Kamu Dünyasına Dair

2017 SSK İdari Para Cezaları

2017 yılında uygulanacak idari para cezaları Sosyal Güvenlik Kurumu’nca belirlendi. 2017 brüt asgari ücretin 1.777,50 TL olarak belirlenmesinin ardından idari para cezaları;

 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin belirlenen süre içinde verilmemesi durumunda brüt asgari ücret kadar -1.777,50 TL- idari para cezası ödenecektir.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmeme durumu resmi kurumlar tarafından yapılan denetleme sonucu tespit edilmesi ve belgelenmesi neticesinde her bir sigortalı için aylık brüt asgari ücretin iki katı -3.555 TL- idari para cezası ödenecektir.
 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin aynı yıl içinde ikince kez verilmeme durumu resmi kurumlar tarafından denetlenip belgelendiğinde her bir sigortalı için brüt asgari ücretin beş katı -8.887,50 TL- idari para cezası uygulanacaktır.
 • İşyeri bildirgesinin belirlenen süre içinde verilmemesi durumunda;
 1.  Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olan işyerleri için brüt asgari ücretin üç katı -5.332,50 TL- idari para cezası uygulanacaktır.
 2.  Diğer defterleri tutmak zorunda olan işyerleri için brüt asgari ücretin iki katı -3.555 TL- idari para cezası ödenecektir.
 3.  Defter tutma yükümlülüğü olmayan işyerleri için brüt asgari ücret -1.777,50 TL- değerinde idari para cezası uygulanacaktır.
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin belirlenen süre içinde verilmemesi durumunda;
 1.  Belgenin aslı olması şartı ile brüt asgari ücretin iki katını geçmeyecek şekilde belgede kayıtlı olan her bir sigortalı için brüt asgari ücretin beşte biri -355,50 TL- idari para cezası uygulanacaktır.
 2. Belgenin ek olması durumunda brüt asgari ücretin iki katını geçmeyecek şekilde her ek belgede kayıtlı olan her bir sigortalı için brüt asgari ücretin sekizde biri -222,19 TL- değerinde idari para cezası uygulanacaktır.
 3. Ek belgenin resmi kurum tarafından re’sen düzenlenmesi halinde brüt asgari ücretin iki katını geçmeyecek şekilde her ek belgede kayıtlı olan her bir sigortalı için asgari ücretin yarısı -888,75 TL- değerinde idari para cezası uygulanacaktır.
 4. Belgenin verilmediği veya eksik bildirildiği resmi kurumlarca belgelendiği takdirde brüt asgari ücretin iki katı -3.555 TL- idari para cezası verilecektir.
 5. Asgari işçilik tutarının bildirilmemesi ya da eksik bildirilmesi ve denetim sonucu tespit edilmesi durumunda eksik bildirilen ya da bildirilmeyen her ay için brüt asgari ücret tutarının iki katı -3.555 TL- değerinde  idari para cezası uygulanacaktır.
 • İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesi ya da defterlerin tasdiksiz olması durumunda;
 1.  Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan işyerleri için brüt asgari üretin oniki katı -21.330 TL- değerinde idari para cezası uygulanacaktır.
 2. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olan işyerleri için brüt asgari ücret tutarının altı katı -10.665 TL- değerinde idari para cezası verilecektir.
 3. Defter tutmakla yükümlü olmayan işyerleri için brüt asgari ücretin üç katı -5.332,50 TL- değerinde idari para cezası verilecektir.
 • Kayıt ve belgelerin belirlenen süre içerisinde teslim edilmesi durumuna rağmen geçersizlik hali varsa her bir ay için;
 1.  Bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olan işyerleri için asgari ücretin oniki katını aşmayacak şekilde brüt asgari ücretin yarısı -888,75 TL- değerinde idari para cezası uygulanacaktır.
 2. Diğer defterleri tutmak zorunda olan işyerleri için asgari ücretin altı katını aşmayacak şekilde brüt asgari ücretin yarısı -888,75 TL- değerinde idari para cezası uygulanacaktır.
 3. Defter tutma zorunluluğu olmayan işyerleri için asgari ücretin üç katını aşmayacak şekilde brüt asgari ücretin yarısı -888,75 TL- değerinde idari para cezası uygulanacaktır.
 4. Bilançoya göre defter tutulması gerekirken işletme hesabına göre defter tutulması durumunda brüt asgari ücretin oniki katı -21.330 TL- idari para cezası uygulanacaktır.

İdari Para Cezalarını Nasıl Ödeyebilirim?

İdari para cezalarının tebliğ edilmesinden sonraki 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda toplam tutar üzerinden %25 indirim uygulanır. İdari para cezalarını ödemek için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anlaşmalı olduğu bankaları ve PTT şubelerini kullanabilirsiniz ya da internetten kredi kartınız ile peşin şekilde ödeyebilirsiniz.

ETİKETLER: , , , ,
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.