Kamu Dünyasına Dair

Özel Sektörde Ölüm – Cenaze İzni Kaç Gün?

Özel sektör çalışanlarının mazeret izni kapsamında kullanabilecekleri izinler 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Mazeret izni başlığı altında yer alan düzenleme dahilinde; kişilerin hangi yakınlarının vefat etmesi halinde bu izni kullanabileceği ve iznin kaç gün olacağını belirtilmiştir. Bilinenin aksine kişilerin Türk Medeni Hukuku’na göre yakınlık (akrabalık, kan bağı) dereceleri kapsamında 1. derece yakınların tamamı ve 2. derece yakınlarının bir kısmı ile eş için söz konusu izin kullanılabilir. Mazeret izni kapsamında kullanılan cenaze izni (mazeret) 3 gündür ve ücretli şekilde kullanılır.

Ölüm İzni Kaç Gün?

İş Kanununun 35. maddesi EK-2’ye göre işçinin; anne, baba, eş, kardeş ya da çocuğunun vefat etmesi halinde 3 gün ücretli izin kullanılabilir. Bu durum mazeret izni başlığı altında yer almaktadır. Ölüm izni şeklinde bir ifade yer almasa da açık şekilde hangi durumda verileceği ifade edilmektedir. Ücretli şekilde iznin kullanılacağı da belirtildiği için işçinin aylık ücretinden çalışmadığı 3 gün için herhangi bir kesinti uygulanmaz.

Cenaze İzni Kaç Gün?

Özel sektör çalışanları için cenaze izni şeklinde bir düzenleme söz konusu değildir ancak kişinin yakınlarının (eş, kardeş, anne, baba, çocuk) vefatı durumunda kullanabileceği 3 günlük mazeret izni bulunmaktadır. Cenaze işlemleri kapsamında ihtiyaç duyulacak tüm işlemlerin bu 3 gün içinde gerçekleştirilebileceği düşünülmüştür.

Ölüm İzni Kimlere Verilir?

Ölüm izninin kimler için kullanılacağı 4857 sayılı İş Kanununda açıkça belirtilir. Ancak burada belirtilen ve vefat etmeleri halinde kullanılabilecek izinle ilgili kişiler 1. derece akraba, 2. derece akraba, 3. derece akraba şeklinde değildir. Eş, kardeş, anne, baba ve çocuk olarak belirtilmiştir.

4725 sayılı Türk Medeni Kanununda kan hısımlığı olarak geçen akrabalıklar 3 farklı şekilde derecelendirilir ve bu değerlendirme kan bağı üzerinde gerçekleştirilir. Bu derecelendirme işçilerle ilgili düşünüldüğünde ise karşımıza çıkan tablo şu şekildedir:

1. Derece Yakınlık

  • İşçinin çocukları (evlat edinilenler dahil)
  • İşçinin anne ve babası

2. Derece Yakınlık

  • İşçinin kardeşleri
  • İşçinin torunları
  • İşçinin büyük anne ve büyük babası

3. Derece Yakınlık

  • İşçinin kardeşlerinin çocukları (yeğenler)
  • İşçinin dayısı
  • İşçinin amcası
  • İşçinin halası
  • İşçinin teyzesi

İş Kanununun ilgili maddesinde özel sektörde ölüm izni kaç gün ve kimlere verilir sorusuna yeniden baktığımızda; kişinin yakınlık derecesinde 1. sırada yer alan eş ve çocuklar ile 2. derece yakın olan kardeşler için ve soyun ve kan bağının devamını sağlayan eşin vefatı halinde verileceği görülür. Bilinenin aksine amca, dayı, hala, teyze 1. derece kan hısımlığı arasında yer almaz. Bu nedenle işçi; amca, hala, teyze ya da dayısının vefatı için ölüm izni (mazeret) kullanamaz. Elbette işveren ve yöneticilerinizle olan ilişkileriniz dahilinde inisiyatifle kanunda belirtilenlerin dışındaki yakınlarınızın vefatı durumunda da resmi olmayan şekilde ya da farklı bir izin hakkınıza istinaden yarım günlük, tam günlük ya da daha fazla günü kapsayacak şekilde izin kullanabilirsiniz.

Özel Sektörde Ölüm İzni Kaç Gün? Nasıl Kullanılır?

