Kamu Dünyasına Dair

Basamaklara Göre BAĞ-KUR Emekli Maaşı Ücretleri

Dünyanın ve ülkemizin değişen yaşam şartları, ekonomik ve demografik yapısı ve bütün bunlara bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslek kolları, sosyal güvenlik alanında da değişimi kaçınılmaz hale getirdi. Nitekim sosyal bir hukuk devleti olduğu Anayasanın teminatı altında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tarihi boyunca değişik dönemlerde değişik boyutlarda güncellemeler yapmıştır. Öte yandan artık acele alınan kararlar ve geçici çözümlerle sosyal güvenliğin sağlanamayacağı ve daha köklü değişiklikler yapılması gerektiği de ortadadır. Sosyal Güvenlik Reformu da bu amaca hizmet etmek gayesiyle uzun yıllar süren çalışmalarla hazırlanmış ve 1 Ocak 2007’de yürürlüğe girmiştir. Amacı tüm vatandaşları, kolay erişilebilir, yoksulluğa karşı daha etkin koruma sağlayan, mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine kavuşturmak olan reform hareketinin ilk icraatı Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR’u, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (SGK) çatısı altında birleştirmek oldu.

Sosyal Güvenlik Reformunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2007’den önce esnaf BAĞ-KUR’u olarak da adlandırılan ve 1479 sayılı “Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu” ile çiftçi BAĞ-KUR’u denen 2926 sayılı “Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu”na tabi olanlar, 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 4/1-b’li sıfatıyla 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” kapsamına alındı.

BAĞ-KUR Basamakları

Tüm sigortalıların SGK çatısı altında toplanmasından önce, bugün hala halk arasında BAĞ-KUR olarak anılan sigortalılar, bulundukları gelir basamak değerine göre prim ödüyorlardı. En düşük gelire karşılık gelen 1. basamak ödenmesi gereken en düşük prim değerini, en yüksek gelire karşılık gelen 24. basamak ise ödenmesi gereken en yüksek prim değerini ifade ediyordu. Bu basamaklara göre BAĞ-KUR emekli maaşları hesaplanıyordu.

Sigortalılığı yeni başlayan BAĞ-KUR’lular ilk girişte 1’den 12’ye kadar olan basamaklardan birini seçebiliyorlardı. Seçimlerini ilk 3 ay içinde yapmayan sigortalılar 1. basamaktan başlatılıyordu. BAĞ-KUR’lu sigortalılar, her sene otomatik olarak 1 basamak yükseltilerek 12. basamağa geldikten sonra, prim borçları olmaması şartıyla 2 senede bir basamak atlayabiliyorlardı. Bir esnaf ya da bir çiftçi ne kadar yüksek prim öderse yani basamağı ne kadar yüksekse, emekli olduğunda o kadar yüksek esnaf BAĞ-KUR emekli maaşı alıyordu. 

BAĞ-KUR primleri bugün asgari ücrete göre hesaplanıyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile prim değerine esas teşkil eden basamak uygulaması yürürlükten kalktı. Artık 4/1-b statüsündeki esnaf, sanatkar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarım çalışanları, asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanan tutarlarda prim ödüyorlar. 4b kapsamındaki sigortalılardan isteğe bağlı sigortalılar dışında kalanlar, prim borçları olmaması ve prim ödemelerini düzenli yapmaları halinde primlerini %5 indirimli olarak öderler. Asgari ücret, her yıl Aralık ayının başında, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. 2018 yılı için asgari ücret 2029,50 TL olarak belirlenmişti. Bu durumda 31 Aralık 2018’e kadar;

 • Esnaf ve şirket ortağı pozisyonundaki sigortalılar indirimsiz 700,17 TL, indirimli 598,70 TL,
 • İsteğe bağlı 4b’liler 649,44 TL,
 • Tarımla uğraşan sigortalılar ise indirimsiz 583,48 TL, indirimli 498,91 TL prim ödemeye devam edecekler.

BAĞ-KUR Maaşı Hesaplama

4b kapsamındaki sigortalıların emekli maaşları, 3 zaman aralığındaki hizmetleri dikkate alınarak hesaplanır. Her bir dönemin hesaplama metodu birbirinden farklıdır:

 • 1- 31 Aralık 1999 öncesi: Sigortalının en son bulunduğu basamağa göre
 • 2- 1 Ocak 2000 ile 30 Eylül 2008 dönemi: Sigortalının fiilen çalıştığı yıllardaki emekli maaşlarının ortalamasına göre
 • 3- 1 Ekim 2008 sonrası: Sigortalının ortalama aylık kazancına göre

1 Ekim 2008’den sonraki hizmetlerin hesaplanmasında;

 • Sigortalılık süresi,
 • Ödenen prim miktarı,
 • Güncelleme katsayısı,
 • Ortalama aylık kazanç,
 • Aylık bağlama oranı,
 • Önceki yılın tüketici fiyat endeksi gibi belirleyici faktörler dikkate alınır.

Hesap uzmanları için bile oldukça karmaşık olan işlemler sonucunda elde edilen ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranının çarpımı, sigortalının emekli olduğunda ne kadar maaş alacağını ortaya çıkarır.

