Kamu Dünyasına Dair

Başarı Gösteren Bekçiler Polis Olabilir mi?

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan bekçiler uygulamadaki mevzuata göre polisliğe ya da memurluğa geçiş hakkına sahip değildir. Ancak görevlerinde başarılı olan bekçilerin kamu güvenliğine sağladığı yarar göz önünde bulundurulunca polisliğe geçiş yapma imkanına sahip olmalarının gerektiğine dair bir görüş ortaya çıkıyor. İçişleri Bakanlığının da sıcak baktığı bu görüşün uygulamaya geçmesi için mevcut mevzuatta yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Görevinde başarı gösteren bekçilerin polis olup olamayacağına dair Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile İçişleri Bakanlığı arasında istişare yapılmaya devam ediliyor. Bu görüşmelerin sonunda konunun açıklık kazanması bekleniyor.

Bekçi Polis Olabilir mi?

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu, çarşı ve mahallelerde görev alan bekçilerin sorumlulukları, özlük hakları ve diğer iş ayrıntılarını düzenlemiştir. Bu kanunda bekçilerin polis olmasına dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Yeni bir düzenlemeyle uygulamaya geçen bekçilik mesleğinin kamu alanında başka bir kuruma geçişine dair bir mevzuat da bulunmuyor.

Bekçilik mesleğini ve atama koşullarını düzenleyen kanunun 13. maddesi; bekçilerin bir üst dereceye terfi edilmeleri için halihazırda görev yaptıkları derecede 3 yıl çalışma süresini doldurma ve sicillerinde herhangi bir olumsuz durumun bulunmaması şartlarını arıyor. Buna göre bekçilerin görevde terfi edebilmeleri için mevcut durumda 13. maddenin şartlarını karşılamaları gerekir. Kanunda terfi ifadesi ile bekçilerin sadece bekçilik mesleğinde yükselme durumu ifade ediliyor.

Başarılı Bekçiler Polis Olabilir mi?

Bekçilerin özlük haklarını düzenleyen kanunda terfi koşulları yer aldığı halde bekçilerin başka bir devlet kurumuna geçişine dair açıklamanın olmaması bu konuda muğlak bir durumun ortaya çıkmasına yol açıyor. Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın bekçilerin yemin töreninde yaptığı açıklama bekçilerin polisliğe geçişlerinin mümkün olabileceğine dair emareler taşıyor. İzmir Emniyet Müdürü de yaptığı konuşmada İçişleri Bakanlığıyla yapılan istişarede mahalle ve çarşı denetimi yapan bekçilerin güvenlik açısından oldukça faydalı bir iş ortaya koyduklarını belirtti. Bu nedenle bekçilik uygulamasından oldukça memnun olduklarını ifade etti. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı ile yaptıkları görüşmede görevinde başarı gösteren bekçilerin polis kadrosuna geçirilmesinin mevcut koşullar kapsamında uygun olacağına dair görüşünü ortaya koydu. Buna ek olarak bekçilerin polislik mesleğine geçişlerine engel olabilecek herhangi bir durumun yönetmelikte yer almadığını da ifade etti. Emniyet Müdürü ayrıca İçişleri Bakanlığının da bu görüşlere sıcak baktığını sözlerine ekledi.

Bekçilikten Memurluğa Geçiş

Bekçilik mevzuatında bekçilikten polisliğe ya da memurluğa geçiş için herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak bununla birlikte bekçilerin polis ya da memur olma koşulları da yer almıyor. Ancak İçişleri Bakanlığının bekçilikten polisliğe geçiş fikrine sıcak bakması mevzuatta değişiklik yapılabileceği olasılığını ortaya koyuyor. 1966 yılında Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Kanunu’nun güncel olmaması, kanunun günümüz koşullarına uyarlanma ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu durumda kanuna bekçilerin polisliğe geçiş yapabileceğine dair bir maddenin eklenmesi, görevinde başarı gösteren bekçilerin beklentilerine kavuşması için yeterli. Bekçilikten polisliğe geçiş var mı sorusu mevcut kanuna göre olumlu bir cevapla karşılık görmüyor. Ancak mevzuata yeni bir madde eklenmesi polisliğe geçiş için de yasal dayanak oluşturacağı için kanunda değişiklik yapılmasına dair İçişleri Bakanlığından haber bekleniyor.

Polis ve Bekçi Farkı

İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alan polisler:

  • Devlet hiyerarşisinde kolluk kuvveti olarak yer alır.
  • Kanunlarda suç olarak belirtilen fiilleri işleyen suçluların tespiti, takibi ve yakalanması polislerin görev alanı içerisine girer.
  • Polisler suçluları yakalayarak adli mercilere yargılanmak üzere teslim ederler.

Bekçiler de İçişleri Bakanlığına bağlı olan Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev alırlar.

Bununla birlikte:

  • Hiyerarşi içerisinde kolluk kuvvetlerine yardımcı konumda yer alırlar.
  • Çarşı ve mahalle denetimi ile görevli olan bekçiler kamu güvenliği ve esenliğinin sağlanmasında aktif rol üstlenirler.
  • Bu açıdan bakıldığında polislerin kamu güvenliğini sağlamada daha geniş bir alan ve kapsamda görev aldıkları ortaya çıkar.
  • Bekçilerin görev kapsamının sadece mahalle ve çarşı denetimi ile sınırlı olduğu söylenebilir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.