Kamu Dünyasına Dair

Bekçi Alımı Fiziki Yeterlilik Parkuru İle Alakalı Tüm Bilmeniz Gerekenler

2018 yılından önce yalnızca asker ve polis alımlarında uygulanan fiziksel yeterlilik sınavı, 2018’den itibaren bekçi alımlarında da uygulanacak. Adayın dayanıkılık, kuvvet, çeviklik, çabukluk, esneklik, denge ve koordinasyon becerilerinin değerlendirildiği bu sınav, üç aşamalı bekçi alım sınavlarının ikinci basamağıdır.

Fiziksel Yeterlilik Sınavı Nasıl Yapılır?

bekçi adayı parkurda

Zamana karşı yapılan bir sınav olan fiziksel yeterlilik sınavında adayların parkur dereceleri elektronik skorboard ve fotosel sistemiyle ölçülür ve eş zamanlı olarak video kaydı yapılır. Gruplar halinde salona alınan bekçi adaylarının spor malzemeleriyle salona gelmeleri kendi performanslarını artırmaları açısından önemli olsa da zorunlu değildir.

Sınav başlamadan önce adaylara, hakem öğretim elemanı tarafından fiziksel yeterlilik parkuru tanıtılır ve varsa adayların soruları cevaplanır. Komisyon tarafından adı okunan aday, komisyon üyelerine nüfus cüzdanını verip adını soyadını ve nüfusa bağlı olduğu ili söyler. Komisyonun ardından aynı şekilde kameranın önüne gelerek bir kez daha kendini tanıtır. Parkura dönerek hakemin vereceği komutu bekler. Aday pozisyon aldıktan sonra hakem “hazır” ve “başla” komutlarını verir. Bu komutların ardından bekçi adayı fotosellerin arasından geçerek dijital kronometreyi aktif hale getirir. Bu noktadan itibaren aday çeşitli istasyonlarda durmalı ve istasyonun gerektirdiği hareketleri yerine getirmelidir.

Fiziksel Yeterlilik Sınavında Hangi İstasyonlar Var?

yeterlilik sınavı parkurları

Bekçi adayları, fiziksel yeterlilik sınavında yedi parkurdan sorumludurlar. Bu parkurlarda adaylar, hakem öğretim elemanı tarafından belirlenen hareketleri hatasız yapmakla yükümlüdürler. Eğer adaylar hareketler sırasında hata yaparlarsa, istasyona bağlı olarak çeşitli saniye cezaları parkur sonunda toplam kronometre sürelerine eklenir.

Adayların sınav sırasında dikkat etmesi gereken en önemli husus tüm istasyonlara girmeleri gerektiğidir. Eğer bekçilik spor mülakatı sırasında aday parkurlardan bir ya da birkaçını atlar ya da pas geçerse otomatik olarak diskalifiye edilir. Bu nedenle hata yapılsa dahi tüm parkurlara girmek fiziksel yeterlilik sınavında son derece önemlidir.

1. Jimnastik tahtası üzerinde sıçrayış

Bekçi fiziki yeterlilik sınavının ilk aşaması sıçrama istasyonudur. Bu aşamada adaylar bankı yan hizaya alacak şekilde, bankın üzerinden çift ayakla beş atlayış gerçekleştirirler. Bankın üzerinden tek ayakla atlama ya da makas atma atlayış olarak kabul edilmez. Eğer aday, hakem tarafından yapılan uyarılara rağmen atlayışını düzeltmezse istasyonda başarısız olmuş kabul edilir ve sınavdan diskalifiye olur. Aynı şekilde eğer aday bankın üzerinden atlayış gerçekleştirmek yerine düz yürürse istasyona girmemiş sayılarak sınavdan men edilir. Adayın eksik atlayış yapması halinde, gerçekleştirdiği eksik eylem süresi, adayın toplam süresine ceza olarak eklenir. Örneğin aday iki eksik sıçrama gerçekleştirdiyse toplam dört saniye komisyon tarafından adayın süresine eklenir.

2. Lastik içerisinden senkronize geçiş

Fiziki yeterlilik sınavının ikinci istasyonu, lastik geçiş istasyonudur. Adayın altı adet lastiğin içine, kenarına ya da çap merkezine ayağının herhangi bir kısmıyla basması yeterlidir. Aday bu altı adet lastiğin belirlenen bölgelerine basarak senkronize hareketlerle ve hızla mesafe kat etmekle yükümlüdür. Geçiş sırasında aday lastiklerden bir ya da birden fazlasına basamaz, atlar ya da belirlenen bölgelere ayağıyla temas edemezse basmadığı lastik adediyle çarpılan iki saniye, derecesine ceza süresi olarak eklenir. Ayrıca adayın lastiklerin içerisinden geçerken dengesini kaybederek, lastiklere dizinin ya da elinin temas etmesi halinde, dokunduğu lastik sayısı kadar ceza süresi yine derecesine eklenir.

