Kamu Dünyasına Dair

2000 Yılından Sonra Sigorta Girişi Olanlar Ne Zaman Emekli Olabilir?

Sosyal güvence, kişilerin gelir durumlarına bakılmaksızın, toplumun huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verebileceği zararlardan, insan hakları ve sosyal devlet anlayışı gereği devletin, kişiler üzerinde yürüttüğü politika olarak tanımlanabilir. Devletin bu anlayışı gereği kişiler sosyal tehlikelerden korunma güvencesini elde etmiş olur.

Bir kurumda çalışmaya başlayan herkes, gerek devlet eliyle, gerek tüzel kişilerce güvence altına alınmak zorundadır. Bu güvence neticesinde belirli bir süre iş yerinde çalışan kişilerin hak edişleri doğmaktadır. Bu hak edişler de kişilerin ilk sigorta giriş tarihine ve cinsiyetine göre değişkenlik gösterir. Tazminat hakkı ve emeklik de kişilerin sosyal güvencesi ile beraber, kişiye özel olarak tanınan haklardandır.

Emeklilik, işe başlayan her kişinin, işe başladığı günden itibaren aklında yer eden bir haktır. Emeklilik günü o kişinin işe giriş tarihinde kendisine tanınan haklara, yasa ve kanunlara göre değerlendirilir ve hesaplanır. Bu yüzden kişilerin emeklilik tarihi ve hak edişi değişkenlik gösterebilir.

2000 Yılında Sigorta Girişi Olan Erkek Ne Zaman Emekli Olur?

2000 yılı ve sonrasında sigorta girişi yapılan erkek çalışanlar için emeklilik tarihi zamanı son kanunlara ve düzenlemelere göre 60 (altmış) yaştır. Fakat bu yaşa gelmek yeterli değildir. Ayrıca bu çalışan için bir de prim günü hesabı vardır.

Çalışan kişinin emekli olabilmesi için:

  • 7.000 (yedi bin) gün prim ödemesi gerekir.
  • Yani 2000 yılında sigorta girişi yapılan bir erkek 7.000 gün primi doldurup, 60 yaşına geldiğinde emekliliğe hak kazanır.

2000 yılında ve sonrasında sigorta girişi yapılan kişiler, önceki kanunda yer alan ve bu tarihten önce sigorta girişi yapılan kişileri kapsayan maddeler gereğince 3.600 gün prim maddesinden yararlanamazlar. 2000 yılı ve sonrası sigorta girişi yapılan kişilerin 15 yıl ve 3600 prim gününü doldurarak kıdem tazminatına hak kazanma süreleri de değişmiştir. Bu hak 2000 yılı ve sonrası sigorta girişi olanlarda 25 yıl ve 4500 iş günü olarak kanunlaşmıştır.

2000 Yılında Sigorta Girişi Olan Kadın Ne Zaman Emekli Olur?

2000 yılında sigorta girişi yapılan kadın çalışanlar için durum erkek çalışanlara göre daha farklıdır. 2000 yılında sigorta girişi yapılan kadın çalışanlar için emeklilik zamanı son kanunlara ve düzenlemelere göre 58 (elli sekiz) yaştır. Fakat bu yaşa gelmek yeterli değildir. Ayrıca yine bu çalışan için bir de prim günü hesabı vardır.

Çalışan kişinin emekli olabilmesi için erkek çalışanlarda olduğu gibi:

  • 7.000 (yedi bin) gün prim ödemesi gerekir.
  • Yani 2000 yılında sigorta girişi yapılan bir kadın 7.000 gün primi doldurup, 58 yaşına geldiğinde emekliliğe hak kazanır.

2000 Yılında BAĞ-KUR’lu Olan Ne Zaman Emekli Olur?

BAĞ-KUR, özel bir kurum ya da kamu kuruluşunda çalışmayan ve işletme sahibi olan kişilerin bireysel prim ödeme yoluyla kişiyi güvence altına alan sistemdir. BAĞ-KUR kapsamında sosyal güvence altında bulunan bir kişi de gerekli şartları yerine getirmesi koşuluyla emekli olabilir. BAĞ-KUR kapsamında emekli olmak isteyen kişilerin 15 ila 25 yıl arasında prim ödemesi yapması gereklidir. Yapılan prim ödemeleri neticesinde kişi kendisini kapsayan kanunlara göre emekli olur. BAĞ-KUR’lu kişiler de sigortalılarda olduğu gibi ilaç alırken, sağlık kuruluşlarında tedavi olurken fiyatın tamamını ödemek yerine, sadece katkı payını öderler. Kişinin BAĞ-KUR’luluk süreci sisteme girişi yapıldığı andan itibaren başlar ve kuruma aksi bir durumu bildirilene kadar devam eder.

Kişiler BAĞ-KUR’la beraber başka bir sosyal güvenceye kayıt olamazlar. Belirli bir süre BAĞ-KUR’lu olup sonrasında sigorta altına giren kişilerin BAĞ-KUR için ödediği primler geçerliliğini yitirir. BAĞ-KUR’da emeklilik sistemi bazı şartlara ve durumlara göre değişkenlik gösterir.

2000 yılında BAĞ-KUR’lu Olan Erkek Ne Zaman Emekli Olur?

BAĞ-KUR’dan emekli olma şartları, BAĞ-KUR’a giriş tarihine göre değişiklik gösterir. 1 Ekim 1999 itibarıyla erkeklere en az 23 yıl prim ödeme koşuluyla, yaş şartı aranmaksızın emekli olabilme yolu açıldı. Eğer erkekler 23 yıldan az prim ödemişse, emeklilik durumları yaş yönünden kademelendirilir. 

Yine 1 Ekim 1999 yılından sonra eğer kişi erkek ve 15 yıl primlerini tam olarak ödedi ise 55 yaşını doldurduğunda emekli olabilir. Bu yaş şartını karşıladığı halde 1 Ekim 1999 itibarıyla 15 yıl sigortalı olma koşulunu yerine getiremeyenler 15 yıllarını dolduracakları yıl göz önüne alınarak 58 yaşında emekli olabilir.

2000 Yılında BAĞ-KUR’lu Olan Kadın Ne Zaman Emekli Olur?

1 Ekim 1999 itibarıyla kadınlara en az 18 yıl prim ödeme koşuluyla, yaş şartı aranmaksızın emekli olabilme yolu açıldı. Eğer kadınlar 18 yıldan az prim ödemişse, emeklilik durumları yaş yönünden kademelendirilir.

Eğer BAĞ-KUR’lu kişinin sigorta girişi 1 Ekim 1999 tarihinden önce ise bu kez devreye kademeli geçiş giriyor. Oluşturulan yönergeye göre 1 Ekim 1999 yılından sonra eğer kişi kadın ve 15 yıl primlerini tam olarak ödedi ise 50 yaşında emekli olabilir. 

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.