Emekli maaşı, ödenen primlerin yüksekliğiyle yakından ilgilidir. Fakat 2008 sonrası hizmetlerin hesaplanmasında aylık bağlama oranı, daha etkili bir duruma geldi. Zira 2008 sonrası hizmetler için kullanılan aylık bağlama oranı, 2000 öncesine ait hizmetler için kullanılan aylık bağlama oranının neredeyse yarısı. Durum böyle olunca, 2000 yılından önce emekli olanlar, 2008 yılından sonra emekli olanlara göre neredeyse 2 kat fazla maaş alıyorlar. Bundan sonra emekli olacakların daha yüksek maaş alabilmek için, daha yüksek prim ödemeleri gerekecek. Primlerini asgari tutardan değil de, tavan fiyattan ödeyenler daha yüksek maaşla emekli olabilirler.

BAĞ-KUR Emekli Maaşı Öğrenme

4B kapsamındaki tarım ve esnaf koluna mensup sigortalılar, ne kadar emekli maaşı alacaklarını internet yoluyla öğrenebilirler.

1- Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinden

bağkur emekli maaşı hesaplama

Kurumun internet sitesinde bulunan “Aylık Hesabı ve Hak Kazanma” motorunda, T.C. kimlik numaranızı ve istenen hizmet bilgilerini ilgili kutucuklarda işaretleyerek “sorgula” düğmesine tıkladıktan sonra emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Fakat modülün hesaplama yapabilmesi için en az 5400 gün kayıtlı hizmetiniz olması gerekir. Ayrıca burada yapılan hesaplama tahmini bir değer verir ve sigortalının bu aylığı hak ettiği anlamına da gelmez.

SGK’nın internet sitesi üzerinde BAĞ-KUR emekli maaşınızı öğrenmek için TIKLAYINIZ!

2- E-Devlet üzerinden

e-devlet giriş

Önce turkiye.gov.tr adresinde, ana sayfada sunulan giriş seçeneklerinin birini kullanarak e-Devlet uygulamasına giriş yapmanız gerekir. T.C. Kimlik Numarası ile birlikte e-Devlet şifresi ya da mobil imza, e-imza, T.C.Kimlik Kartı, internet bankacılığı seçeneklerinden birini kullanabilirsiniz.

e-devlet hizmet seçme

Bu aşamada sizi SGK’nın hizmetlerine ulaştıracak seçeneklerle karşılaşacaksınız. Maaş sorgulama motoruna ulaşmanın en kolay yolu, üstteki arama çubuğuna “aylık hesabı” gibi anahtar sözcükler yazarak arama yapmaktır.

arama sonuçları

Arama sonuçlarının listelendiği sayfada, 4B emekli aylık bilgisine tıklayarak emekli maaşınızı öğrenebilirsiniz.

E-devlet üzerinden BAĞ-KUR emekli maaşınızı öğrenmek için için TIKLAYINIZ!

BAĞ-KUR emekli maaşının hesaplanmasında ödenen prim ve fiili çalışma süresi dışında kullanılan çok sayıda katsayı var. Bir sigortalının, çoğu değişken olan bu katsayıları bilmesi ve kendi maaşını hesaplaması neredeyse imkansız. Aynı basamaktan emekli olsalar bile 2 sigortalının alacağı emekli maaşı birbirinden farklı olabilir.

Örneğin 24. basamak BAĞ-KUR emekli maaşı, sigortalının yukarıda saydığımız dönemlerden hangisinde daha çok prim ödediğine göre değişir. 2000 öncesi hizmetleri daha çok olan bir kişinin aylığı, 2000-2008 arası ya da 2008 sonrası hizmetleri daha fazla olan bir kişinin aylığından, aynı basamakta olsalar bile daha yüksektir.

4B’ye tabi olan BAĞ-KUR’lu bir sigortalı, eğer tüm primlerini asgari tutardan ödediyse, 2018 yılında;

Esnaf, şirket ortağı ya da isteğe bağlı BAĞ-KUR kapsamında emekli olacaklardan;

 • 25 yıl yani 9000 iş gününden prim ödeyenler, ortalama olarak 1000-1200 TL arasında,
 • 15 yıl yani 5400 iş gününden prim ödeyenler, ortalama olarak 800-1000 TL arasında,

Tarım/çiftçi BAĞ-KUR kapsamında emekli olacaklardan;

 • 25 yıl yani 9000 iş gününden prim ödeyenler, ortalama olarak 800-1000 TL arasında,
 • 15 yıl yani 5400 iş gününden prim ödeyenler, ortalama olarak 600-800 TL arasında emekli aylığı alır.

Çiftçi BAĞ-KUR Emekli Maaşı Ne Kadar?

Tarım sektöründe çalışanlar da ne kadar emekli aylığı alacaklarını yine yaklaşık bir değer olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesindeki hesaplama araçlarıyla bulabilirler. Hangi kolda olursa olsun tüm sigortalıların hizmetleriyle ilgili tüm veriler, Sosyal Güvenlik Kurumunun veri bankasında saklanır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.