Kamu Dünyasına Dair

Araç Takip Mesafesi Cezası Nedir?

Trafik kuralları, karayollarında düzenin sağlanması, can ve mal güvenliğinin korunması için uzun ve özenli çalışmalar sonucunda ortaya getirilmiştir. Tüm dünyada uyulması gereken ortak kurallar yanında, her ülkenin kendine ait seyahat alışkanlıkları ve o ülkedeki yolların durumu da göz önünde bulundurularak şekillenmiş kendine has kuralları vardır. Tüm bu kurallar, araç sürücülerinin ve yayaların hayatını zorlaştırmak için değil, can ve mal güvenliklerini sağlamak için var. Aynı yöne ve birbirlerinin peşi sıra giden araçların aralarında olması gereken mesafe ve birbirlerini geçerken uymaları gereken kurallar da bu çerçevede kanunlaşmıştır. Araç sürücüleri, öndeki aracı takip kurallarına uymaz ve bu yüzden kazaya sebep olurlarsa, araç takip mesafesi para cezası ve ceza puanı düşürme şeklinde ceza alırlar.

Takip Mesafesi Ne Kadar Olmalı?

Karayollarında can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik düzeninin sağlanması için gerekli kurallar, bu kuralların şartları, bireylerin hak ve yükümlülükleri, kuralların uygulanması ve denetlenmesi, denetlemekle görevli kuruluşların görev ve sorumlulukları ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemler içinde öndeki aracı takip kuralları da, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve buna bağlı Karayolları Trafik Yönetmeliği tarafından belirlenmiştir.

Karayollarında uygulanması gereken bu kurallar aksi belirtilmedikçe, kamuya açık olan parklar, bahçeler, otoparklar, yolcu ve eşya terminalleri, servis ve akaryakıt istasyonları ile karayoluna bağlantı sağlayan akarsu, göl ve deniz üzerinde kamuya hizmet veren araçların, karayolu araçları için ayrılan bölümlerinde de uygulanır.

2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununa dayanılarak çıkarılmış olan Karayolları Trafik yönetmeliğinin 51 ve 52. maddeleri, trafikte gruplar halinde birbirlerinin arkasından seyreden motorlu taşıtların aralarında bulunması gereken mesafeyi ve bu mesafeyi korumayan sürücülere verilecek cezayı da hüküm altına alır. Bu madde aynı zamanda araçların birbirlerini geçerken uymaları gereken kuralları da belirtir.

2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanunu İçin TIKLAYINIZ!

Araç Takip Mesafesi Nasıl Ayarlanır?

Sürücüler, “şehirlerarası ve şehir içi takip mesafesi kaç metredir, kırmızı ışıkta takip mesafesi ne kadar olmalı?” gibi sorularına, kesin bir rakamla cevap bulamazlar. Çünkü bu mesafe aracın fiziksel özelliklerinden tutun da hava şartlarına varıncaya kadar pek çok faktöre bağlı olarak değişir. Sürücülerin araç takip mesafesini nasıl ayarlayacaklarını kolayca hesap edilebilmeleri için 3 basit yöntemden söz edebiliriz:

1. Sürücü, kendi aracının km. cinsinden saatteki hızını ölçü olarak kabul etmeli. Bu ölçünün yarısını metre cinsinden alarak, öndeki araçla arasına en az bu kadar mesafe koymalı. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; aracınızın hızı saatte 100 km. olsun. Bunun yarısı 50’dir ve önünüzde seyreden araçla aranızda en az 50 metre mesafe bulunmalı.

2. Bir aracın 2 saniye içinde kat edeceği yol aynı zamanda öndeki araçla arasında bulunması gereken mesafeyi de gösterir. Aracınız 2 saniyede 45 metre yol alıyorsa, öndeki aracı takip mesafeniz de 45 metre olmalıdır. Aracınızın 2 saniyede ne kadar yol aldığını hesap etmek için, “88-89 yöntemi” denen ölçme işlemini yapabilirsiniz. 88 ve 89 sayılarını arka arkaya seslendirdiğinizde aradan geçen süre 2 saniyedir.

3. Düz yolların kenarlarındaki taşlar 50’şer metre aralıklarla dizilidir. Aracınız bir kenar taşının hizasındayken, önünüzdeki araç bir önceki taş hizasındaysa, takip mesafeniz uygundur.

İki araç arasındaki takip mesafesini sadece araçların hızınıza göre belirlemek doğru olmaz. Sürücüler hızlarını, araçlarının cinsine, trafik yoğunluğuna, taşıdıkları yükün ağırlığına, yol durumuna, görüş mesafesine, hava şartlarına göre ayarlamakla; kavşaklara yaklaşırken, dönemeç ya da virajlara girerken, tepelerde görüş mesafesi azaldığında, yaya geçitlerinde, kırmızı ışıkta, hemzemin geçitlerde, yol yapımı olan yerlerde hızlarını azaltmakla yükümlüdürler.

