Kamu Dünyasına Dair

Emekli Maaşına İtiraz Dilekçesi

2000 yılına kadar SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş katsayıları eşitti. Yapılan düzenlemeyle birlikte maaşların hesaplama şekli değişti. 4447 sayılı söz konusu kanunun 08.09.1999 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) çalışanlarının emekli maaşlarının hesaplanmasında memur maaşı katsayısının kullanılmasına son verildi. Memurların emekli aylıklarındaki hesaplama sisteminde ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Emekli Aylığı Hesaplaması Neye Göre Yapılıyor?

Memur statüsünde çalışanları, eşit derecede unvana sahip oldukları takdirde aynı tutar emekli maaşı alırlar. Memurların emekli aylıkları; kadro, derece ve unvanlarına göre memur maaş katsayısı baz alınarak hesaplanır. Memurun emekli olduğu yılın bu hesaplamanın üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Ancak bu durum eski sisteme göre SSK ve BAĞ-KUR, yeni sisteme göre ise 4A ve 4B kapsamında emekli olanlar için söz konusu değildir.

Emekli Aylıklarındaki Farklılıkların Nedenleri

Aynı tarihler arasında çalıştığınız ve aynı prim gün sayısına sahip olduğunuz iş arkadaşınız ya da aynı şartları taşıdığınız bildiğiniz bir tanıdığınız sizden fazla veya az maaş olabilir. Eğer bu farklılık dolayısıyla emekli maaşım az bağlandı gibi bir düşünceye sahipseniz yargıya başvurma hakkınız mevcut. 4447 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren;

  • SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) kapsamındaki sigortalılar için emekli aylığı hesabı TÜFE (enflasyon) ve GH (büyüme hızı) oranına göre hesaplanmaya başlandı.
  • Emekli olacak kişilerin emekli aylık hesabında TÜFE ve GH dikkate alınırken emekli aylıklarında sadece TÜFE’nin baz alınması ve GH’nin dikkate alınmaması yasalaştı.
  • Eşit çalışma şartları ve eşit gün primi olan çalışanlara bağlanan emekli aylıkları arasında farklılıklar oluşmaya başladı.

Yukarıda söz edilen durumlar dolayısıyla kendisine hak ettiği tutardan daha düşük emekli maaşı bağlandığını düşünenler; SGK’ya yazacakları dilekçe aracılığıyla emekli maaşını yeniden hesaplatma talebinde bulunabilirler.

Özellikle SSK (4A) kapsamındaki sigortalılar emekli aylıkları üç aşamalı bir sisteme göre hesaplanıyor. Birinci aşamada 2000 yılı öncesi, ikinci aşamada 2000 yılının Ocak ayı ile 2008’in Eylül’ü arasındaki dönem, üçüncü ve son aşamada ise 2008 yılı Ekim ayı sonrası aylık olarak hesap ediliyor. Hesaplanan aylıklar daha sonra birleştiriliyor.

Aylıkların Hesaplanma Dönemleri

Aylıkların hesaplanmasında 2000 yılından önceki kazançlar için gösterge sistemi esas alınıyor. Bu dönemde ne kadar çok prim ödemişseniz emekli aylığınız da o kadar yüksek olur.

2000/Ocak – 2008/ Ekim arası ikinci dönemde ise; gösterge sistemi yerine TÜFE ve gelişme hızı birlikte değerlendirilerek güncelleme katsayısı sistemi uygulanıyor. Fakat bu dönemde aylık bağlama oranı 2000 önceki sisteme göre çok daha düşük olduğu için ödenen primlerin aylığa etkisi de daha az oluyor.

2008/Ekim sonrası üçüncü dönemde ise hesaplama daha farklı. Bu dönemde güncelleme katsayısı hesaplanırken gelişme hızının yüzde 30’u dikkate alınıyor. Bu nedenle üç dönem içerisinde en düşük aylık bağlama oranı da son dönem olan üçüncü dönemde oluşuyor.

Emeklilik Maaşına İtiraz

Aşağıda örneği bulunan emeklilik hesaplama dilekçesini ilgili SGK kurumuna posta yoluyla ileterek emeklilik maaşınızın yeniden hesaplanmasını talep edebilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak olan yeni hesaplamada emekli maaş itiraz sonuçları doğrultusunda maaşınız artış gösterebilir. 5510 sayılı kanunun “Gelir ve aylıkların düzeltilmesi, yükseltilmesi, alt sınırı, ödenmesi ve yoklama işlemleri” başlıklı 55’inci maddesine göre; alt sınır oranı %35 yada %40 olur. Başvurunuza istinaden yeniden yapılan hesaplama sonucunda eğer maaşınız yükselirse Sosyal Güvenlik Kurumu, emekli maaşı kesinti iadesi olarak aradaki farkı tarafınıza öder.

Emeklilik itiraz dilekçesinin örneğini görüntülemek için TIKLAYINIZ!

Emekli Maaşı İtirazı Nereye Yapılır?

Yukarıdaki dilekçe örneğini doldurarak Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilik İşlem Daire Başkanlığına posta yoluyla göndererek süreci başlatabilirsiniz.

Engellilerde İtiraz

Normalden az olduğu düşünülen emekli maaşlarına itiraz edilebildiği gibi engelli emekli maaşına itiraz etmenin de kanunlarca önü açık. Maaşı beklentisinin altında olan engelli vatandaşlar da Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik İşlem Daire Başkanlığına bir dilekçe yazarak emekli maaşlarına itiraz edebilirler.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.