Kamu Dünyasına Dair

Emekli Maaşı Alan Kişiler Engelli Maaşı Alabilir mi?

Doğuştan engeli olan ya da zaman içerisinde herhangi bir sebepten ötürü bedensel, zihinsel veya ruhsal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybedip gündelik hayata uyum sağlamakta zorluk çeken engelli bireylerin korunmaya ve bakılmaya ihtiyaçları olabilir. Bu nedenle sosyal devlet anlayışı gereği engelli bireylere devlet tarafından korunma, bakım, danışmanlık gibi hizmetler verilir. Engelli maaşı ve evde bakım parası bu hizmetler arasındadır.

Kimler Engelli Maaşı Alabilir?

Engelli bireylerin, engelli maaşı uygulamasından faydalanabilmeleri için devlet tarafından belirlenmiş bazı kıstaslara uygun olmaları gerekir. Bu kıstasların başında tam teşekküllü bir hastaneden alınacak heyet raporundaki engel oranının %40 ve üstünde olması geliyor. Ayrıca bunun yanında engelli maaşı alacak bireyin gelir getiren bir taşınmaza sahip olmama, evindeki eşyaların pahalı ve kaliteli olmaması, yaşadığı hayatın maddi derecesinin düşük olması da aranan diğer şartlardandır.

Engelli maaşı alma şartları daha geniş kapsamda aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  • Öncelikle engelli maaşı alacak olan bireyin yaşadığı evdeki kazancın muhtaçlık sınırını aşmaması gerekir. 2018 itibarıyla muhtaçlık sınırı 483,63 TL’dir. Dolayısıyla evinde engelli yakını olan ve kişi başına düşen aylık gelir 483,63 TL’yi geçmeyen bireyler engelli maaşı alabilir.
  • Engelli maaşı alma şartlarından bir diğeri ise engelli bireyin nafaka bağlanmamış ya da bağlanması mümkün olmayacak olmasıdır.
  • Yine engelli bireyin hiçbir yerde çalışmıyor olması ve düzenli olarak bir gelir ediyor olmaması gerekir.

Evi Olan Engelli Maaşı Alabilir mi?

Kendi üzerine kayıtlı bir eve sahip olan engelli bir birey, eğer bu evden kira geliri elde ediyor ise geliri muhtaçlık sınırının üzerine çıkacağından engelli maaşı alamaz. Ev gelir getirmiyor ve diğer şartlar sağlanıyor engelli maaşı alınmasının önünde herhangi bir engel yoktur.

18 Yaşın Altındaki Engellilere Aylık Bağlanabilir mi?

18 yaşın altında engelli bireylerin bizzat şahıslarına engelli aylığı bağlanmaz. 18 yaşın altında olup tüm şartları sağlayan engelli bireylerin aylıkları yakınlarına ödenir. Bu aylığın tutarı ise 1059,64 TL’dir. Bu, üç ayda bir verilen paradır. Dolayısıyla bir aylığı 353,21 TL’ye denk gelir.

Çalışan Engelliler Engelli Maaşı Alabilir mi?

4A, 4B ve 4C sigorta güvencesi kapsamında herhangi bir kurumda çalışan aylık, maaş alan ya da Sosyal Güvenlik Kurumundan bir şekilde gelir elde eden engelli bireyler engelli maaşı alamazlar. 

Emekli Eşi Engelli Maaşı Alabilir mi?

Emekli olan bir bireyin engelli eşine engelli aylığı bağlanabilmesi için yine muhtaçlık sınırı göz önünde tutulur. Emekli olan engelli bireyin eşinin geliri muhtaçlık sınırını geçtiği durumda engelli maaşı alınamaz. Fakat emekli eşin geliri muhtaçlık sınırını geçmiyor ve engelli olan birey gerekli şartları yerine getiriyorsa engelli maaşı alınabilir.

Engelli Maaşı Alan Dul Maaşı Alabilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre hem engelli maaşı hem de dul maaşı aynı anda alınamaz. Fakat şöyle bir durumdan söz edilebilir: Kişi Sosyal Güvenlik Kurumuna, hangi maaşı daha yüksekse onu almak için dilekçe yazarak talepte bulunabilir. Bu durum neticesinde eğer dul maaşı bireyin aldığı engelli maaşından daha fazla ise Sosyal Güvenlik Kurumu bu kişiye engelli maaşı yerine dul maaşı bağlar.

