Kamu Dünyasına Dair

2017 Öğretmenlerin Nöbet Ücreti Kaç Saat ve Kaç TL?

2015 yılında sendikalardan nöbete ek ders ücreti isteği gelmesi ve yaptıkları eylem sonucunda 2016 toplu sözleşmelerinde masaya yatırılan ve 2016 yılı için çalışma günlerinde nöbet görevi verilen ve bu görevi fiili gerçekleştiren öğretmenler için haftada 2 ek ders ücreti alınması kararlaştırılmıştı. Aynı toplu sözleşmede 2017 için geçerli olacak nöbet ek ders ücret saati ise haftalık 3 ek ders olarak kararlaştırılmıştır. Yani öğretmenler 2017 başından itibaren yerine getirecekleri nöbet için 3 ek ders ücreti alacaklar.

2016-2017 toplu sözleşmelerinde yer alan hüküm gereği kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiili şekilde yerine getiren müdür yardımcıları ve öğretmenlere 2016 yılı için haftada 2 saat ek ders ücreti verilmesi uygun görülmüştür. 2017 yılında ise bu ek ders ücret sınırı haftada 3 ek ders olacak şekilde artırılmıştır.

2016-2017 yapılan toplu sözleşmede nöbet ücreti düzenlemesi için yer alan madde ;

“MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.”

Yukarıda yer alan hükümden de anlaşıldığı gibi nöbet ücreti alınabilmesi için öğretmenlere çalışma günlerinde nöbet görevi verilmeli, öğretmenler bu görevi yerine getirmelidir. Yerine getirilen bu nöbet için 2017’de haftada 3 saati geçmeyecek şekilde ek ders ücreti öğretmenlere ödenmektedir. Müdürlere tutacakları nöbet için ek ders ücreti ödenmeyecek.

Okullarda yeterli sayıda öğretmen olmamasından dolayı bazı öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilmesi durumu söz konusu olabilir. Böyle bir durumla karşılaşıldığında ise öğretmenin alacağı ek ders ücretinde herhangi bir artış gerçekleşmeyecek. Toplu sözleşmede nöbet ücretini düzenleyen maddede “2017 yılında ise haftalık 3 saati geçmemek üzere” şeklinde bir ibare kullanılarak bu durumun öğretmenlerde kafa karışıklığı yaratmasını engellenmiştir. Birden fazla nöbet görevi için hiçbir öğretmen zorlanamaz. Hiçbir öğretmen de fazladan nöbet yaptığı için ücret talep edemez. Fazladan nöbet yapan öğretmenler için tamamen gönüllük üzerine nöbet görevlerini yerine getirdiklerini kabul etmiş sayılır.

Öğretmenlerin Nöbet Ücreti Kaç TL?

Öğrenim durumu lisans olan bir öğretmenin örgün ve yaygın eğitim kurumlarından ek ders başına aldığı ücret 11,33 TL, özel sınıf ve cezaevinde görev yapan öğretmenlerin ek ders başına aldığı ücret 14,16 TL, destekleme ve yetiştirme kurslarında görev yapan öğretmenler için ise ek ders başına aldıkları ücret 22,66 TL olarak belirlenmiştir.

Yapılan toplu sözleşme gereği  öğrenim durumu lisans olan bir öğretmen ona verilen nöbeti fiili olarak yerine getirdiği takdirde nöbet görevi için haftada 3 ek ders ücreti alacak. Bu durumda da nöbet görevi verilen bir öğretmen ayda yerine getireceği 12 nöbet görevi için yaklaşık 135.96 TL ek ders ücreti alacak.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.