Kamu Dünyasına Dair

ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt İşlemleri

Resmi Gazetenin 27.05.2014 tarihli 29012. sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği, tarım ürünü yetiştiriciliği ve üretimi yapanların kayıt altına alınması için 2006 yılında kurulan Çiftçi Kayıt Sistemi’nin (ÇKS) daha etkin kullanılması, çiftçilere ait bilgilerin güncellenmesi ile sistemin kontrolünü yaparak raporlayacak olan birimlerin yetki ve sorumluluklarının çerçevesini belirler. Sistemin işleyişiyle ilgili konular Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarım Reformu Genel Müdürlüğü; alt yapısıyla ilgili teknik işlemler Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı; kayıtların doğrulanmasına ilişkin işlemler ise il ve ilçelerde oluşturulan tahkim, keşif ve tespit komisyonları tarafından yürütülür.

ÇKS Nedir?

Çiftçi kayıt sistemi, ülkemizde sürekli ya da belli bir dönem geçimini, tarımsal ürünleri yetiştirmek, işlemek ve pazarlamakla sağlayan; toprak sahibi, ortağı, kiralayan, toprak sahibi olmadığı halde işlemesini yapan ve “çiftçi” olarak tanımlanan tüm gerçek ve tüzel kişilerin kayıt altına alınması ve faaliyetlerinin takip edilmesi için Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulmuş veri tabanıdır.

ÇKS Belgesi Nasıl Alınır?

Çiftçiler bu sisteme kayıt olmak ya da tarımsal faaliyetlerine dair bilgilerini güncellemek için kendilerinden istenen belgelerle yetkili kanallara başvurduklarında kendilerine çiftçi kayıt belgesi ve ziraat odaları tarafından da çiftçi belgesi verilir.

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

1. Çiftçi kayıt formu

Basılı olarak ya da elektronik ortamda yer alan formda çiftçilerin kimlik bilgileri ve tapu kayıtlarıyla ilgili beyanları istenir. Gerçek kişilerin kimlik beyanları KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi), tüzel kişilerinki VEDOP (Vergi Daireleri Otomasyon Projesi) ile, tapu kayıt beyanları ise TAKBİS (Tapu Kadastro Bilgi Sistemi) ile karşılaştırılır.

2. Keşif raporu

Henüz kadastro geçmemiş olan arazilerin adres bilgileri, yeri ve şeklinin tarifinin istendiği form doldurulur.

3. Arazinin tapu kaydı

Arazinin kime/kimlere ait olduğu ve kim/kimler tarafından kullanıldığını gösteren tapu kaydı ya da kira sözleşmesinin beyanı. Kira sözleşmesi yoksa toprak sahibinin onayı ya da kiracının taahhütnamesi alınır.

4. Çiftçi belgesi

Çiftçilere, bağlı bulundukları ziraat odaları tarafından verilir.

5. Son 1 aya ait elektrik faturası

Tarım yaptığı alanı sulamak için elektrik kullanan çiftçilerden istenir.

ÇKS Başvuru Tarihleri

ÇKS son başvuru tarihi, içinde bulunulan üretim yılının 1 Eylül ve 30 Haziran günleri arasıdır. Bu tarihten sonra sisteme yeni arazi kaydı yapılmaz. Üretimde değişiklikler varsa, 15 Temmuz ile 15 Ağustos arasında bilgilerini güncelleyebilirler.

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıt Hangi Kanallardan Yapılır?

1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın internet sitesi

Çiftçilerin ÇKS ile ilgili işlemlerini internet üzerinden yapabilmeleri için, öncelikle bakanlıktan yetki almaları gerekir. Bu yetkiyi alan çiftçilere il ve ilçe sistem sorumluları tarafından bir kullanıcı adı ve şifre verilir. Çiftçiler bu kullanıcı adı ve şifreyle sisteme girerek ÇKS kayıt sistemiyle ilgili işlemlerini elektronik ortamda yapabilirler. sisteme girilen tüm kişisel ve ürün bilgileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının veri tabanında saklanır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Resmi İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

2. E-Devlet kapısı

Vatandaşların tüm kamu hizmetlerine tek bir mecradan kolay ve güvenilir erişimini sağlamayı hedefleyen E-Devlet portalı, ÇKS işlemleri için de kullanılabilir. Başvurusunu internet üzerinden yapan çiftçilerin bilgileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının veri tabanında muhafaza edilir. Sistem sorumluları tarafından alınan ÇKS belgesi çıktısı da çiftçiye ait dosyaya konur. Çiftçiler e-devlet şifreleriyle portala girdikten sonra, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait sayfaya ulaşarak, sisteme kayıt olabilir, ÇKS sorgulama işlemi yapabilir, bilgilerini güncelleyebilirler.

E-Devlet Kapısı Üzerinden ÇKS Kaydı İçin TIKLAYINIZ!

3. İl ve ilçe müdürlükleri

ÇKS sistemine kayıt olmak isteyen çiftçiler, kendilerinden istenen belgelerle birlikte bulundukları il ya da ilçelerdeki tarım müdürlüklerine başvurabilirler. Belgeler, il veya ilçe müdürlüklerinde görevli sistem sorumluları tarafından teslim alınır, dosyalanır ve saklanır. Tarımsal faaliyetlerini birden fazla ilçe sınırları dahilinde sürdüren çiftçiler, müracaatlarını ilçelerden herhangi birinde bulunan ilçe müdürlüğüne yapabilir. Tarım alanı il merkezindeyse başvurular da il müdürlüğüne yapılır.

Çiftçi Bilgilendirme Servisi Üzerinden ÇKS Kaydı İçin TIKLAYINIZ!

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.