Kamu Dünyasına Dair

Avrupa Birliği Hibe Destekleri Nelerdir? Nasıl Hazırlanır?

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeler ve aday ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetlerin tümü AB Programları başlığı altında sürdürülür. Söz konusu başlık altında; AB Programı Hibeleri verilmektedir. AB ve Türkiye tarafından ortak şekilde yürütülen tüm programlar ise Birlik Programları çatısı altında toplanmıştır. Avrupa birliği destekleri olarak da isimlendirilen programlar kapsamında hazırlanacak projeler maddi olarak desteklenmektedir.

Avrupa Birliği Hibe Projeleri

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile aday ülkelerin; ekonomik ve sosyal birliğini hedefleyen Avrupa Birliği Hibe Projeleri; birlik politikaları ile ilgili belirli alanları kapsayacak biçimde düzenlenir. Söz konusu hibe programlarına; vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum kuruluşları (STK) ve kamu kurumları katılabilir. Projeler kapsamında sunulan birlik programları; Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından onaylanır ve yürürlüğe girer. Birlik programlarının ödemeleri Avrupa Birliği destek fonu ve katılımcı ülkeler tarafından karşılanır.

2014-2020 Avrupa Birliği Hibeleri

Türkiye aday ülke olarak Avrupa Birliği Hibeleri kapsamında sunulan birlik programlarına katılmaktadır. Türkiye, 26 Şubat 2001’de imzalanan, “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye’nin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşması ile programa katılmıştır.

Birlik programlarına ilişkin Türkiye’nin temel ilkeleri;

 • Birlik programlarına katılım için Türkiye katılım niyeti beyan eder
 • Birlik programlarının konusu ve katılım AB Bakanlığı tarafından koordine edilir
 • Programa katılıma ilişkin altyapı oluşturulur
 • Program katılım resmi belgesi; Katılım Anlaşması, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanır
 • Programa katılım Bakanlar Kurulu kararı ve onayı ile Resmi Gazete’de yayınlanarak başlar

Temel ilkeleri belirlenen birlik programına ilişkin 7 farklı kategoriye katılım kabul edilmiştir;

 • Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı: Erasmus+
 • Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı: Horizon 2020
 • İşletmeler ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı: COSME
 • Yaratıcı Avrupa
 • İstihdam ve Sosyal Yenilik: EaSI
 • Customs 2020
 • Fiscalis 2020

Erasmus+ Programları

Erasmus başlığı altında toplanan programlar:

 • Hayat boyu öğrenme perspektifinde okul eğitimi (Comenius)
 • Yükseköğretim (Erasmus)
 • Uluslararası Yükseköğretim (Erasmus Mundus)
 • Mesleki Eğitim ve Öğretim (Leonardo da Vinci)
 • Yetişkin Eğitimi (Grundvig)
 • Gençlik (Youth in Action)
 • Spor

Söz konusu sıralanan programlar kapsamında hedeflenen amaçlar ise;

 • Eğitim ve öğretim alanında Avrupa 2020 Strateji hedeflerine erişmek
 • Yükseköğretim alanında ortak ülkelerin sürdürülebilir gelişimini sağlamak
 • Gençlik alanında Avrupa işbirliği güncel çerçeve hedeflerine erişmek
 • Sporun Avrupa boyutunu güçlendirmek
 • Avrupa değerlerini teşvik etmek

Erasmus Programları hakkında detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ

Horizon 2020 Programı

Araştırma ve yenilik çerçeve programı olarak da adlandırılan Horizon 2020 programının genel amacı; bilgi ve yeniliğe dayalı bir toplum ve ekonomi oluşturmaktır. Programın öncelik alanları ise;

 • Bilimde mükemmeliyet
 • Sanayide liderlik
 • Toplumsal sorunlar

Programa kimler katılabilir:

 • Merkezi idareler
 • Yerel idareler
 • Bölgesel idareler
 • Araştırma merkezleri
 • Üniversiteler
 • KOBİ’ler

Horizon 2020 Programı hakkında detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ

COSME Programı

İşletmelerin ve KOBİ’lerin rekabet edilebilirliğini artırmak için düzenlenen COSME programının amaçları:

 • Öz sermaye ve Avrupa Birliği kredileri biçiminde küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmak
 • Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkeler arasında ve küresel ölçekte piyasalara erişimin geliştirilmesi
 • Turizm sektörünü de kapsayacak şekilde KOBİ’lerin rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik çerçeve şartlarının geliştirilmesi
 • Girişimcilik ve girişimci kültürünü yaygınlaştırmak

Programdan kimler yararlanabilir:

 • Merkezi idareler
 • Yerel idareler
 • Bölgesel idareler
 • Ticaret odaları
 • İşletmeler

COSME Programı hakkında detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ

Yaratıcı Avrupa Programı

Yaratıcı Avrupa Programı kapsamında hedeflenen temel amaçlar:

 • Avrupa’da hakim olan kültür ve dil çeşitliliğinin korunmasını sağlamak
 • Avrupa kültürü ve dilinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
 • Avrupa’nın kültürel mirasının tanıtılması
 • Avrupa kültürü ve yaratıcılık sektörünün, özellikle görsel-işitsel sektörün güçlendirilmesi

Programdan kimler yararlanabilir:

 • Merkezi idareler
 • Yerel idareler
 • Bölgesel idareler
 • Kalkınma kuruluşları
 • STK’lar
 • Araştırma merkezleri
 • Uluslararası örgütler

EaSI Programı

İstihdam ve sosyal yenilik (EaSI) programının temel hedefleri Avrupa Birliği ülkeleri ve aday ülkelerde istihdamın artırılması, sosyal olarak dışlanmış kişilerin yeniden topluma kazandırılması olarak özetlenebilir.

Programdan kimler yararlanabilir:

 • Araştırma merkezleri
 • Merkezi idareler
 • Yerel idareler
 • Bölgesel idareler
 • Kalkınma kuruluşları
 • Ticaret odaları
 • Üniversiteler
 • KOBİ’ler
 • Uluslararası örgütler

EaSI 2020 Programı hakkında detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ

CUSTOMS 2020

Dolandırıcılıkla mücadele ve fikri mülkiyet haklarının korunması için, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerin gümrük makamlarına destek verilmesi, gümrük makamlarının idari kapasitesinin geliştirilmesi gibi amaçları kapsar.

Program kimler katılabilir:

 • Merkezi idareler
 • Yerel idarler
 • Bölgesel idareler

CUSTOMS 2020 Programı hakkında detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ

Fiscalis 2020 Programı

Fiscalis 2020 programı kapsamında; idari işbirliği ve bilgi alışverişi sağlamak suretiyle vergilendirme alanındaki; sahtecilik, kaçakçılık ve saldırgan veri planlamalarına karşı mücadele hedeflenmektedir.

Programa kimler katılabilir:

 • Merkezi idareler
 • Bölgesel idarler
 • Yerel idareler

Avrupa Birliği Projeleri Nasıl Hazırlanır?

Avrupa birliği projelerinin başlangıç süreci teklif çağrısıyla başlar. Proje hazırlanırken; öncelikle hibe projenin kriterleri dikkatlice incelenmelidir. Proje uygunluklarının sizin sahip olduğunuz niteliklerle uyumlu olması gerekir. Başvuru yapacak olan kişi ve ortaklarının uygunluğu net olarak belirlendikten sonra proje hazırlıklarına başlanılabilir:

 • Projenin analizinin ayrıntılı biçimde yapılması
 • Projenin mantıksal çerçevesinin hazırlanması
 • Projenin faaliyetine ilişkin planlamanın hazırlanması
 • Projenin bütçesinin ayrıntılı biçimde hazırlanması
 • Projeye ilişkin başvuru formu ve eklerinin hazırlanması

Avrupa Birliği Projelerinin Olmazsa Olmazları

Avrupa Birliği hibe projelerinizin hazırlık aşamasında kontrol etmeniz gereken bir takım şartlar mevcuttur:

 • Projenin geniş anlamda politika ve program amaçlarıyla uyumlu olması
 • Yeni bir şey söylemek / oluşturmak / geliştirmek
 • Açıkça belirlenmiş hedefler / hedef kitleler olmalı
 • Açıkça belirtilmiş yönetim sorumlulukları bulunmalı
 • Belirlenmiş bir kaynağı ve bütçesi bulunmalı
 • Projenin başlayacağı ve biteceği tarih ve yol haritası bulunmalı

Proje hazırlama rehberi ve ayrıntılar için TIKLAYINIZ

Avrupa Birliği Projeleri Hazırlanırken Sık Yapılan Yanlışlar

Hibe projelerine başvurusu reddedilenlerin sıklıkla düştüğü yanlışları bilmek, benzer hataları yapmamanız için değerli bir bilgidir. Bu nedenle sıralanan maddeleri mutlaka dikkatle okuyunuz ve projenizi hazırlarken söz konusu hatalara düşmemeye dikkat ediniz:

 • Projede yer alan ekip elemanlarının özgeçmişlerinin eksik olması
 • Proje başvuru sahibinin benzer projelerdeki tecrübelerini başvuru formunda belirtmemesi
 • Projenin hazırlık kısmında problemlerin ve paydaş analizlerinin yapılmaması
 • Proje faaliyetlerinin hitap edeceği hedef kitlenin; amaç ve beklenen sonuçlarla ilişkilendirilmemesi ve detaylandırılmaması
 • Projede irtibat kurulacak kişilerin projeyle gerçekten bağlantılı olmaması ya da kişilerin irtibat bilgilerinin eksik ya da yanlış belirtilmesi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.