3. Ağırlık taşıma

Koniler arası ağırlık taşıma istasyonunda 15 kilo ağırlığında iki ağırlık torbasıyla toplam 30 kiloluk yük, adayların iki eline verilir. Adaylar iki ağırlık torbasını taşırken konilerin etrafında bir tam tur atarlar. Varış noktasına ulaşan adaylar ağırlık torbalarını başladıkları noktaya bırakırlar. Ağırlıkları taşıyan aday, tur sırasında ilk koninin etrafından dönmezse derecesine 1 saniye ceza puanı eklenir. Aday koninin dışından ağırlıksız olarak döner ve sonra ağırlıkları taşımaya başlarsa, kendisine avantaj sağladığı için derecesine 1 saniye ceza puanı eklenir. Aynı şekilde ağırlığı bir koninin dışından diğerinin içerisinden geçirirse yine 1 saniye ceza toplam derecesine yazılır. Ağırlıkları taşırken konileri devirirse devirdiği koni sayısı kadar 1 saniyelik ceza puanı yine adayın toplam derecesine yansıtılır. Eğer aday ağırlıklarla birlikte konilerden birinin etrafından dolaşmadan istasyonu tamamlarsa diskalifiye edilir.

4. Sağlık topuna dokunma

Parkurun dördüncü istasyonunda aday koşu istikametine göre önce uzak olan ikinci topa sonra yakın olan birinci topa ve en son uzak olan ikinci topa el ile toplam üç kez dokunmakla yükümlüdür. Aday istasyonda önce yakın olan topa sonra uzak olan topa sonra tekrar yakın olan topa dokunursa ya da toplara eksik dokunuş yaparsa, artı 6 saniye ceza olarak hanesine eklenir. Aday hiçbir topa dokunmazsa, istasyona girmemiş sayılır ve diskalifiye edilir.

5. Düz takla

Parkurun beşinci etabında aday, parkur üzerinde yer alan koninin dışından dönerek yer minderinin üzerinde düz takla atar ve bir sonraki istasyona devam eder. Bekçi alımı fiziki yeterlilik sınavının bu aşamasında aday, istasyona girerken koninin etrafından dolaşmazsa ya da koniye çarpıp devirirse adayın derecesine 1 saniye ceza puanı eklenir. Mindere varan aday, takla atmadan minderin üzerinden geçerse diskalifiye edilir.

6. Slalom koşusu

Bekçilik spor parkurunun altıncı adımında adayların altı adet slalom çubuğunun etrafından dönerek en kısa sürede istasyonu tamamlaması gerekir. Slalom koşusu sırasında adayın şaşırma ihtimalini ortadan kaldırmak için, ilerlemesi gereken istikamet yere yapıştırılan bantlarla gösterilir. Aday bu istasyonda eksik geçiş yapar veya slalom çubuklarını devirirse, gerçekleştirdiği her ihlal için derecesine iki saniye eklenir. Eğer aday slalom çubuklarının etrafından dolaşmaz, çubukların arasından düz koşu yaparak bir sonraki istasyona devam ederse, istasyon geçersiz sayılarak aday diskalifiye edilir.

7. Engelli koşu

Bekçi alımı parkurunun yedinci istasyonunda adaylar dört engelin sırasıyla üstünden ve altından geçerler. Engelleri geçiş sırasında eğer aday bir engeli atlar, ya da engellerin bir ya da birkaçını devirirse atladığı ya da devirdiği engel sayısı kadar iki saniye çarpılarak derecesine eklenir.

Bu yedi aşamayı tamamlayan adaylar, başladıkları gibi yine fotoseller arasından geçerek dijital kronometreyi durdururlar. Fotosellerin arasından geçip kronometreyi durduran adaylar son bir kez daha komisyon üyelerinin önüne gelerek yüksek sesle kendilerini tanıtırlar. Adaya önce kronometrede yazan tamamlama süresi söylenir. Ardından eğer parkurlarda ceza puanı aldıysa bu süreler eklenerek toplam süresi hesaplanır ve puanı belirlenir. Adayların fiziksel yeterlilik sınavında başarılı sayılabilmeleri için en az 60 puan almaları gerekir. Süreye bağlı olarak bazı bekçi alımı fiziksel yeterlilik sınavlarında çeşitli istasyonlar mevcut olmayabilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.