Kamu Dünyasına Dair

Arsa Kredisi Çekerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Elinizdeki parayı geleceğe yönelik değerlendirmek istiyorsanız bunu yapmanın birçok yolu mevcut. Özellikle ülkemizde yatırım yapmak için yaygın olarak arsa satın alınır. İleride değerleneceği düşündüğünüz ya da kullanmayı planladığınız bir arsayı satın almak için yeterli maddi kaynaklara sahip değilseniz, bu konuda bankaların arsa yatırımları için çeşitli avantajlarla sunduğu kredilere başvurabilirsiniz. Bazı bankalardan sadece imarlı arsalar için kredi kullanabilmek mümkünken bazı bankalardan imarlı olmayan arsalar için de kredi alınabiliyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Arsanın tapu cinse yazan ibarelere mutlaka dikkat edin. (Arsa tipinde tarla yazması arsanın imara açık olmadığını ya da imar çıktıktan sonra tapusunun alınmadığını ifade eder.)
 • Arsanın hangi amaçla (konut, sanayi veya ticari) amaçla kullanılmaya uygun olduğu araştırın.
 • Arsanın toprağı hakkında jeolojik bir araştırma yapmalısınız. Jeolojik yapısı sağlam olmayan bir arsanın değer kazanması pek mümkün değildir.
 • Arsanın metro, yol, okul, hastane, alışveriş merkezi gibi projelere yakın olup olmadığını araştırın.
 • Arsanın orman arazisi, dere yatağı, ana yol ve denize yakınlığını kontrol edin. Bu alanlara yakın arsalar genelde riskli olarak görülür. Ayrıca arsanın sit alanında olmadığından da emin olun.
 • Yamuk veya yuvarlak bir arsanın üzerine yeni bir ev yapmak oldukça zor olacağından arsanın şeklini göz önüne alarak bir tercih yapmaya çalışın.
 • Arsanın üzerinden yüksek gerilim hattı geçip geçmediğini, altında altyapı tesisi olup olmadığını, heyelan bölgesinde olup olmadığını ve geleceğe yönelik engel teşkil edecek bir durumun söz konusunu olup olmadığını öğrenin.
 • Araziler imar parseli haline getirilirken “Düzenleme Ortaklık Payı” denilen imar terklerinin yapılması zorunludur. Bu sebeple arazilerin İmar Kanunu’na göre %40’ına kadar terki alınabilir. Almak istediğinin arsanın tapusu henüz terki yapılmamış bir mülke ait ise arsanın bir bölümü ilerleyen dönemde kaybedilebilir.
 • Almak istediğiniz arsa, planlaması yapılmış bir toprak parçası ise ilgili kurumların görüşünün alınıp alınmadığını araştırın. Genelde orman alanlarının ve su koruma havzalarının çevresindeki arsaların yakınında yapılan planlamalarda bu sebepten ötürü imar planı iptalleri gerçekleşebilir.
 • Alacağınız arsanın hisseli olup olmadığını araştırın. Hisseli olan arsalarda tespit yapmak çok zordur.
 • Arsanın arazi reaksiyon alanlarına yakın olmasına dikkat edin.
 • Fiyat konusunda detaylı bir araştırma yapmalısınız. Özellikle yakın özelliklerdeki arsaların fiyatları ile almayı düşündüğünüz arsanın fiyatını karşılaştırmanızda fayda var.
 • Arsanın takyidat durumunu iyi araştırın. Arsanın üzerinde herhangi bir kaçak yapı olup olmadığına dair bilgi edinin. Arsanın üzerindeki kaçak yapı ileride başınıza dert açabilir.
 • Alacağınız arsaya bir çiftlik inşa etmeyi düşünüyorsanız arsanın tapuda bu amaçla kullanıma uygun olması gerekiyor. Doğası ve manzarası güzel olan bir arazi imara açık olmasa dahi çiftlik olarak kullanılmaya uygun olabilir. (Çiftlik evi inşası için arsanın en az 5.250 metrekare olması gerekiyor.)
 • Arsa satın aldığınız takdirde bu durumu arsanın, sınırları içerisinde yer aldığı belediyenin ilgili birime beyan etmeniz gerekir. Beyan süresinin aşılması halinde cezalı vergi tahakkuku ile karşı karşıya kalınabilir.
 • Almayı düşündüğünüz arsanın, belediyenin geleceğe dönük planlarının içerisinde bir yeri olabilir. Bu sebepten ötürü arsayı satın almadan önce belediyenin geleceğe yönelik imar planlarını incelemeniz sonradan bir sürprizle karşılaşmanıza engel olur.

