Kamu Dünyasına Dair

2018 Damızlık Düve Hibesi ve Şartları

Tarım ve hayvancılık, milli ekonominin temelidir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının asli görevi de, kırsal kesimde yaşayan ve geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sağlayanlar başta olmak üzere bütün vatandaşların ve ülkenin çıkarlarını gözetecek şekilde tarım ve hayvancılık politikaları geliştirmek ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. 27 Haziran 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan 9003 sayılı “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar” da bu görevin yerine getirilmesine yönelik atılan adımlardan biri.

Damızlık Düve Desteklemesi Kapsamı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve 2016-2018 yılları arasında uygulanması planlanan “Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar”, 3 Ekim 2016 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kararla, damızlık sığır yetiştiriciliği yapacak işletmelerin kurulması, büyükbaş hayvan temininde yabancı ülkelere olan bağımlılığın ortadan kaldırılması için gebe düve ihtiyacının ülke imkanlarıyla karşılanması ve böylece sermayenin de ülke içinde kalması, hayvansal gıda üretiminde verimin ve kalitenin artırılmasına yönelik yatırımların desteklenmesi amaçlanır. Yaygın söylenişiyle damızlık düve kredisi, Bakanlık tarafından belirlenen illerde sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişilere, en az 20 ve en fazla 200 baş olmak üzere, merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından her yıl belirlenen birim fiyat üzerinden ve hibe şeklinde verilir. Bu bedel 2017 yılında, gebe düveler için 8500 TL, gebe olmayan düveler için 5000 TL olarak belirlenmiştir. Düve yetiştiriciliği desteğinden;

  • İlk defa damızlık hayvan yetiştiriciliği yapacak olanların yatırım projelerinde hem tesis inşaatı, hem hayvan satın alımı ve hem de makine ve ekipman alımı yapmak üzere başvuran yatırımcılar,
  • Mevcut tesislerinde iyileştirme, restorasyon, tadilat veya kapasite artırımı yapmak üzere projeleri ile başvuran yatırımcılar,
  • Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olan, TÜRKVET (Veteriner Bilgi Sistemi) sistemine en az 3 yıldır kayıtlı olan aktif sığır işletmesi sahibi gerçek veya tüzel kişiler, tek başlarına ya da bir araya gelerek yatırım yapmak ve damızlık düve çiftlikleri kurmak isteyen yatırımcılar yararlanabilir.

Gerçek ve tüzel kişiler bu karar kapsamında, hibe desteğinden sadece 1 kere yararlanabilirler. Yatırımcıların hibe desteğinden faydalanabilmesi için, projelerinin il/ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından kabul edilmesi ve sözleşmelerinde taahhüt ettikleri süre içinde yatırımlarını gerçekleştirmeleri gerekir. Belirlenen zamanda projesini tamamlamayan ya da sorumluluklarını yerine getirmeyen ya da yatırım yapmaktan cayan yatırımcının projesi iptal edilir ve hibe desteğinden yararlandırılmaz. Yatırımcıların projelerini gerçekleştirmek için kredi kullanmaları ya da birtakım vergi avantajlarından faydalanmaları da mümkündür.

Damızlık Düve Hibesi İçin Başvuruda Bulunmak İçin Gereken Şartlar

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Yatırımcının başvuruda bulunduğu tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması,
  • Veteriner Bilgi Sistemine kayıtlı bir sığır işletmesi sahibi olduğuna dair güncel bir belge ya da tüzel kişilerin başvurularında, işletmenin kurucu ve/veya ortaklardan birinin, aranan şartlara sahip işletme sahibi olduğunu gösteren belgeye sahibi olmak,
  • Projede sunulan işletme kapasitesinin, talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekir.

Devlet memurları, kamu kurumlarında işçi olarak çalışanlar ya da devlet üniversitelerinde öğretim elemanı olarak görev yapanlar bu hibe desteğinden faydalanamazlar. Kapasitesine bakılmaksızın, aynı işletme için 2. bir yatırımcı başvuruda bulunamaz. Ayrıca, aynı proje ile başka bir kamu kurum ve kuruluşundan destek almış olan yatırımcılar da, damızlık düve hibesi için başvuruda bulunamazlar.

Hibe almaya hak kazanan yetiştiriciler, il/ilçe Hayvancılık Müdürlükleri ile aralarındaki sözleşme gereği, hibe yoluyla aldıkları düveleri 3 yıl süre ile satamaz ve başkasına devredemezler. Bunun kontrolü yılda en az bir kere olmak üzere ilgili müdürlük tarafından yapılır.

Yatırımcılardan istenen belgeler

İstenecek belgeler, Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından her yıl yenisi yayınlanan uygulama rehberinde belirtilir.

Düve Alım Desteği Başvuruları Ne Zaman ve Nereye Yapılır?

“Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar” kapsamında 2018 yılında son kez verilecek olan düve alım desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcıların, Bakanlık tarafından belirlenen ve Bakanlığın resmi internet sayfasından duyurulacak olan süre zarfında, yatırımı yapacakları yerdeki İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekir.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

Hayvancılık Genel Müdürlüğü İçin TIKLAYINIZ!

Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği İçin TIKLAYINIZ!

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.