İş Kanunu kapsamında ölüm izni şeklinde bir düzenleme bulunmaz ancak mazeret izni kapsamında kanunda belirtilen kişilerin (anne, baba, eş, çocuk, kardeş) vefatı halinde 3 gün ücretli şekilde izin (mazeret) kullanılabilir. İlgili izni kullanabilmek için yapmanız gereken mazeret izin dilekçesi doldurmak ve bunu çalıştığınız kurumun yöneticilerine ya da insan kaynakları birimine ulaştırmak. Ölüm belgesini de dilekçenize ek olarak sunmanız gerekebilir.

Ölüm İzni Ne Zaman Kullanılabilir?

Ölüm hadisesinin gerçekleştiği gün ve onu takip eden 1-2 gün içinde kullanılmalıdır. Bu konuda 4857 sayılı İş Kanununun Ek-2 maddesinde ölüm izninin ne zaman kullanılabileceği konusunda bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak mantık çerçevesinde ölüm hadisesinin gerçekleşmesinden 10-15 gün sonra bu iznin kullanılamayacağı sonucuna varılabilir. Mazeret iznine ek olarak sunulan ölüm raporunun fotokopisi üzerinden vefatın ne zaman gerçekleştiği de açıkça gösterilmektedir.

Özel Sektörde Vefat İzni (Mazeret) Dilekçe Örneği

(İLGİLİ KURUM/KURULUŞ İSMİ BU KISMA YAZILACAK)

… /… /….. tarihinde …… (baba, eş, çocuk, anne, kardeş ismi buraya yazılacak) vefatı nedeniyle, 4857 sayılı İş Kanununun 35. maddesi uyarınca 3 (üç) gün izin kullanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ekler: Ölüm belgesinin fotokopisi

Ölüm İzni Kullandırılmaması Halinde Ne Yapmalıyım?

Özel sektör çalışanı iseniz kanunda belirtilen yakınlarınızı kaybetmeniz halinde 3 gün ücretli izin hakkınız bulunmaktadır. İşvereniniz, izin kullanmanıza engel oluyorsa, 4857 sayılı İş Kanununa aykırı şekilde davranılıyor demektir. Haklarınızı biliyor olmanız ve tüm yasal prosedürü doğru şekilde yerine getirmeniz halinde izninizi kullanabilirsiniz. Elbette işveren ile ilişkilerinizi iyi tutmanız ve mutabık kalarak izninizi kullanmanız en ideal yoldur. Ancak bu konuda bir uzlaşma sorunu yaşıyorsanız; vefat izin dilekçenizi (mazeret) çalıştığınız kurumun yöneticisine ya da insan kaynakları birimine teslim edin ve teslim ettiğiniz tarihi belirten bir dilekçe alındı belgesi talep edin. Dilekçenizin üstünde yer alan tarih kısmını ve hangi günler arasında izinli sayılmak istediğinizi mutlaka belirtin. Aynı zamanda vefat eden yakınınıza ilişkin ölüm belgesinin bir fotokopisini de ek olarak dilekçenize iliştirin. Tüm bu prosedürü doğru şekilde yaptıktan sonra, mazeret izninize gönül rahatlığıyla çıkabilirsiniz. Söz konusu 3 günlük mazeret iznini kullanmanızın önünde başka bir engel yer almamaktadır.

Kamu Sektöründe Ölüm İzni Kaç Gün? Nasıl Kullanılır?

Kamu çalışanlarının hak ve yükümlülüklerini belirleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (B) fıkrası tarafınca ölüm izni şeklinde olmasa da bu tür bir durumda kullanılacak mazeret izni düzenlenmiştir. Özel ve kamu çalışanları arasındaki hak farklılıkları bu madde de açıkça görülür.

Memurun annesinin, babasının, çocuğunun, kardeşinin ölümü halinde 7 gün izin verilmektedir. İlgili maddede aynı zamanda memurun eşinin, anne ve babasının vefatı durumunda da söz konusu izni kullanabileceği ifade edilmektedir. Türk Medeni Kanununda belirtilen kan bağı bulunmayan ve kayın olarak ifade edilen 1. derece kayın hısımları (eşin anne ve babası) için de ölüm izni kullanabildikleri görülmektedir.

Kamu Sektöründe Vefat İzni (Mazeret) Dilekçe Örneği

(İLGİLİ KURUM /KURULUŞ İSMİ BU KISMA YAZILACAK)

…/…/….. tarihinde …… (baba, eş, çocuk, anne, kardeş, eşin anne ve babasının ismi buraya yazılacak) vefatı nedeniyle, 657 sayılı İş Kanununun 104. maddesi B fıkrası uyarınca 7 (yedi) gün izin kullanmak istiyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Ekler: Ölüm belgesinin fotokopisi

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.