Kamu Dünyasına Dair

Devlet Bankaları Tam Listesi

Türk bankacılık sistemi, 2001 yılında yaşanan kriz sonrasında bağımsız, düzenleyici ve denetleyici kurum yapısının etkisiyle sağlam bir temele oturmuştur. Türkiye genelinde yerli ve yabancı sermaye kaynaklı toplamda 66 adet banka faaliyet gösteriyor ve bu bankaların bir bölümü şirketlere ve özel yatırım hisselerine çalıştığından dolayı bireysel müşterilere hizmete kapalı durumda. Bundan dolayı da ismini bile duymadığımız bankalar da mevcut. Bankacılık sektörüne giriş yüksek sermaye gerektirdiğinden, Türkiye’de özel bankalardan ziyade devlet bankaları daha fazla rağbet görüyor.

Bankalar genel olarak kamusal sermayeli devlet bankaları, faizsiz kredi imkanı sunan katılım bankaları ve özel sermayeli şahsa veya firmalara ait bankalar olarak ifade ediliyor. Bu bankaların hepsi vatandaşlara konut, araç, ihtiyaç kredisi de dahil birçok kredi ve kredi kartı başta olmak üzere çeşitli bankacılık hizmetleri veriyor. Bankaların kredi faiz oranları genel olarak değişiklik gösterse de kamu bankaları diğer bankalara oranla daha düşük faizle kredi imkanı sunuyor. Son yıllarda bankalardaki özelleştirmelerle birlikte bankaların yabancı sermayelere satılmasından sonra, Türkiye’de toplamda 10 tane devlet bankası bulunuyor.

Kamu Bankaları Hangileri?

Devlete ait olan bankalara kamu bankaları veya kamusal sermayeli bankalar adları da veriliyor. Devlet bankaları, devlet yatırım fonu tarafından destekleniyor. Aynı zamanda bankacılık alanında en fazla faaliyet gösteren bankalar, devlet bankaları. Bu bankalar 4 gruba ayrılıyor:

  • Mevduat
  • Katılım
  • Kalkınma
  • Fon bankaları

Mevduat toplama iznine sahip olan ve bunları krediye dönüştüren, çeşitli kredi faaliyetlerinin gerçekleşmesini sağlayan bankalar, mevduat bankalarıdır. Katılım bankaları faizsizlik prensiplerine göre çalışırlar ve bu prensiplere göre her türlü bankacılık işlemlerini gerçekleştirirler. Mevduat toplama izinleri vardır ve islami usullere göre faaliyet gösterirler. Kalkınma ve yatırım bankalarının kurulması genelde bir amaca yöneliktir. Bu bankalar öncelikli olarak uzun vadeli kaynak sağlarlar ve menkul kıymet ihracı yaparlar. Fon bankaları ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrolmuş bankalardır.

Türkiye genelinde en çok kullanılan ve hemen hemen her ilde ve her ilçede şubesi olan bankalar için Ziraat Bankası devletin mi, Halkbank devletin mi veya Vakıfbank devletin mi şeklindeki sorular sorulabiliyor. Aşağıda yer alan bankalar devletin herhangi bir kurumuna ait olduğu için ‘devlet bankaları’ şeklinde adlandırılmıştır. Devlete ait bankalar şu şekilde:

1. Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, genelde vatandaşlara devlet destekli çiftçi, hayvan kredisi ve zirai krediler dışında, vatandaşların hizmetine sunduğu imkanlarla biliniyor. En büyük devlet bankası ve aynı zamanda Türkiye’nin de en büyük bankasıdır. Ziraat bankası, hazine müsteşarlığına bağlıdır ve aynı zamanda kamu mevduat bankalarından birisi. Tamamen başbakanlığa ait olan Ziraat Bankası’ndan, bütün TC vatandaşları gayet makul olan faiz oranlarıyla faydalanabiliyor.

2. Halk Bankası

TOKİ başta olmak üzere, devlete ait bütün gayrimenkul satış işlemleri, halk bankası aracılığıyla yapılıyor ve faizsiz kredi ve devlet hibe imkanlarını kobilere ya da esnafa iletiyorlar. Halk bankasının %51’lik hissesi Başbakanlık’a aitken, %49’u halka açık durumda.

3. Vakıfbank

2. en büyük devlet bankası olan Vakıfbank, emeklilik yatırım faaliyetleri de dahil olmak üzere birçok alanda hizmet veriyor. Bu banka 1954 yılında, Adnan Menderes tarafından kurulmuştur. Vakıfbank’ın %58’i Başbakanlık’a, %25’i halka açık ve %17’lik bölümü bazı devlet kurumlarına ait.

4. Ziraat Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası, Ziraat Bankası’na bağlı ve Ziraat Bankası’nın alt hizmeti olarak değerlendiriliyor.

5. Vakıf Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası da, Vakıfbank’a bağlı ve bu bankanın alt hizmeti olarak değerlendiriliyor.

6. Türk Eximbank

İhracatın geliştirilmesi amacıyla 1987’de kurulmuştur. Pazar payının artırılması, yeni pazarlara açılmak ve ihracat mallarının çeşitlendirilmesi gibi amaçlarla şirketlere destek veriyor.

7. İller Bankası

İller bankası sadece, devlet kurumlarının kalkınmasına yönelik çalışmalar yapıyor ve devlet kurumlarına destek sağlıyor. İller bankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlıdır ve Belediyeler ve İl Özel İdarelerine yönelik hizmet veriyor.

8. Türkiye Kalkınma Bankası

1975 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak, sürdürülebilir kalkınma için ihtiyaç duyulan yatırımlara destek amaçlı kurulmuş bir bankadır.

9. Birleşik Fon Bankası

Birleşik Fon Bankası, 1958 yılında çay üreticilerine destek olmak amacıyla kurulmuş bir bankadır ve kuruluşundaki ismi Çaybank’tır. 2005 yılında alınan kararla ismi Birleşik Fon Bankası olarak değiştirilmiştir.

10. Adabank

1984 yılında Uzan Grubu tarafından kurulmuştur. Uzan Grubu’nun hisselerine el konulmasıyla da devletin eline geçmiştir. Satışa sunulmuş, fakat henüz satışı gerçekleşememiştir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.