Binek otomobiller için bu şekilde hesap edilirken, tehlikeli madde taşıyan araçlar takip mesafesi sürücülerinin kendilerinin hesaplamasına bırakılmamış ve meskun mahaller dışında diğer araçlarla aralarında en az 50 metre mesafe bulunması sorumluluğu getirilmiştir.

Takip Mesafesi Neden Önemli?

Takip mesafesini, birbirini takip eden araçlar arasındaki güvenlikli alan olarak tanımlamak hiç de yanlış olmaz. Bu alan özellikle şehirler arası yollarda ve yokuş çıkarken, hızları düşen ağır araçları sollayarak geçmesi gereken diğer araçların yeniden güvenle kendi şeritlerine geçmeleri için de gereklidir.

Konvoy halinde seyreden ağır araçlar da, arkalarından gelen küçük ve kendilerinden daha yüksek hızda seyreden araçların güvenliği için aralarındaki takip mesafesine dikkat etmeliler. Bu durumda ilk geçme hakkı, ağır vasıtanın hemen arkasındaki ilk aracındır. Diğerleri bu geçişin tamamlanmasını bekledikten sonra sollama yapmalılar. Bu açıklıklar, ani yavaşlamaları da engelleyeceği için, trafiğin akışını olumlu yönde etkileyecektir.

İki araç arasında bulunması gereken takip mesafesinin oluşturduğu alan, o yolda ilerleyen tüm araçlar, sürücüler, yolcular, yayalar ve hayvanların güvenliği için olması gereken bir alan. Ama sorumluluk sadece birbirini takip eden araç sürücülerinde değil. Arka arkaya seyreden araçlar takip mesafelerini koruyor olabilirler ama diğer şeritlerde yolculuk yapan araç sürücülerinin de bu mesafeye saygı göstermeleri gerekir.

Ne yazık ki ülkemizde özellikle de şehir içi trafiğin sıkışık olduğu zamanlarda, iki araç arasında boşluk gören sürücülerin bu arayı doldurmaya çalışması çok yaygın bir davranış. Sürekli şerit değiştirerek her boşluğa girmeye çalışan ve bu şekilde trafikte ilerleyebileceklerini düşünen bu sürücüler yüzünden trafik daha da fazla sıkışır, sinirler gerilir, kazalar kaçınılmaz olur.

Takip mesafesi, trafiğin çok sıkışık olduğu, araçların konvoy halinde dizildiği zamanlarda bile mutlaka korunmalı. Böyle zamanlarda meydana gelen kazalar ne yazık ki çoğu zaman sadece 2 arabayla sınırlı kalmaz, zincirleme kazalar meydana gelir. Kırmızı ışıkta takip mesafesini dikkate almayan sürücüler de sık sık kazalara sebep olurlar. Üstelik şehir içi takip mesafesinin korunması, ani fren yapma ihtiyacını ortadan kaldıracağı için yakıt tasarrufu sağlayacağı gibi trafiğin akışını da kolaylaştırır.

Araç Takip Mesafesi Cezası Nedir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51 veya 52. maddelerinin hükümlerine uymayanlara cezai işlem uygulanır. Bu maddelerin uygulanmasına ait şart ve şekilleri, esas ve usulleri belirlemek için hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre;

  • Önlerinde seyreden bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları araçların yüküne ve teknik özelliklerine, görüş mesafesine, yol durumuna, hava şartlarına ve trafik yoğunluğunun gerektirdiği şartlara göre, yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmayan sürücülere 95 TL idari para cezası (%25 erken ve peşin ödeme indirimi ile 71,25 TL.) ve 20 ceza puanı,
  • Gruplar halinde ve konvoy şeklinde, arka arkaya araç kullanırken, öndeki araçla arasında, diğer araçların güvenle girebilecekleri kadar alan bırakmayan sürücülere 95 TL idari para cezası ve 15 ceza puanı,
  • Önlerinde giden araçları emniyetli ve yeterli bir uzaklıktan izlemeyen (yakın takip) sürücülere, 95 TL. idari para cezası ve 20 ceza puanı  araç takip mesafesi cezası uygulanır.

Trafik kuralları, sonunda ceza olduğu için uyulması gereken kurallar değildir. Yazımızın konusu olan araç takip mesafesi cezası da diğer tüm trafik cezaları gibi sizin ve sevdiklerinizin güvenle yolculuk yapabilmeniz için ve trafikte düzeni bozanların güvenliğinizi tehlikeye atmalarını engellemek içindir.

Karayolları Trafik Yönetmeliği İçin TIKLAYINIZ!

2017 Yılı Trafik İdari Para Cezaları Rehberi İçin TIKLAYINIZ!

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.