Kamu Dünyasına Dair

2017 SGK Aylık Prim Hizmet Belgesi Damga Vergisi Ücreti Ne Kadar?

Kişi-kişi, kurum-kişi, kurum-kurum arasındaki resmi işlemlerde kullanılan belge niteliğindeki kağıtlardan alınan vergiler damga vergisi olarak geçer. Bu kağıt yazılı, imzalı, üstünde imza yerine geçecek işaretler olan belgeler olabileceği gibi elektronik imzanın kullanıldığı elektronik ortamda hazırlanmış belgeler de olabilir.

Belgelerden damga vergisi alınabilmesi için hazırlanan kağıtları ibraz edilebiliyor olması gerekmektedir. Bu verginin mükellefleri de kağıtta imzası olanlardır. Damga Vergisi maktu ya da nispi olarak alınır. Nispi vergide, kağıtların türü ve niteliklerine göre kağıtlarda yazılı para, maktu vergide ise kağıtların nitelikleri esastır.

Bazı damga vergisi oranları aşağıdaki gibidir;

 • Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden  ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar – Binde 7,59
 • Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dahil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) – Binde 9,48
 • Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri – Binde 9,48
 • Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler – Binde 9,48
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen
  Taksitle satış sözleşmeleri – Binde 9,48
  Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri – Binde 9,48
  Devre tatil ve uzun süreli tatil sözleşmeleri – Binde 9,48
  Paket tur sözleşmeleri – Binde 9,48
  Abonelik sözleşmeleri – Binde 9,48
  Mesafeli satış sözleşmeleri – Binde 9,48
 • Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar – Binde 9,48
 • Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri  288,60 TL
 • Bilançolar 39,70 TL
 • Gelir tabloları 19,10 TL
 • İşletme hesabı özetleri 19,10 TL
 • Barnameler 1,80 TL
 • Tasdikli manifesto nüshaları 7,80 TL
 • Ordinolar 0,60 TL
 • Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 7,80 TL
 • Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen
  a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri – Binde 9,48
  b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri – Binde 9,48
 • Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen:
  a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler – Binde 9,48
  b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler – Binde 9,48
 • Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili  olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları;  a)Belli parayı ihtiva edenler – Binde 9,48 b)Belli parayı ihtiva etmeyenler 51,40 TL

2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na  elden verilen veya elektronik ortamda teslim edilen aylık prim ve hizmet belgeleri için her bir belge adına 25,30 TL değerinde damga vergisi alınacaktır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.