Arsa Kredisi Çekerken İstenen Belgeler

 • Başvuru formu
 • Kimlik gösteren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden herhangi birinin aslı ile birlikte fotokopisi
 • Son 1 yıla ait çalışma durumunu gösteren gelir belgesi
 • Serbest meslek mensuplarının bağlı oldukları kuruluştan alabilecekleri üyelik belgesi
 • Tüzel kişiliklerde ortağınız olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenizin yayımlandığı ticaret sicil gazeteniz ve gazetelerinizin fotokopisi
 • Satın almak istediğiniz arsanın tapu belgesi fotokopisi
 • Her banka bunların dışında farklı belgeler sunmanızı isteyebilir.

Arsa Kredisi Şartları

 • Almak istediğiniz arsa imarlı ve belediye sınırları içinde olmalıdır.
 • 60 aya kadar vade imkanı bulunur.
 • Krediye konu alan gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Şube gerekli görürse ek teminat olarak başka ipotek isteğinde bulunabilir.
 • Arsanız imarlı değilse , bankaya ipotek olarak sunacağınız başka bir gayrimenkul olması gerekiyor.
 • Bankanın değerlendirmesine göre moralitesi yüksek bir kefili bankaya sunmanız gerekebilir.
 • Arsa kredisi çekerken arsa bedelinin bir kısmını siz nakit olarak ödemelisiniz. Bu tutar arsa kredisi ekspertiz tutarının yüzde %30 veya %50’si olabilir.
 • Kredi vadesi boyunca hayat sigortası yapılır.

Arsa Kredisi İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı
 • Başvuru formu (Banka tarafından verilip doldurulacaktır.)
 • Çalışma durumunuza göre gelir belgesi
 • Serbest meslek mensupları için, bağlı olduğunuz meslek kuruluşundan aldığınız üyelik belgesi fotokopisi
 • Tüzel kişiliklerin ana sözleşmesinin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi veya gazeteleri fotokopisi
 • Satın almak istediğiniz arazinin tapu belgesi fotokopisi
 • Banka tarafından talep edilecek diğer belgeler (Bazı belgeler şube ve bankalara göre değişiklik gösterebilir.)

Ekspertiz İşleminde Geçerli Hususlar

 • Alıcı ve satıcı makul ve mantıklı hareket etmelidir.
 • Taraflar gayrimenkul hakkında tam bilgiye sahip olmalıdır ve kendilerine azami ölçüde fayda sağlayacak biçimde hareket etmelidir.
 • Gayrimenkulün satışı için makul bir süre tanınmalıdır.
 • Gayrimenkulün alım işlemi sırasında gerekecek finansman, piyasanın faiz oranları üzerinden hesaplanır.

Arsa Fiyatını Etkileyen Faktörler

Arsa fiyatları aşağıda bahsi geçen faktörlere bağlı olarak artıp azalabildiği gibi arsanın değer kazanmasında da yine bu faktörler etkili olur.

 • Toplam arsa alanı büyüklüğü
 • Arsa payı ve arsanın mülkiyet yapısı
 • Arsanın gelir seviyesi yüksek kesime yakın bir konumda olması, çevresinin gelişimi, yol bağlantılarının ulaşım konusunda kolaylık sağlaması, toplu taşıma imkanlarına yakın olması, güzel bir manzara sahip olması
 • Arsanın büyük inşaat projelerinin söz konusu olduğu bir muhitte yer alması
 • Göç bölgesinde yer alan arsalar daha fazla talep görme potansiyeline sahiptir.
 • İmar durumu, kullanım biçimi, imar hakları
 • Satış şartları
 • Arazide kullanım kısıtlamasının olmaması, kısıtlamadan söz ediliyorsa bu durumun nedeni ve boyutları
 • Planlı kentleşme
 • Ülkenin ekonomik yapısı, faizlerdeki düşüş
 • Arsanın mümkün olabilen en üst noktada kullanılabilir alana sahip olması (Kayalık ya da bataklık bölgelerde bulunan arsaların kullanılabilir alanları daha azdır.)
 • Arsanın güneşten yeterince istifade edebilecek bir konumda bulunması

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.