Engelli Maaşı Nasıl Alınır?

Devlet tarafından çıkarılan 2022 sayılı kanuna bağlı olarak engelli maaşı almak için öncelikle engelli olan bireyin başvuru yapması gerekir. Başvurular engelli olan bireylerin ikametgahlarının bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır. Başvurunun engelli olan kişinin bizzat kendisi tarafından yapılması gerekir. Aynı zamanda yazılı olarak yapılması talep edilen başvuruların akabinde ikametgah adresine göre Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek yetkili kişilerce başvuru sahibi engelli bireyin sahip olduğu maddi olanacak incelemeye alınır. Engelli birey; yapılan araştırmalar sonucunda engelli maaşı almaya uygun görülürse devletten engelli maaşı almaya hak kazanır. 

Engelli Aylığı Ne Kadar?

Devlet tarafından verilen engelli aylıklarının tutarı engel derecesine göre değişkenlik gösterir. Aynı zaman engelli bireyin yaşı da engelli maaşının ne kadar olacağı üzerinde belirleyici bir etkendir. Eğer engelli birey 65 yaşın üzerindeyse maaşı 705,62 TL’dir. Engel derecesi %40 ila %69 arasında ise engelli maaşı 1059,64 TL olurken, %70 ve üzerinde engel oranı söz konusu ise 1589,47 TL maaş alınır.

Engelli Maaşı Kaç Ayda Bir Verilir?

Engelli maaşının nasıl ve ne şekilde verileceği devlet tarafından yasalaştırılmış. Yetkili kişilerce alınan karara göre engelli aylığı ile alakalı muhtaç kişinin kendi yaşamını devam ettirebilmesi esas alınmıştır. Buna göre engelli maaşının 3 aylık periyotlarla verilmesinin uygun olduğuna karar kılınmıştır.

Engelli Maaşı Alan Emekli Olabilir mi?

Eğer engelli olan kişi iş kazası ya da meslek hastalığı nedeni ile malulen emekli olmuş ve engelli maaşı almaya devam ediyor ise bu yasal olmayan bir durumdur. Emekli olmadan engelli maaşı almaya başlamış olan kişi, bu maaşı aldığı sırada emekli olursa engelli maaşı kesilir. Dolayısıyla engelli maaşı alan kişi emekli olabilir fakat engelli aylığı kesilir.

Evde Bakım Parası Nedir?

Engelli bireylerin kendi yaşamlarını sürdüremeyecek durumda olmaları halinde bir başkasının bakımına muhtaç olduklarından söz edilebilir. Bu durumdaki engelli bireylerin bakımı ise akrabaları tarafından yapılır. Engelli bir bireyin bakımını kendi evinde gerçekleştiren bu kişilere yapılan yardıma evde bakım parası denir.

Evde Bakım Parası Alma Şartları Nelerdir?

Evde Bakım Parası almak için gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

  • Evde bakım parası verilirken gözetilen ilk şart, bakımı üstlenilen engelli bireyin tam teşekküllü bir hastaneden temin ettiği heyet raporudur.
  • Heyet raporuna göre engelli bireyin engel derecesinin %50 ve üzerinde olması gerekir.
  • Engelli bireyin bakımının yapılacağı evdeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3’ünden daha az olması gerekir.
  • Evde bakım parasının alınabilmesi için ikamet edilen bölgedeki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının il müdürlüklerine başvuruda bulunulmalıdır.
  • Başvuru engelli bireyin bakımını yapacak kişi tarafından yapılabilir.
  • Son olarak engelli olan bir bireyin bakımını gerçekleştiren kişiye evde bakım yardımı yapılabilmesi için o kişinin engelli birey ile arasında akrabalık ilişkisinin bulunması şartı aranır.
  • Kan bağı şartının yanı sıra ilgili yönetmeliğe göre üvey akrabaların da evde bakım parası alması mümkün.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.