin maaşlarında herhangi bir kesintiye gidilmez. Kişi emekli olsa da sigortasının yapılması şarttır.

Emekli Maaşı Durdurulanlar Ne Yapmalı?

Yukarıda anlatıldığı gibi yanlış beyan yüzünden emekli maaşları kesilen kişilerin yeniden emekli maaşı almaya devam edebilmesi için işveren tarafından sigortalı işe giriş bildirgesinin “2- Sosyal Güvenlik Destekleme Primine Tabi Olarak Çalışanlar” şeklinde güncellenmesi gerekir. Eğer düzeltme süresi dolmuş ise bir dilekçe verilerek Sosyal Güvenlik Merkezine ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne başvurulmalı ve aylık prim hizmet belgesi de benzer şekilde düzeltilmelidir.

İşveren düzeltme işlemini gerçekleştirdikten sonra emekli vatandaşın da bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun il müdürlüğüne başvurması gerekir. Tüm bu işlemlerin ardından emekli maaşı kesildiği tarih itibarıyla tekrar bağlanır.

Kesilen emekli maaşının yeniden bağlanması için dilekçe yazacaksanız dilekçe örneğini incelemek için TIKLAYINIZ!

Emekli Olduktan Sonra Kamuda Çalışmak Mümkün mü?

Emekli olan vatandaşların kamuda memur olarak çalışması mümkündür. Fakat kamuda çalışılması yani memur olunması halinde emekli maaşı kesilecektir.

Emekliyken Çalışmanın Cezası Var mı?

Emekli vatandaşların emekli maaşı aldıkları dönemlerde herhangi bir işte çalışmasında sakınca bulunmuyor. Ama emekli olunsa dahi çalışan herkes için işverenin sigorta yapması gerekiyor. Eğer herhangi bir işletme emekli bir vatandaşı sigortasız olarak çalıştırırsa ve bu durum tespit edilirse işverene cezai yaptırım uygulanır.

Genelde emekli olan vatandaşlar aynı iş yerinde sigortasız olarak çalışarak daha fazla maaş almayı tercih ederler. Yani iş yeri sahibi sigortaya ödediği parayı da çalışana verir ve kişi sigortasız çalışmış olur. Ama bu durumda da iş yeri ve sahibine cezai yaptırım uygulanabilir.

Emekli Memur Çalışırsa Maaşı Kesilir mi?

Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalıştıktan sonra emekli olan memurlar daha sonra herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmaları halinde maaşlarında kesinti olmaz. Ama kamuda memur olarak çalışmaları halinde emekli maaşlarını alamazlar, normal memur maaşlarını almaya devam ederler. Dolayısıyla memur emeklisi sigortalı çalışırsa herhangi bir kesintiyle karşılaşmayacağı için pek çok emekli memur sonrasında taksicilik, garsonluk gibi özel sektör işlerine yönelerek ek gelir kazanmaya çalışıyorlar.

Emekli Part Time Çalışabilir mi?

Emekli vatandaşların herhangi bir işte çalışmaları tamamıyla serbesttir. Kamuda bir işe girmedikleri sürece emekli maaşları herhangi bir şekilde kesintiye uğramayacaktır. Sadece yukarıda da belirttiğimiz gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortaları yapılırken normal çalışan kadrosundan değil de emekli kadrosundan çalışmaya devam ettiklerinin bildirilmesi gerekir. Durum böyle olunca emekli vatandaşların part time olarak da herhangi bir işte çalışmaları, emekli maaşlarında bir kesintiye sebep olmayacaktır.

Cezaevine Giren Vatandaşların Emekli Maaşı Kesilir mi?

Bir kişinin herhangi bir suç işleyip hapis cezası aldıktan sonra cezaevine girmesi durumunda emekli maaşında herhangi bir kesinti meydana gelmez. Cezaevine giden kişinin maaş hesabına aynı şekilde emekli maaşı ödenmeye devam eder.

Emekli Olduktan Sonra Çalışılması Halinde Emekli Maaşı Yükselir mi?

SSK ve BAĞ-KUR’dan emekli olan vatandaşlar çalışıyor olup olmadıklarına bakılmaksızın her senenin ocak ve temmuz aylarında emekli maaşları için zam alırlar. Memur emeklisi olan vatandaşlar ise toplu sözleşme tarafından belirlenen oran kapsamında emekli maaşlarına zam almaya hak kazanırlar. Dolayısıyla başka bir işte çalışıyor olsalar da olmasalar da emeklilerin maaşlarında her sene ocak ile temmuz aylarında zam yapılır. Bunun dışında bir kişinin emekli maaşı alırken sigortalı olarak çalışmaya devam etmesi emekli maaşının yükselmesine yönelik herhangi bir katkı sunmaz. İşverenin yatırdığı primlerin maaş üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu değildir.

Emekli Maaşı Yanlış Hesaplanan Ne Yapmalı?

Genelde emekli maaşlarının yanlış hesaplanması pek sık rastlanan bir durum değildir. Her ne kadar seyrek karşılaşılsa da emekli maaşlarının yanlış hesaplanabilme ihtimali bulunuyor. Eğer siz de emekli maaşınızın yanlış hesaplandığına dair endişelere sahipseniz Sosyal Güvenlik Kurumu merkezlerine gidebilir ya da ALO 170 numaralı çağrı merkezini arayarak konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Aylar sonra emekli maaşınızın yanlış hesaplandığını fark etseniz bile itiraz hakkınız her daim mevcuttur.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.