Kamu Dünyasına Dair

2017 Kıdem Tazminatı Tutarı

Çalışanların istekleri dışında işsiz kaldıkları durumlarda işverenin ödemekle yükümlü olduğu tazminata kıdem tazminatı adı verilir. İşçinin çalıştığı yıl sayısı ile son aldığı brüt maaş çarpılarak hesaplanır. Bir yıldan arta kalan günler ise, gün başına düşen brüt maaşın toplama eklenmesi sureti ile toplam kıdem tazminatı ortaya çıkar. 2017 kıdem tazminatı hesaplama işlemi yapılırken geçmiş seneler bile olsa hesaplanacak tazminat tutarı için son yılın brüt ücreti esas alınacaktır. 2017 kıdem tazminatı hesaplamalarına göre tavan tutarı ise Haziran aynın sonuna kadar brüt 4.426,16 TL üzerinden hesaplanacaktır.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Çalışanın kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için son iş yerinde bir yıldan fazla çalışmış olma şartı vardır. Kıdem tazminatı alabilmek için işçinin haklı nedenlerle işi bırakmış olması ya da işveren tarafından işten çıkarılmış olması ile yasada belirtilen şartlar dahilinde istifa etmesi gerekmektedir.

İşçiler için haklı fesih şartları arasında işçinin maaş ödemelerinde düzensizlik olması, zam hakkını alamaması, gayri ahlaki olaylarla karşılaşması, can güvenliğinin sağlanmaması, hakarete uğramış olması gibi durumlar sayılabilir.

Erkek işçiler askerlik hizmeti için işten ayrılırlarsa kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Kadın işçiler ise evlilik nedeniyle evlendikten sonraki bir yıl içerisinde tazminat hakkı elde ederler. Emekli olduğu için iş yerinden ayrılanlar da tazminatlarını alabilirler. İş akdi devam ederken vefat eden işçinin hakkından mirasçıları faydalanır.

İş yerinin devredilmesi durumunda ise çalışanların hakları aynı şekilde işlemeye devam eder. İş yerini devreden kişi çalışanlarına tazminat ödemesi yapmaz. Çalışanların devir öncesi hakları devir sonrasına eklenir.

Kıdem Tazminatı Hangi Durumlarda Talep Edilemez?

Yasada belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama nedeniyle işten çıkarılan işçi kıdem tazminatı hakkını da kaybeder. İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, görevlerini yerine getirmemesi, iş güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinde alkol ve uyuşturucu madde kullanımı gibi işverenin haklı olduğu haller de kıdem tazminatı hakkı ortadan kalkar.

Kıdem Tazminatı Fonu Nedir?

2017 kıdem tazminatı fonu düzenlemesi ile tazminat biçiminde değişikliğe gidilmesi söz konusu oldu. Fon sisteminin en önemli amacı bütün işçileri tazminat hakkından faydalandırmak. İşveren diğer primlerle birlikte her ay kıdem tazminatı fonuna işçi adına bir miktar prim ödeyecek. Ödenen primler fonda birikecek. İşçi emekli olduğunda fonda biriken tutarın tamamını, emeklilik şartlarını yaş dışında tamamladığında ise yarısını almaya hak kazanacak.

Kıdem tazminatı fonu ile çalışanlar tazminatlarını kaybetme korkusu yaşamadan iş değişikliği yapabilecekler. İş yerinin iflas etmesi durumunda tazminat alamama durumu ortadan kalkacak. İşçi adına kıdem tazminatı fon ödemesini yapmayan işveren devlet teşviklerinden yararlanamayacak. Adına prim ödemesi yapılmayan işçi ise şirkete dava açabilecek. Fonda biriken tutar aylık olarak görüntülenebileceği gibi, fon yönetimini işçi kendisi yapabilecek. Kıdem tazminatı fonu ile işten ayrılsa bile işçi birikmiş tazminat tutarını kaybetmeyecek.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.